Utbildning

Här hittar du rekommenderade utbildningar från Strama Skåne.

Antibiotikasmart

En webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.

Antibiotikasmart (antibiotikasmart.se)

Sårsmart

Sårsmart är en webbutbildning om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal. Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår.

Sårsmart - Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling (sarsmart.se)

VRI-smart

En webbutbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Vri-smart (vri-smart.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.