QlikView

QlikView är ett verktyg som används av Region Skåne för att skapa applikationer för Business Intelligence (BI).

Via Qlikview-menyn i AccessPoint kommer du åt dina QlikView-applikationer. Du måste dock ha ditt RS-kort i kortläsaren för att komma åt menyn.

Qlikview-menyn AccessPoint

Business Intelligence (BI) kan översättas till affärsanalys eller beslutstöd. Det är ett samlingsbegrepp för diverse olika funktioner som stödjer beslutsfattande inom ett företag eller organisation.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter