Streptokocktonsillit

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparatval
Förstahandsval
Vuxna och barn penicillin V Kåvepenin
Pc-allergi
Vuxna och barn cefadroxil cefadroxil
  klindamycin Dalacin

Terapiråd

Streptokocker grupp A som orsakar faryngotonsillit är i dag lika känsliga för penicillin som på 40­talet. Det finns ingen rapporterad resistens för denna bakterie någonstans i världen.

Antibiotikabehandling ges för att förkorta sjukdomsduration och minska smittspridning. Risken för komplikationer från njurar och hjärta är sedan många år ytterst liten i Sverige och utgör enligt behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket (Info från Läkemedelsverket 6:2012) inte någon indikation för behandling.

Behandling för vuxna och barn

Förstahandsval

 • Vuxna: penicillin V 1 g x 3 i 10 dagar.
 • Barn: penicillin V 12,5 mg/kg x 3 i 10 dagar.

Vid pc-allergi rekommenderas:

 • Vuxna: cefadroxil 500 mg x 2 (ej vid typ 1-allergi) eller klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar.
 • Barn: cefadroxil 15 mg/kg x 2 (ej vid typ 1-allergi) eller klindamycin 5 mg/kg x 3 till barn i 10 dagar.

Behandling vid recidiv

Vid recidiverande tonsillit (inom 4 veckor från föregående episod) rekommenderas:

 • Vuxna: cefadroxil 500 mg x 2 eller klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar.
 • Barn: cefadroxil 15 mg/kg x 2 eller klindamycin 5 mg/kg x 3 till barn i 10 dagar.

Antibakteriella läkemedel

Tonsillit, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Litteratur

 1. Leibovitz E, Greenberg D, Piglansky L, Raiz S, Porat N, Press J, et al. Recurrent acute otitis media occurring within one month from completion of antibiotic therapy: relationship to the original pathogen. Pediatr Infect Dis J. 2003 Mar;22(3):209-16.
 2. van Dongen TM, van der Heijden GJ, Venekamp RP, Rovers MM, Schilder AG. A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes. N Engl J Med 2014 Feb 20;370(8):723-33.

Webbsidor

 1. STRAMA
 2. Janusinfo
 3. Infpreg
 4. Läkemedelsverket

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.