Inkontinens

Här hittar du anvisningar för inkontinenshjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa. Du hittar också produktkatalogen som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Inkontinenshjälpmedel beställs/förskrivs i Sesam LMN.


Nyheter

Hjälpmedelsanvisningar

 • Specifika riktlinjer och relaterade länkar
  • Ansvar

   Kostnadsansvar:

   • För patienter som själv eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till närmaste distriktssköterskemottagning ansvarar Region Skåne för förskrivning av inkontinenshjälpmedel..
   • För patienter som har kommunal hemsjukvård är det kommunernas distriktssköterskor och sjuksköterskor som ansvarar för förskrivningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att utse vem som får förskriva.

   Verksamhetschefens ansvar, gäller Region Skåne:

   • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
   • Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningar per produktnivå har förskrivningsrätt.
   • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.
    Förskrivarutbildning hjälpmedel
  • Förskrivning till barn

   Inkontinens

   Förskrivning av inkontinenshjälpmedel till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker. Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredningen när ett barn anses vara inkontinent.

   Upphandlingsgruppens rekommendation

   I de fall barnets sjukdom eller handikapp medför en ökad förbrukning av blöjor, rekommenderas att förskrivning ser av den uppskattade merförbrukningen. Förskrivning bör endast undantagsvis ske till barn under fyra år.

   Behandling av primär enures

   Behandling av primär nattenures inleds vanligen vid fem-sex års ålder.

   Vid sviktande behandling av enures rekommenderar upphandlingsgruppen förskrivning av produkter, i första hand lakansskydd, endast som ett komplement till lämpliga behandlingsåtgärder. Förskrivning av lakansskydd kan även vara aktuell i väntan på behandling.

  • Förskrivning till patient från annat landsting

   Vistelse under kort tid

   Patienter från annat landsting som vistas här tillfälligt har enligt riksavtalet rätt till viss vård. Patienten kan under vistelsen i det andra landstinget (vårdlandstinget) få förskrivet inkontinensartiklar. Leverans sker alltså till utomlänspatienten under tiden denna vistas inom vårdlandstinget. Vårdlandstinget svarar för administrationen, distributionen, produkter och finansiering av kostnaderna.

   Vistelse under längre tid

   Om vistelsen varar under en längre tid bör kontakt tas med hemlandsting om reglering av kostnaderna. Motsvarande gäller när brukare från Skåne vistas inom en annan huvudmans område. Det är alltså vårdlandstinget / vårdkommunens produktsortiment och regler som gäller. Kontakt får därför tas med distriktssköterska på vistelseorten. Distributionsavtalet innefattar endast transporter i Skåne.

  • Förskrivning till patient med inget/tillfälligt personnummer

   Vid förskrivning till patient med tillfälligt eller inget personnummer, 
   kontakta LMN Support via e-post Contact 
   eller telefon 044-19 46 30.

 • 09 - Hjälpmedel för personlig vård
  • 09 03 - Kläder och skor

   09 03 33 - Badkläder

   Kostnadsansvar:

   Se "Specifika riktlinjer och relaterade länkar"

   Förskrivningsrätt:

   • Läkare, Sjuksköterska, Uroterapeut
    Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.
   • Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel:

   Avser badkläder med ficka för absorberande skydd.

   Sortiment:

   • Produktkatalog - inkontinens
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar  vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

   Patientens ansvar:

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Sesam LMNs - kundtjänst. 

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 09 24 - Urinavledare

   09 24 03 - Kvarliggande katetrar
   09 24 06 - Tappningskatetrar
   09 24 09 - Urindroppsamlare för män

   Kostnadsansvar:

   Se "Specifika riktlinjer och relaterade länkar"

   Förskrivningsrätt:

   • Läkare, Sjuksköterska, Uroterapeut
    Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.
   • Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild f��rskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel:

   Avser urinkateter för engångs- eller flergångsbruk samt uridom eller liknande uppsamlingsprodukt avseende urin.

   Sortiment:

   • Produktkatalog - inkontinens
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar:

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Sesam LMNs - kundtjänst. 

