Kom igång med ett program i SoB

Det finns ett antal förutsättningar för att vårdenheten ska kunna använda ett program i Stöd och behandling (SoB) på 1177.se. Förutsättningarna gäller både offentliga och privata vårdgivare.

Förutsättningar

Förankring av program

Det måste vara förankrat med verksamhetens ansvariga chef att använda programmet.

Kompetenskrav för behandlare

Behandlare måste uppfylla olika kompetenskraven för programmet. Vilka specifika krav som gäller kan du läsa i beskrivningen av de olika programmen.

Utbildningar

Behandlare och administratörer måste ha gått utbildningen Stöd och behandling för administratörer och behandlare. Du hittar både specifika utbildningar och övriga utbildningar på sidan Utbildningar.

Utbildningar

Medarbetaruppdrag

Alla behörighetsadministratörer och behandlare ska ha medarbetaruppdrag inom enheten som de ska jobba mot. Det är verksamhetschefen som fördelar medarbetaruppdragen. Skånekatalogsadministratören administrerar medarbetaruppdragen. Vårdmedarbetaruppdraget ska heta VoB SJF följt av verksamhetsområdet.

Vårdenheten och programmet måste vara aktiverade i SoB

Vårdenheten måste finnas i SoB och det avsedda programmet måste vara aktiverat.

Skicka ett e-postmeddelande till sob@skane.se för att aktivera vårdenheten. Ange vårdenhetens HSA-Identitet samt HSA-Identitet på den personen som ska ha rollen som behörighetsadministratör på enheten. HSA-Identiteten finns i Skånekatalogen. Format av HSA-Identiteten ser vanligtvis ut enligt följande: SE162321000255-xxxxxx.

Behörighetsadministratör

Det måste finnas minst en behörighetsadministratör på varje vårdenhet. Rekommendationen är att finns fler än en person som är behörighetsadministratör på en vårdenhet.

Behörighetsadministratören lägger upp nya medarbetare samt tilldelar roller på enheten. Det är oftast en medicinsk sekreterare som har den rollen. Du hittar beskrivning av rollen i manualen för administratörer som finns på sidan manualer och support.

Behörighetsadministratör lägger upp behandlare

Om du är behandlare, kontakta behörighetsadministratören på din vårdenhet för att bli upplagd i Stöd och behandling.

Manualer och support

Du som verksamhetschef skickar ett e-postmeddelande till sob@skane.se om rollen som behörighetsadministratör saknas eller behöver ersättas. Ange HSA-Identitet för vårdenheten och medarbetare som ska ha rollen.

HSA-Identitet är en kod som identifierar vårdenheten. HSA-Identiteten finns i Skånekatalogen. Format av HSA-Identiteten ser vanligtvis ut enligt följande: SE162321000255-xxxxxx.

När förutsättningarna är uppfyllda

Vårdenheten ska ha fått tillgång till programmet när förutsättningar är uppfyllda. Skicka ett e-postmeddelande till sob@skane.se med uppgifter om programnamn och vårdenhet med HSA-id om vårdenheten inte har fått tillgång till programmet.

HSA-Identitet är en kod som identifierar vårdenheten. HSA-Identiteten finns i Skånekatalogen. Format av HSA-Identiteten ser vanligtvis ut enligt följande: SE162321000255-xxxxxx.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.