Allmäntjänstgöring (AT)

AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral. På Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) arbetar fem AT-studierektorer för samtliga områden i Skåne.

Studierektorerna har kontinuerlig kontakt och möten med AT-läkarna samt vårdcentraler för att säkerställa att kunskapsmål uppfylls. 

Utöver det anordnar studierektorerna gemensamma aktiviteter och utbildningstillfällen, såväl regionala som lokala.

AT-tjänstgöring i allmänmedicin

  • Schema för utbildning kommuniceras via e-post. Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Stefan Johansson via e-postadressen stefan.j.johansson@skane.se.

  • Schema för utbildning kommuniceras via e-post. Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Anna Jarslund Broman via e-postadressen Anna.JarslundBroman@skane.se.

   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Annika Rahm Andersson via e-post: annika.rahmandersson@skane.se

    MFCs adress: Jan Waldenströms gata 5, 214 28 Malmö. 

    Höstterminen 2023

    Onsdagen den 27 september, Barn i fara, orosanmälan

    • Tid: 8.15-10.30
    • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: Carolina Schale och Lotta Jönsson, Barnskyddsteamet

    Onsdagen den 27 september Chefsträff med AT-chefer

    • Tid: 10.45-12
    • Plats: Tidskriften
    • Ansvariga: AT-chef Helene Malm

    Onsdagen den 4 oktober, Kognitiva sjukdomar

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Lilla aulan, MFC, Malmö
    • Föreläsare: Isabelle Glans, Minneskliniken, Malmö 

    Fredagen den 6 oktober Försäkringsmedicin för AT-läkare i Lund och Landskrona. Separat inbjudan kommer via e-post.

     

    Tisdagen den 10 oktober, STRAMA

    Övrig information: Heldag, Obs egen anmälan AT-dag i Stramas och Regions Skånes regi - Vårdgivare Skåne (skane.se) Anmälan senast 1 oktober.

    Onsdagen den 11 oktober, Yrsel

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Lennart Johansson

    Onsdagen den 18 oktober, Barn och feber

    • Tid: 8.30-12.00
    • Plats: Föreläsningssal 4, Blocket, Klinikgatan 21, Sus i Lund
    • Föreläsare: ÖL Ioannis Orfanos

    Onsdagen den 25 oktober, Öron Näsa Hals

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Digitalt på Teams
    • Föreläsare: DL och ÖNH-specialist Alexander Roslin

    Onsdagen den 1 november, Astma och KOL

    • Tid: 8.15-12.00, observera tiden!
    • Lokal: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Henning Stenberg

    Onsdagen den 8 november, Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Caroline Ståhl

    Onsdagen den 15 november, egen studietid 

     

    Onsdagen den 22 november, Regional AT-dag

    Övrig information: Separat inbjudan kommer, heldag

    Onsdagen den 29 november, Hudsjukdomar

    • Tid:  8.15-10:00
    • Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Sus i Lund
    • Föreläsare: ÖL Gustav Christiansen

    Tisdagen den 5 december, Praktisk undervisning för nystartade AT-läkare

    Övrig information: Heldag, Lund, Separat inbjudan kommer via e-post. Gäller AT-läkare som påbörjat primärvårdsplacering från oktober-23

    Onsdagen den 6 december, Gynekologi

    • Tid: 8.30-10.30, observera tiden!
    • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Anna Ivarsson

    Onsdagen den 6 december, Chefsträff med AT-chefer

    • Tid: 10.45-12.00
    • Plats: Tidskriften
    • Ansvariga: AT-chef Helene Malm

    Onsdagen den 13 december

    Uppstartsmöte med AT-läkare som börjat från sept-23, övriga egen utbildningstid.

    • Tid 8.30-10.00
    • Plats: Konferensrummet vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10G, Lund
     Ansvarig: AT-studierektor Annika Rahm Andersson

    Onsdagen den 13 december, Jullunch för AT-läkare på Sus, inbjudan kommer via AT-enheten

     

    Onsdagen den 20 december, egen studietid, inget program

     

    Onsdagen den 10 januari 2024, Patientsäkerhet

    • Tid: 8.15-10.00
    • Lokal: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: fd chefläkare och DL Lars-Olof Tobiasson
      
   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Kristina Salomonsson: kristina.salomonsson@skane.se.

    MFCs adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

    Höstterminen 2023

    Onsdagen den 27 september, Barn i fara, orosanmälan

    • Tid: 8.15-10.30
    • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: Carolina Schale och Lotta Jönsson, Barnskyddsteamet

    Onsdagen den 27 september Chefsträff med AT-chefer

    • Tid: 10.45-12.00
    • Plats: Tidskriften
    • Ansvariga: AT-chef Christian Frantz, Malmö, AT-chef Trelleborg

    Onsdagen den 4 oktober, Kognitiva sjukdomar

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Lilla aulan, MFC, Malmö
    • Föreläsare: Isabelle Glans, Minneskliniken, Malmö

    Tisdagen den 10 oktober, STRAMA

    Onsdagen den 11 oktober, Yrsel

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Lennart Johansson

    Onsdagen den 18 oktober, Barn och feber

    • Tid: 8.30-12.00
    • Plats: Föreläsningssal 4, Blocket, Klinikgatan 21, Lund
    • Föreläsare: ÖL Ioannis Orfanos

    Onsdagen den 25 oktober, Öron Näsa Hals

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Digitalt på Teams
    • Föreläsare: DL och ÖNH specialist Alexander Roslin

    Onsdagen den 1 november, Astma och KOL

    • Tid: 8.15-12.00, observera tiden!
    • Lokal: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Henning Stenberg

    Onsdagen den 8 november, Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Caroline Ståhl

    Onsdagen den 15 november, föreläsning inställd, egen studetid

     

    Onsdagen den 22 november, Regional AT dag

    Övrig information: Separat inbjudan, heldag.

    Onsdagen den 29 november, Hudsjukdomar

    • Tid:  8.15-10.00
    • Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lund
    • Föreläsare: ÖL Gustav Christiansen

    Tisdag 5 december, Praktisk undervisning för nystartade AT läkare

    Övrig information: Heldag, Lund, Separat inbjudan Gäller AT-läkare som påbörjat PV-placering från nov-23.

    Onsdagen den 6 december, Gynekologi

    • Tid: 8.30-10.30, observera tiden!
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Anna Ivarsson

    Onsdagen den 6 december Chefsträff med AT-chefer

    • Tid: 10.45-12.00
    • Plats: Tidskriften
    • Ansvariga: AT-chef Christian Frantz, Malmö, AT-chef Trelleborg)

    Onsdagen den 13 december, egen studietid

    Jullunch för SUS AT, inbjuden kommer via AT-enheten.

    Onsdagen den 20 december, egen studietid inget program

     

    Onsdagen den 10 januari 2024, Patientsäkerhet

    • Tid: 8.15-10.00
    • Lokal: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: fd chefsläkare och DL Lars-Olof Tobiasson
   • Undervisningen är obligatorisk, förhinder meddelas till:
    malin.resmanfriis@skane.se

    MFCs adress: Jan Waldenströms gata 5, 214 28 Malmö. 

    Höstterminen 2023

    Tisdagen den 26 september, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 27 september, Barn i fara, orosanmälan

    • Tid: 8.15-10.30
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: Carolina Schale och Lotta Jönsson, Barnskyddsteamet

    Tisdagen den 3 oktober, SIP, HSV och annat spännande

    • Tid: 13.30-15.00
    • Plats: Ystads Vårdcentral, konferensrummet
    • Föreläsare: Malin Resman Friis och Rafal Nowakowski

    Onsdagen den 4 oktober, Kognitiva sjukdomar

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Lilla aulan, MFC, Malmö
    • Föreläsare: Isabelle Glans, Minneskliniken, Malmö

    Tisdagen den 10 oktober, STRAMA

    Onsdagen den 11 oktober, Yrsel

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Lennart Johansson

    Onsdagen den 18 oktober, Barn och feber

    • Tid: 8.30-12.00
    • Plats: Föreläsningssal 4, Blocket, Klinikgatan 21, Lund
    • Föreläsare: ÖL Ioannis Orfanos 

    Tisdagen den 24 oktober, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 25 oktober, Öron Näsa Hals

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Digitalt på Teams
    • Föreläsare: DL och ÖNH specialist Alexander Roslin

    Torsdagen den 26 oktober, ÖNH

    • Tid. 14.00-16.00
    • Plats: ÖNH mottagningen, Ystads Lasarett
    • Föreläsare: ÖL Louise Wittmeyer

    Onsdagen den 1 november, Astma och KOL

    • Tid: 8.15-12.00
    • Lokal: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Henning Stenberg

    Tisdagen den 7 november, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 8 november, Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv

    • Tid: 8.15-10.00
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Caroline Ståhl

    Torsdagen den 9 november, Utbildning i försäkringsmedicin

    Övrig information: Separat inbjudan via e-post. För er som ännu inte deltagit.

    Måndagen den 13 november, Information till kommande AT-läkare

    • Tid: 15:30-16.10
    • Plats: Teams, länk skickad, se Outlook-kalender.
    • Övrig information: Alla AT-läkare som tjänstgör i primärvården samt de som ska önska placering inför 1 mars inbjudna, för information om de olika enheterna.

    Onsdagen den 15 november, egen studietid

     

    Onsdagen den 22 november, Regional AT dag

    Övrig information: Separat inbjudan, heldag

    Onsdagen den 29 november, Hudsjukdomar

    • Tid:  8.15-10.00
    • Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lund
    • Föreläsare: ÖL Gustav Christiansen

    Tisdag 5 december, Praktisk undervisning för nystartade AT läkare

    Övrig information: Heldag, Lund, Separat inbjudan

    Onsdagen den 6 december, Gynekologi

    • Tid: 8.30-10.30
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Anna Ivarsson

    Tisdagen den 12 december, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 12 december, introduktion för nya AT-läkare med start 1 december

    • Tid: 13.40-15.00
    • Plats: Konferensrummet, Ystads Vårdcentral
    • Medverkande: Malin Resman Friis, Studierektor för AT i primärvården Ystad Sydost

    Onsdagen den 13 december, egen studietid

     

    Tisdagen den 19 december, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 20 december, egen studietid

     

    Vårterminen 2024

    Tisdagen den 9 januari, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 10 januari, Patientsäkerhet

    • Tid: 8.15-10.00
    • Lokal: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: före detta chefsläkare och DL Lars-Olof Tobiasson

    Tisdagen den 23 januari, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 6 februari, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 20 februari, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.