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 09 27 - Uppsamlare för urin och avföring

   09 27 04 - Slutna urinuppsamlingspåsar
   09 27 05 - Tömbara urinuppsamlingspåsar
   09 27 09 - Urinuppsamlingskärl, ej kroppsburna
   09 27 13 - Upphängnings- och fästanordningar för urinuppsamlingspåsar

   Kostnadsansvar:

   Se "Specifika riktlinjer och relaterade länkar"

   Förskrivningsrätt:

   • Läkare, Sjuksköterska, Uroterapeut
    Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.
   • Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel:

   Avser engångs- och flergångspåsar som ansluts till exempelvis katetrar, här ingår också fäste för påsar i exempelvis säng. Avser också kärl för uppsamling av urin som inte är portabla.  

   Sortiment:

   • Produktkatalog - inkontinens
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens eller urinretention.

   Patientens ansvar:

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Sesam LMNs - kundtjänst. 

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 09 30 - Absorberande hjälpmedel vid inkontinens

   093012 - Absorberande inkontinensskydd för barn, engångs
   093018 - Absorberande inkontinensskydd för fixering i underbyxa, engångs, för vuxna
   093021 - Absorberande allt-i-ett skydd för vuxna, engångs
   093024 - Absorberande allt-i-ett byxor för vuxna, engångs
   093027 - Absorberande inkontinensskydd utformade för män, engångs
   093033 - Absorberande skydd vid avföringsinkontinens, engångs, för vuxna

   093036 - Absorberande tvättbara inkontinensskydd för vuxna
   093039 - Hjälpmedel för att fixera kroppsburna produkter som
   absorberar urin och avföring

   093042 - Icke kroppsburna absorberande skydd vid urin- och
   avföringsinkontinens, engångs
   093045 - Icke kroppsburna absorberande skydd vid urin- och
   avföringsinkontinens, tvättbara

   093012 - Absorberande inkontinensskydd för barn, engångs
   093018 - Absorberande inkontinensskydd för fixering i underbyxa, engångs, för vuxna
   093021 - Absorberande allt-i-ett skydd för vuxna, engångs
   093024 - Absorberande allt-i-ett byxor för vuxna, engångs
   093027 - Absorberande inkontinensskydd utformade för män, engångs
   093033 - Absorberande skydd vid avföringsinkontinens, engångs, för vuxna

   Kostnadsansvar:

   Se "Specifika riktlinjer och relaterade länkar"

   Förskrivningsrätt:

   • Läkare, Sjuksköterska, Uroterapeut
    Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.
   • Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel:

   Avser inkontinensskydd för engångsbruk till barn och vuxna.

   Sortiment:

   • Produktkatalog - inkontinens
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.
   • Förskrivning bör endast undantagsvis ske till barn under fyra år.
   • Förskrivning till vuxna kan endast ske om behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter tillgängliga på apotek eller i detaljhandeln och 

    produkten har en absorptionskapacitet  på 100 ml Rothwell eller mer.

   Patientens ansvar:

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Sesam LMNs - kundtjänst. 

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


   093036 - Absorberande tvättbara inkontinensskydd för vuxna
   093039 - Hjälpmedel för att fixera kroppsburna produkter som
   absorberar urin och avföring

   Kostnadsansvar:

   Se "Specifika riktlinjer och relaterade länkar"

   Förskrivningsrätt:

   • Läkare, Sjuksköterska, Uroterapeut
    Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.
   • Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel:

   Avser tvättbara flergångsbyxor för vuxna och fixeringsbyxor.

   Sortiment:

   • Produktkatalog - inkontinens
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

   Patientens ansvar:

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Sesam LMNs - kundtjänst. 

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


   093042 - Icke kroppsburna absorberande skydd vid urin- och
   avföringsinkontinens, engångs

   093045 - Icke kroppsburna absorberande skydd vid urin- och
   avföringsinkontinens, tvättbara

   Kostnadsansvar:

   Se "Specifika riktlinjer och relaterade länkar"

   Förskrivningsrätt:

   • Läkare, Sjuksköterska, Uroterapeut
    Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.
   • Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel:

   Avser hygienunderlägg som skydd i exempelvis sängar för engångs- eller flergångsbruk.

   Sortiment:

   • Produktkatalog - inkontinens
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

   Patientens ansvar:

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Sesam LMNs - kundtjänst. 

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 09 31 - Hjälpmedel för att förhindra urin- och/eller avföringsläckage

   09 31 03 - Urinstoppande hjälpmedel
   09 31 06 - Avföringsstoppande hjälpmedel

   Kostnadsansvar:

   Se "Specifika riktlinjer och relaterade länkar"

   Förskrivningsrätt:

   • Läkare, Sjuksköterska, Uroterapeut
    Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.
   • Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel:

   Avser vaginalt engångshjälpmedel mot ansträngningsinkontinens och rektalt engångshjälpmedel exempelvis analpropp.

   Sortiment:

   • Produktkatalog - inkontinens
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

   Patientens ansvar:

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Sesam LMNs - kundtjänst. 

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 09 90 - Hjälpmedel för tarmsköljning

   09 90 03 - Lavemang

   Kostnadsansvar:

   Se "Specifika riktlinjer och relaterade länkar"

   Förskrivningsrätt:

   • Läkare, Sjuksköterska
    Verksamhetschefen ansvarar för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt.
   • Vissa produkter märkta med en * i produktkatalogen kräver särskild förskrivarkompetens, till exempel specialistläkare inom urologi eller gynekologi.

   Hjälpmedel:

   Avser hjälpmedel för tarmsköljning

   Sortiment:

   • Produktkatalog - inkontinens
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.

   Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som grund av allvarlig sjukdom eller som efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov av förbrukningsartiklar vid tarminkontinens.

   Patientens ansvar:

   Patienten kan göra avrop på sina förskrivningar genom att logga in på 1177.se eller kontakta Sesam LMNs - kundtjänst. 

   Friare val:

   Inte aktuellt.

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

 • Kontakt hjälpmedelsanvisningar

  E-post Contact

Hjälpmedelssortiment

 • Löpande information

  Viktig information om avisering

  2018-11-19
  Det är viktigt att patienten får sina inkontinenshjälpmedel så fort som möjligt. Om "Avisering" väljs vid beställning blir leveranstiden längre.
  Läs viktig information om avisering:
  Leverans till patient


  Prisjusteringar

  2018-07-05
  Abena och Sanicare gör prisjusteringar på sitt sortiment. Ändringarna kommer gälla från och med 180801. Var god se produktkatalog.


  Restnoteringar

  2018-07-03

  • 30151 Fixeringsbyxa Sanifix Comfort; ingen uppgift om när den är åter i sortiment 
  • 30415 Suprapubiskateter supra cath ch 14; ingen uppgift om när den är åter i sortiment
  • 30456 Urinpåse sluten 1500 ml; beräknas åter i sortiment 2018-08-06

  Restnoterade produkter

  2018-06-14
  Följande produkter är restnoterade och går inte att förskriva just nu. 

  • Sesamnummer 30057 Tappningskateter SpeediCath N, leverantörens artikelnummer 215441
  • Sesamnummer 30191 Kateter Biocath 2-v 10ml 400mm, leverantörens artikelnummer 201961

  Prisjusteringar på flera artiklar

  2018-06-07
  Mediq genomför prisjusteringar på flera artiklar. Var god se produktkatalog.


  Uttag av inkontinenshjälpmedel från 1177.se

  2018-02-13
  Från och med 2018-02-13 kan patienten själv beställa sina förskrivna inkontinenshjälpmedel via 1177.se
  Det är viktigt att du som förskrivare informerar patienten att det nu finns två vägar att beställa sina förskrivna produkter.

  • Patienten loggar in på 1177.se och klickar på ”Alla övriga tjänster” och därefter ”beställ förskrivna förbrukningsprodukter.
   Där ser patienten en sammanställning av de produkter hen fått förskrivna och kan direkt beställa leverans av de produkter hen önskar vid aktuellt tillfälle. Observera! Ungdomar mellan 13-18 år måste själv logga in på 1177, läs mer under ”Gör dina barns vårdärenden på nätet”
  • Patienten ringer Hjälpmedel Skånes kundtjänst på 044-194630, telefontider  mån-fred 07:30-16:00 och beställer leverans av de produkter hen önskar vid aktuellt tillfälle. 

  Produkt utgår -Tena

  2018-02-05
  Tena discreet mini wings (30474) utgår och ersätts med Tena discreet mini plus wings (30475)


  Restnotering

  2018-01-30
  Tappningskateter SpeediCath Nelaton 30 cm Ch 12 PVC-fri Latexfri (30073) är restnoterad till och med 24/2.
  Ersätts med Ch 10 (30072) till dess.


  Fel längd på kateter

  2018-01-25
  Produkt 170606, 178000 och 178305 har haft felaktig information om längd. För korrekt information var god se produktkatalogen


  Prisändringar

  2018-01-19
  Abena, Hartmann, Attends och Tena gör prisjusteringar på flertalet produkter. 
  Se produktkatalog


  Restnotering

  2018-01-04
  TENA Pants Discreet Large – Sesam.nr 30335 rest.noterad och väntas åter vecka 3. Ersätts under tiden med Tena Pants Normal L. 

