LOU - upphandlade vårdtjänster

Region Skåne köper vårdtjänster utifrån den upphandlingsplan som regionstyrelsen varje år beslutar. All upphandling sker i enlighet med LOU, lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Verksamhetens behov och mål är styrande för all upphandling i Region Skåne.

Genom behovsanalys kartläggs vilka vårdbehov som den upphandlade vårdtjänsten ska tillgodose och för vilka patienter. Genom målanalysen klarläggs vilka mål som upphandlingen ska uppnå och kopplingen till Region Skånes övergripande mål och strategiska planer.

Region Skåne har idag avtalsparter som driver sjukhus, psykiatriska specialistmottagningar, somatiska specialistmottagningar, mammografi, medicinsk fotvård och så vidare.

Alla avtal som rör hälso- och sjukvård och som är upphandlade enligt LOU finns i Region Skånes avtalskatalog.

Aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial annonseras via en upphandlingstjänst.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter