Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Ansvar för mat på sjukhus

Där är många aktörer involverade för att maten på sjukhus ska tillgodose de behov som finns. Hälso- och sjukvården regleras i grundläggande bestämmelser i lagen och regionens ansvariga politiker antog februari 2011 en vision för Matlandet Skåne.
  • Verksamhetschefen eller motsvarande har det yttersta ansvaret för att det finns välfungerande rutiner och tillräckliga kunskaper för kosthantering inom en verksamhet och dess enheter.
  • Enhetschef eller motsvarande ansvarar för att personalen har den kunskap som krävs för att patienternas behov tillgodoses och ordinerad nutritionsbehandling genomförs.
  • Kostchefen eller leverantören ansvarar för att matsedelsplanering och tillagning av maten görs enligt gällande rekommendationer för näringsinnehåll, temperatur, hygien och variation.

Ansvarsfördelning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.