LOU - upphandlade vårdtjänster

Alla avtal som rör hälso- och sjukvård som är upphandlade enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, finns i Region Skånes avtalskatalog.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter