Allmäntjänstgöring (AT)

AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral. På Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) arbetar fem AT-studierektorer för samtliga områden i Skåne.

Studierektorerna har kontinuerlig kontakt och möten med AT-läkarna samt vårdcentraler för att säkerställa att kunskapsmål uppfylls. 

Utöver det anordnar studierektorerna gemensamma aktiviteter och utbildningstillfällen, såväl regionala som lokala.

AT-tjänstgöring i allmänmedicin

  • Schema för utbildning kommuniceras via e-post. Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Stefan Johansson via e-postadressen stefan.j.johansson@skane.se.

  • Schema för utbildning kommuniceras via e-post. Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Anna Jarslund Broman via e-postadressen Anna.JarslundBroman@skane.se.

  • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Annika Rahm Andersson via e-post: annika.rahmandersson@skane.se

   MFC Tidskriftens adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

   Det kommer eventuellt läggas in fler utbildningstillfällen framöver!  

   Vårterminen 2024

   Onsdagen den 20 mars alternativt torsdagen den 21 mars, Läkemedel i Skåne.

   OBS! Ni måste själva anmäla er! Anmälan till Läkemedel i Skåne
   Anmälan stänger den 4 mars. Läkemedelsmässan är i Malmö. AT-läkare i primärvården rekommenderas delta en av dagarna. Stäm av med vårdcentralen vilken dag du kan anmäla dig.

   Fredagen den 22 mars, Försäkringsmedicin, för AT-läkare i Lund och Landskrona

   Tid: Heldag.
   Övrig information: Separat inbjudan kommer via mail

    

   Onsdagen den 27 mars, Kognitiva sjukdomar OBS! lokal på Minnesmottagningen i Malmö

   Tid: 8.15-10 
   Plats: Pion, Minnesmottagningen, SUS, S:t Johannesgatan 8, Malmö 
   Föreläsare: Claudia Cicognola, ST-läkare 

   Onsdagen 10 april, Fokusdag för AT SUS på Blocket i Lund, 13.30-16.30. Inbjudan från AT-enheten kommer

   AT-läkare i Landskrona; egen utbildningstid

   Onsdagen den 17 april, Långvarig smärta

   Tid: 8.15-10 
   Plats: Tidskriften, MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö
   Föreläsare: Åsa Ringqvist, överläkare

   Onsdagen den 24 april, Astma och KOL 

   Tid: 8.15-12 
   Plats: Tidskiften, MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö 
   Föreläsare: Henning Stenberg, specialist i Allmänmedicin 

    

   Tisdagen den 30 april, Yrsel

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskiften, MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö
   Föreläsare: Lennart Johansson, specialist i allmänmedicin

   Onsdagen den 8 maj, Konst och kultur för hälsan

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö
   Föreläsare: Anita Jensen, PhD, Kultur- och hälsostrateg

   Onsdagen den 15 maj, Diabetes i primärvården

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   Föreläsare: DL Tomas Adler

   Torsdagen den 16 maj, Barn och feber OBS! Föreläsningen är i Lund  

   Tid: 8.30-11.30 
   Plats: Föreläsningssal 3, Blocket, Entrégatan 7, Sus i Lund 
   Föreläsare: Ioannis Orfanos, barnläkare 

   Onsdagen den 22 maj, Inget program, inläsning inför AT-tentamen den 24 maj 

    

   Onsdagen den 29 maj, Hudsjukdomar 

   Tid: 8.15-10 
   Plats: Hudmottagningen, Sus i Lund, Lasarettsgatan 15, Lund 
   Föreläsare. Gustav Christiansen, hudläkare

   Onsdagen den 29 maj, Chefsträff för AT-läkare i Lund

   Tid: 10.30-11.30
   Plats: Lokal Seminariet konferensrum 5, Lasarettsgatan 40 i Lund  
   Ansvarig: AT-chef Helene Malm

   Onsdagen den 5 juni, Infektioner i primärvården

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i Allmänmedicin

   Onsdagen den 12 juni, Gynekologi 

   Tid. 8.30-10    
   Plats: Tidskiften, MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö  
   Föreläsare: Anna Ivarsson, Specialist i allmänmedicin

   Onsdagen den 19 juni, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan

   Tid: Heldag
   Plats: Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

     

   Onsdagen den 26 juni, Patientsäkerhet 

   Tid. 8.15-10  
   Plats: Tidskiften, MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö  
   Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och före detta chefläkare i primärvården

  • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Kristina Salomonsson: kristina.salomonsson@skane.se.

   MFCs adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

   Observera att schemat eventuellt kommer fyllas på med aktiviteter framöver! 

   Vårterminen 2024 

   Onsdagen 10 april, AT i Malmö, Fokusdag för AT SUS på Blocket i Lund, kl 13.30-16.30. Inbjudan från AT-enheten kommer

   AT i Trelleborg; egen studietid

   Onsdagen den 17 april, Långvarig smärta

   Tid: 8.15-10 
   Plats: Tidskriften, MFC, Malmö 
   Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist

   Onsdagen den 24 april, Astma och KOL 

   Tid: 8.15-12 
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö 
   Föreläsare: Henning Stenberg, Specialist i Allmänmedicin 

   Tisdagen den 30 april, Yrsel

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
   Föreläsare: DL Lennart Johansson

   Onsdagen den 8 maj, Konst och kultur för hälsan

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö
   Föreläsare: Anita Jensen, PhD, Kultur- och hälsostrateg

   Onsdagen den 15 maj, Diabetes i primärvården

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   Föreläsare: DL Tomas Adler

   Torsdagen den 16 maj, Barn och feber. OBS! Föreläsningen är i Lund 

   Tid: 8.30-11.30 
   Plats: Föreläsningssal 3, Blocket, Entrégatan 7, Sus i Lund 
   Föreläsare: Ioannis Orfanos, barnläkare 

   Onsdagen den 22 maj, inget program

   Studietid inför AT tentamen 24 maj 

   Onsdagen den 29 maj, Hudsjukdomar 

   Tid: 8.15-10 
   Plats: Hudmottagningen, SUS, Lasarettsgatan 15, Lund 
   Föreläsare. Gustav Christiansen, specialist i Dermatologi 

   Onsdagen den 29 maj, Chefsträffar 

   Tid: 10.30-11.30
   Plats: För AT-läkare i Malmö: Alwallhuset Blå rummet, Barngatan 2 bottenplan i Lund. För AT-läkare Trelleborg: Alwallhuset Gröna rummet, Barngatan 2 gatuplan i Lund
   Ansvariga: AT-chef Christian Frantz, Malmö och Jill Ganz, Trelleborg

   Onsdagen den 5 juni, Infektioner i primärvården

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i Allmänmedicin

   Tisdagen den 11 juni, Studierektorsinformation för nystartade i primärvården Malmö-Trelleborg via Teams

   Tid: 9-10.30.
   Plats: Teams, inbjudan kommer på mail.
   Ansvarig: SR Kristina Salomonsson. 

   Onsdagen den 12 juni, Gynekologi 

   Tid. 8.30-10    
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö  
   Föreläsare: Anna Ivarsson, specialist i allmänmedicin  

   Onsdagen den 19 juni, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan

   Tid: Heldag
   Plats: Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

   Onsdagen den 26 juni, Patientsäkerhet 

   Tid. 8.15-10  
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö  
   Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och f.d. chefsläkare i primärvården 

  • Undervisningen är obligatorisk, förhinder meddelas till:
   malin.resmanfriis@skane.se

   MFCs adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

   Observera att schemat eventuellt kommer fyllas på med aktiviteter framöver! 

   Vårterminen 2024 

   Onsdagen den 20 mars, REK mässa, separat inbjudan, Malmö.

   OBS! Ni måste själva anmäla er! Anmälan till Läkemedel i Skåne
   Anmälan stänger den 4 mars. Läkemedelsmässan är i Malmö. AT-läkare i primärvården rekommenderas delta en av dagarna. Stäm av med vårdcentralen vilken dag du kan anmäla dig.

   Tisdagen den 26 mars, Reflektionsgrupp

   Tid: 13-13.40
   Plats: Digitalt på teams, länk skickad

   Onsdagen den 27 mars, Kognitiva sjukdomar

   Tid: 8.15-10
   Plats: Pion, minnesmottagningen, SUS, S:t Johannesgatan 8, Malmö
   Föreläsare: Claudia Cicognola, ST-läkare

   Tisdagen den 2 april, SIP, HSV, SÄBO med mera

   Tid: 10.30-12.00
   Plats: Konferensrummet, Ystads Vårdcentral
   Medverkande: Malin Resman Friis och Anna Bergman, sjuksköterska

   Tisdagen den 9 april, Praktiska övningar i ÖNH teknik

   Tid: 14–16
   Plats: ÖNH-mottagningen, Ystads Lasarett
   Föreläsare: Louise Wittmeyer, Specialist i ÖNH-sjukdomar

   Onsdagen den 17 april, Långvarig smärta

   Tid. 8.15-10
   Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   Föreläsare: ÖL Åsa Ringqvist

   Tisdagen den 23 april, Reflektionsgrupp

   Tid: 13-13.40
   Plats: Digitalt på teams, länk skickad

   Tisdagen den 23 april, Undersökning och injektionsteknik

   Tid: 14-15.30
   Plats: Hamngatan 4, Ystad. Konferenslokalen på BVC
   Föreläsare: Charlie Johansson, specialist i allmänmedicin

   Onsdagen den 24 april, Astma och KOL

   Tid: 8.15-12
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
   Föreläsare: Henning Stenberg, Specialist i Allmänmedicin

   Torsdagen den 25 april, försäkringsmedicin, för de AT i Ystad som ännu inte deltagit

   Tid: Heldag
   Övrig information: Separat inbjudan

   Tisdagen den 30 april, Yrsel i primärvården

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften, MRC, Malmö
   Föreläsare: Lennart Johansson, Specialist i Allmänmedicin

   Tisdagen den 7 maj, Reflektionsgrupp

   Tid: 13-13.40
   Plats: Digitalt på teams, länk skickad

   Onsdagen den 8 maj, Konst och kultur för hälsan

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö
   Föreläsare: Anita Jensen, PhD, Kultur- och hälsostrateg

    

   Onsdagen den 15 maj, Diabetes i primärvården

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   Föreläsare: DL Tomas Adler

   Torsdagen den 16 maj, Barn och feber

   Tid: 8.30-11.30
   Plats: Föreläsningssal 3, Blocket, Entrégatan 7, SUS, Lund
   Föreläsare: ÖL Ioannis Orfanos

   Onsdagen den 22 maj, inget program

   Studietid inför AT tentamen den 24 maj

   Tisdagen den 28 maj, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Tisdagen den 28 maj, inför önskemål om primärvårdsenhet, information och frågestund

   Tid: 13.40-14.20
   Plats: Teams, länk skickad
   Medverkande: Nuvarande och kommande AT-läkare i primärvården

   Onsdagen den 29 maj, Hudsjukdomar

   Tid: 8.15-10
   Plats: Hudmottagningen, SUS, Lasarettsgatan 15, Lund
   Föreläsare. Gustav Christiansen, specialist i Dermatologi

   Tisdagen den 4 juni, Introduktionsutbildning i journalsystemet PMO för läkare inklusive AT/BT-läkare

   Tid: 8-12.30
   Plats: Digitalt
   Övrig information: Anmälan sker via Lärportalen: https://larportalen.skane.se
   Om du ännu inte kommit i tjänst så kontakta oss för hjälp via e-post: pmo.primarvarden@skane.se
   Länk för inloggning till digital utbildning skickas ut till deltagares e-postadress ca två veckor före respektive kursstart.

   Tisdagen den 4 juni, Introduktion i primärvården

   Tid: 13-14.30
   Plats: Gröna rummet, matsalen, Ystads lasarett
   Medverkande: Malin Resman Friis, studierektor för AT i primärvården Ystad Sydost samt AT läkare med start 1 juni

   Onsdagen den 5 juni, Infektioner i primärvården

   Tid: 8.15-10
   Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i Allmänmedicin

    

   Tisdagen den 11 juni, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 12 juni, Gynekologi

   Tid. 8.30-10
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
   Föreläsare: Anna Ivarsson, specialist i allmänmedicin

   Onsdagen den 19 juni, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan

   Tid: Heldag
   Plats: Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

   Tisdagen den 25 juni, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 26 juni, Patientsäkerhet

   Tid. 8.15-10
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
   Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och Före detta Chefsläkare i primärvården

   Tisdagen den 9 juli, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Tisdagen den 23 juli, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Tisdagen den 20 augusti, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 28 augusti, Studier inför AT tentamen den 30 augusti

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.