Allmäntjänstgöring (AT)

AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral. På Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) arbetar fem AT-studierektorer för samtliga områden i Skåne.

Studierektorerna har kontinuerlig kontakt och möten med AT-läkarna samt vårdcentraler för att säkerställa att kunskapsmål uppfylls. 

Utöver det anordnar studierektorerna gemensamma aktiviteter och utbildningstillfällen, såväl regionala som lokala.

AT-tjänstgöring i allmänmedicin

  • Schema för utbildning kommuniceras via mail.
   Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Stefan Johansson: stefan.j.johansson@skane.se

  • Schema för utbildning kommuniceras via mail.
   Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Anna Jarslund Broman:
   Anna.JarslundBroman@skane.se

   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Annika Rahm Andersson via e-post: annika.rahmandersson@skane.se

    Vårterminen 2023

    Onsdagen den 18 januari Regionalt AT-möte 

    Tid: 8.30-11 
    Plats: Elite Ideon, Lund 
    Övrig information: Se särskild inbjudan 

    Onsdagen 25 januari Inget program, egen utbildningstid 

     

    Onsdagen 1 februari Yrsel 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Lilla Aulan MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Lennart Johansson 

    Onsdagen den 8 februari, Infektioner i Primärvården 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Anna Sternby   

    Onsdagen 15 februari Långvarig smärta 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist, Smärtrehab  

    Onsdagen den 22 februari Inget program, inläsning till AT-tenta den 24 februari 

     

    Onsdagen den 1 mars Kognitiva sjukdomar 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: PION, Minnesmottagningen, S:t Johannesgatan 8, SUS, Malmö 
    Föreläsare: ST-läkare Isabelle Glans  

    Tisdagen den 7 mars, Uppstartsmöte med AT-studierektor i primärvården för AT-läkare som börjat i primärvården sedan senaste uppstartsmötet

    Tid: 8.30-10
    Plats: Vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10 i Lund
    Annika Rahm Andersson, distriktsläkare och AT-studierektor
     

    Onsdagen 8 Mars Barn i fara, orosanmälan 

    Tid: 8.15-10.30 Obs tid!
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Barnskyddsteamet 

    Onsdagen 8 mars Chefsträff med AT-chef 

    Tid: 10.45-11.45 
    Plats: Tidskriften MFC Malmö
    Ansvarig: Helene Malm 

    Torsdagen den 9 mars Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT-läkare i primärvården 

    Tisdag 14 Mars Barn och feber 

    Tid: 8.30-12 
    Plats:  Blocket i Lund, Klinikgatan 21 Föreläsningssal 4 
    Föreläsare: Öl Ioannis Orfanos 

    Fredagen den 17 mars Försäkringsmedicin Övrig information: Separat inbjudan. För anställda i Lund och Landskrona

     

    Onsdagen den 22 mars Mässa Läkemedel i Skåne 22-23 mars 

    Övrig information: Anmäl dig på denna länk senast 6/3, Läkemedel i Skåne 2023. Stäm av med din vårdcentral vilken dag du kan anmäla dig.

    29 mars, Inget program egen utbildningstid

     

    Onsdagen 12 april Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv 

    Tid: 8.15-10
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Caroline Ståhl  

    Onsdag 19 april Laborera rätt och lagom 

    Tid 8.15-9.45 halvgrupp AT-läkare Lund Landskrona Ystad 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Karin Lindelöw 

    Onsdagen den 26 april Hudsjukdomar 

    Tid:8.15-10 
    Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lasarettsgatan 15, SUS, Lund 
    Föreläsare: Hudläkare Gustav Christensen  

    Onsdagen den 3 maj Patientsäkerhet 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare och tidigare chefläkare Lars-Olof Tobiasson  

    Onsdagen 10 Maj Astma KOL och Spirometri 

    Tid: 8.15-12  Obs, tiden! 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Henning Stenberg 

    Onsdagen 17 maj Det akuta på vårdcentralen 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Specialist i akutmedicin Axel Repka 

    Onsdagen 17 maj Chefsträff med AT-chef 

    Tid: 10.30-11.30 
    Plats: Tidskriften MFC Malmö 
    Ansvarig: Helene Malm

    Onsdagen den 24 maj Inget program, inläsning inför AT-tenta den 26 maj  

     

    Onsdagen den 31 maj Gynekologi 

    Tid: 8.30-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Anna Ivarsson 

    Onsdagen den 7 juni, Uppstartsmöte med AT-studierektor i primärvården för AT-läkare som börjat i primärvården sedan senaste uppstartsmötet

    Tid: 8.30-10
    Plats: Vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10 i Lund
    Annika Rahm Andersson, distriktsläkare och AT-studierektor
     

    Måndagen den 12 juni Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT läkare i primärvården 

    21 juni, Inget program, egen utbildningstid

   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Kristina Salomonsson: kristina.salomonsson@skane.se

    Vårterminen 2023


    Onsdagen den 18 januari Regionalt AT möte 

    Tid: 8.30-11 
    Plats: Elite Ideon, Lund 
    Övrig information: Se särskild inbjudan 

    Onsdagen 25 januari Inget program, egen utbildningstid 

     

    Onsdagen 1 februari Yrsel 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Lilla Aulan MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Lennart Johansson 

    Onsdagen den 8 februari, Infektioner i Primärvården 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Anna Sternby   

    Onsdagen 15 februari Långvarig smärta 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist, Smärtrehab 

    Torsdagen den 16 februari Försäkringsmedicin Övrig information: Separat inbjudan. För anställda i Malmö o Trelleborg 

     

    Onsdagen den 22 februari Inget program, inläsning till AT tenta 24 februari 

     

    Onsdagen den 1 mars Kognitiva sjukdomar 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: PION, Minnesmottagningen, S:t Johannesgatan 8, SUS, Malmö 
    Föreläsare: ST-läkare Isabelle Glans  

    Onsdagen 8 Mars Barn i fara, orosanmälan 

    Tid: 8.15-10.30, obs tid!
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Barnskyddsteamet 

    Onsdagen 8 mars Chefsträff med AT-chef 

    Tid: 10.45-11.45 
    Plats: Tidskriften MFC Malmö 
    Ansvarig: Christian Frantz, Per Wihlborg

    Torsdagen den 9 mars Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT-läkare i primärvården 

    Tisdag 14 Mars Barn och feber 

    Tid: 8.30-12 
    Plats:  Blocket i Lund, Klinikgatan 21 Föreläsningssal 4.
    Föreläsare: Öl Ioannis Orfanos 

    Onsdagen den 22 mars Mässa Läkemedel i Skåne 22-23 mars 

    Övrig information: Anmäl dig på denna länk senast 6/3, Läkemedel i Skåne 2023. Stäm av med din vårdcentral vilken dag du kan anmäla dig.

    29/3, inget program egen studietid

     

    Onsdagen 12 april Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv 

    Tid: 8.15-10
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Caroline Ståhl  

    Onsdag 19 april Laborera rätt och lagom 

    Tid 8.15-9.45 halvgrupp AT-läkare Lund Landskrona Ystad 
    Tid 10.15-11.45 halvgrupp AT-läkare Malmö och Trelleborg 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Karin Lindelöw 

    Onsdagen den 26 april Hudsjukdomar 

    Tid:8.15-10 
    Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lasarettsgatan 15, SUS, Lund 
    Föreläsare: ÖL Gustav Christensen  

    Onsdagen den 3 maj Patientsäkerhet 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Före detta Chefläkare, Dl Lars-Olof Tobiasson  

    Onsdagen 10 Maj Astma KOL och Spirometri 

    Tid: 8.15-12  Obs, tiden! 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Henning Stenberg 

    Onsdagen 17 maj Det akuta på vårdcentralen 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Spec i akutmedicin Axel Repka 

    Onsdagen 17 maj Chefsträff med AT-chef 

    Tid: 10.30-11.30 
    Plats: Tidskriften MFC Malmö 
    Ansvarig: Christian Frantz, Per Wihlborg

    Onsdagen den 24 maj Inget program, inläsning inför AT tenta den 26 maj  

     

    Onsdagen den 31 maj Gynekologi 

    Tid: 8.30-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Anna Ivarsson 

    Måndagen den 12 juni Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT läkare i primärvården 

    21/6, Inget program, egen studietid

   • Undervisningen är obligatorisk, förhinder meddelas till:
    malin.resmanfriis@skane.se

    Vårterminen 2023
     

    Tisdagen den 7 februari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13:00-13:40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 8 februari, Infektioner i Primärvården 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Anna Sternby   

    Onsdagen 15 februari Långvarig smärta 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist, Smärtrehab 

    Tisdagen den 21 februari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13:00-13:40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 21 februari, Teamsmöte med kommande AT-läkare i primärvården inför önskemål av primärvårdsenhet

    Tid: 13.40-14.30
    Plats: digitalt på teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 22 februari

    Inget program, inläsning till AT tentamen 24 februari 

    Onsdagen den 1 mars Kognitiva sjukdomar 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: PION, Minnesmottagningen, S:t Johannesgatan 8, SUS, Malmö 
    Föreläsare: ST-läkare Isabelle Glans

    Fredagen den 3 mars, PMO utbildning för AT/BT läkare digitalt

    Tid: 8-12
    Plats: digitalt över teams
    Egen anmälan: https://larportalen.skane.se
    Vid problem: pmo.primarvarden@skane.se
    Övrig upplysning: frivillig utbildning i primärvårdens journalsystem

    Tisdagen den 7 mars, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan 

    Tisdagen den 7 mars, Introduktion för nya AT läkare i primärvården

    Tid: 13.40-15.00
    Plats: Konferensrummet, Ystads Vårdcentral
    Föreläsare: Malin Resman Friis, Studierektor för AT i Primärvården Ystad Sydost

    Onsdagen 8 Mars Barn i fara, orosanmälan 

    Tid: 8.15-10.30, obs tiden!
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Barnskyddsteamet 

    Torsdagen den 9 mars Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT-läkare i primärvården 

    Tisdag 14 mars, Barn och feber 

    Tid: 8.30-12 
    Plats:  Blocket i Lund, Klinikgatan 21 Föreläsningssal 4, plan 10
    Föreläsare: Öl Ioannis Orfanos 

    Tisdagen den 14 mars, ÖNH i primärvården

    Tid: 14.00-16.00
    Plats: ÖNH mottagningen, Ystads Lasarett
    Föreläsare: Specialistläkare Louise Wittmeyer

    Onsdagen den 22 mars Mässa Läkemedel i Skåne 22-23 mars 

    Övrig information: Anmäl dig på denna länk senast 6/3, Läkemedel i Skåne 2023. Stäm av med din vårdcentral vilken dag du kan anmäla dig.

    Onsdagen den 29 mars

    Inget program, egen studietid

     

    Tisdagen den 4 april, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

     

    Onsdagen 12 april Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Caroline Ståhl

    Tisdagen den 18 april, ortopedi i primärvård

    Tid: 13.30-15.00
    Plats: Gula Rummet, Matsalen, Ystads Lasarett
    Föreläsare: DL Charlie Johansson

    Onsdag 19 april Laborera rätt och lagom 

    Tid 8.15-9.45 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Karin Lindelöw 

    Fredagen den 21 april Försäkringsmedicin 

    Övrig information: Separat inbjudan

    Tisdagen den 25 april, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 26 april Hudsjukdomar 

    Tid:8.15-10 
    Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lasarettsgatan 15, SUS, Lund 
    Föreläsare: ÖL Gustav Christensen  

    Onsdagen den 3 maj Patientsäkerhet 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Före detta Chefläkare, DL Lars-Olof Tobiasson  

    Onsdagen 10 Maj Astma KOL och Spirometri 

    Tid: 8.15-12, obs, tiden!
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Henning Stenberg 

    Tisdagen den 16 maj, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 16 maj, Teamsmöte med kommande AT-läkare i Primärvården inför önskemål av primärvårdsenhet

    Tid: 13.40-15.30
    Plats: digital på teams, se separat inbjudan

    Onsdagen 17 maj Det akuta på vårdcentralen 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Axel Repka, Specialist i akutmedicin

    Onsdagen den 24 maj

    Inget program, inläsning inför AT tentamen den 26 maj  

    Tisdagen den 30 maj, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 31 maj Gynekologi 

    Tid: 8.30-10.15  
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Anna Ivarsson

    Torsdagen den 1 juni, PMO utbildning för AT/BT läkare digitalt

    Tid: 8-12
    Plats: digitalt över teams
    Egen anmälan: https://larportalen.skane.se
    Vid problem: pmo.primarvarden@skane.se
    Övrig upplysning: frivillig utbildning i primärvårdens journalsystem

    Onsdagen den 7 Juni, Introduktion för nya AT-läkare i primärvården

    Tid: 8.15-9.45
    Plats: Konferensrummet, Ystads vårdcentral
    Föreläsare: Malin Resman Friis, Studierektor för AT i Primärvården Ystad Sydost 

    Måndagen den 12 juni Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT läkare i primärvården 

    Tisdagen den 13 juni, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 26 juni

    Inget program, egen studietid

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.