 • Produktkataloger
 • Distribution av inkontinenshjälpmedel

  Leverans till patient
  Leveranskostnader

  OneMed Service AB distribuerar inkontinenshjälpmedel i hela Skåne, via PostNord.

  Leverans till patient

  När du som förskrivare gör beställning av inkontinenshjälpmedel i Sesam får du välja mellan nedanstående alternativ:

  • Får ställas utanför – är standardval och det snabbaste leveranssättet. Leveransprocessen startar per automatik, direkt efter lagd beställning.
  • Avisering - innebär att OneMed (avtalad distributör) ringer till patienten för att bestämma leveransdag. OneMed kommer inte att skicka ut någon leverans förrän de fått tag på mottagaren och är överens om leveransdag.
  • Chaufförsavisering - innebär att chauffören ringer en stund innan leverans för att säkerställa att mottagaren är hemma. Detta alternativ medför en ökad leveranstid. OneMed kommer inte att skicka ut någon leverans förrän de fått tag på mottagaren och är överens om leveransdag.

  Om någon typ av avisering väljs är det viktigt att du som förskrivare informerar patienten om att det kommer ringa någon för att bestämma leveransdag.

  Leveranskostnader

  Priserna gäller från 1 maj 2018

  Leverans enskilt boende 
  (exklusive avisering)

  Pris per leverans (SEK)

  Kostnad för avisering 30,00
  1-5 kolli 79,00
  6-10 kolli 90,00
  11-15 kolli 180,00
  16-20 kolli 450,00
  21-60 kolli  899,00
  61 - kolli  2 100,00
  Akut leverans 300,00
  Om patienten inte är hemma för att ta emot leverans 1 800,00
  Returer inklusive transport/administrationskostnader med mera 1 800,00
  Hantering av produkter utanför upphandlat sortiment inklusive alla kostnader 145,00
  Avisering av chaufför innan leverans 11,00

  Leverans särskilt boende 
  (exklusive avisering)

  Pris per leverans (SEK)

  Kostnad för avisering 99,00
  1-5 kolli 190,00
  6-10 kolli 285,00
  11-15 kolli 325,00
  16-20 kolli 385,00
  21-60 kolli  395,00
  61 - kolli  480,00
  Akut leverans 300,00
  Returer inklusive transport/administrationskostnader med mera 1 800,00

  Hantering av produkter utanför avtalat sortiment inklusive alla kostnader 145,00

  Leverans till ombud - hela Sverige

  Pris per leverans (SEK)

  1-6 kolli 150,00

 • Enskild förskrivning utanför sortiment

  Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

  För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i nedanstående dokument och maila in till Contact. Du får återkoppling via mail.

  Ansökan om Enskild förskrivning utanför sortiment (pdf)

  Produkter som inte är förskrivningsbara i samband med blås- och tarmfunktionsproblem

  Följande typ av produkter ingår aldrig i det skattefinansierade förskrivningsbara sortimentet i Region Skåne:

  Produktgrupp Icke förskrivningsbar produkt Motivering
  Tappningskateter Dilationskateter
  Installationskateter
  Behandlingshjälpmedel
  Flergångs abs skydd för barn Tygblöjor Personlig persedel, egenfinansieras
  Engångs abs kydd för fixering i byxa för vuxen Abs kapacitet
  <100 ml Rothwell
  Finns på apotek och i detaljhandeln, egenfinansieras
  Fästanordningar för kroppsburna abs hjälpmedel vid inkontinens Bodystocking, kroppspyjamas / nattdräkt Personlig persedel, egenfinansieras
  Flergångs lakansskydd Flergångs lakansskydd med handtag och / eller glidyta Lyfthjälpmedel

 • Anmäl produkt- och leveransfel

  Leveranser

  Synpunkter och klagomål på leveranser ska lämnas till Sesam LMN’s kundtjänst inom 14 dagar efter mottagen leverans.

  Produkter

  Om levererade produkter visar sig vara behäftade med fel, ska patienten meddela sin förskrivare. Förskrivaren reklamerar produkten till leverantören och ansvarar för att patienten får ersättningsprodukt direkt från leverantören.

 • Kontakt hjälpmedelssortiment

  För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Hjälpmedel Skånes sortiment- och avtalsledare: 
  E-post Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter