Streptokocktonsillit

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparatval
Förstahandsval
Vuxna och barn penicillin V Kåvepenin
Pc-allergi
Vuxna och barn cefadroxil cefadroxil
  klindamycin Dalacin

Terapiråd

Streptokocker grupp A som orsakar faryngotonsillit är i dag lika känsliga för penicillin som på 1940-­talet. Det finns ingen rapporterad resistens för denna bakterie någonstans i världen.

Antibiotikabehandling ges för att förkorta sjukdomsduration och minska smittspridning. Risken för komplikationer från njurar och hjärta är sedan många år ytterst liten i Sverige och utgör enligt behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket (Info från Läkemedelsverket 6:2012) inte någon indikation för behandling.

Behandling för vuxna och barn

Förstahandsval

  • Vuxna: penicillin V 1 g x 3 i 10 dagar.
  • Barn: penicillin V 12,5 mg/kg x 3 i 10 dagar.

Vid pc-allergi rekommenderas:

  • Vuxna: cefadroxil 500 mg x 2 (ej vid typ 1-allergi) eller klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar.
  • Barn: cefadroxil 15 mg/kg x 2 (ej vid typ 1-allergi) eller klindamycin 5 mg/kg x 3 till barn i 10 dagar.

Behandling vid recidiv

Vid recidiverande tonsillit (inom 4 veckor från föregående episod) rekommenderas:

  • Vuxna: cefadroxil 500 mg x 2 eller klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar.
  • Barn: cefadroxil 15 mg/kg x 2 eller klindamycin 5 mg/kg x 3 till barn i 10 dagar.

Antibakteriella läkemedel

Tonsillit – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

  1. Strama Skåne
  2. Janusinfo (janusinfo.se)
  3. Infpreg (medscinet.se)
  4. Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.