För apotek

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention i Region Skåne.

Förskrivningar till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisningar av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av det så kallat högkostnadsskyddet,  det vill säga expedition kan ske med rabatt. Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information. Se vidare under varje rubrik nedan.

Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands inkl patientansökan (pdf)

Läkemedel för malariaprofylax - Ej förmån (pdf)

Rutiner

 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar vilka produkter som ska ingå i läkemedelsförmånen. Det har blivit allt vanligare att TLV beslutar att produkter inte ska ingå i förmånen, alternativt belägger dem med restriktioner på grund av att de inte bedöms vara kostnadseffektiva.

  I en överenskommelse mellan SKR och staten har landstingen förbundit sig att i undantagsfall kunna stå för kostnaden för dessa produkter. För att så kallad undantagshantering ska vara tillämplig krävs att följande fyra förutsättningar ska vara uppfyllda:

  • enskilda patienter = undantagsfall
  • synnerligen angelägna medicinska behov
  • behandlingsalternativ saknas
  • användningen bedöms vara kostnadseffektiv i det enskilda fallet (jämfört med andra alternativ inom vården)

  Hela kostnaden faktureras Region Skåne på öppenvårdskundnummer 9070662. Regionen vidarefakturerar kostnaderna till förskrivande enheter i efterhand.

  På receptet anges följande:

  Undantagshantering. Ska expedieras utan kostnad för patient. 
  Saknas dessa uppgifter kan inte receptet expedieras enligt undantagshantering!

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd

  Hela kostnaden faktureras till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Undantagshantering
  Referens: LAKAPOTEK
  Kundnummer 9070662
  205 01 Malmö

 • Följande gäller:

  • Om flickan är under 18 år är alla läkemedel inom förmånen helt kostnadsfria för patienten (gäller sedan 1 januari 2016).
  • Mellan 18 och upp till och med 20 år är preventivmedel inom förmånen helt kostnadsfria för patienten, (gäller sedan 1 januari 2017).
  • Från 21 och upp till och med 25 år fungerar den skånska landstingssubventionen.

  I Region Skåne subventioneras preventivmedel till ungdomar enligt följande:

  • Åldersgräns: till och med 25 år, det vill säga preventivmedlet hämtas på apotek före 26-årsdagen.
  • Produkten ska ha av Läkemedelsverket godkänd indikation som preventivmedel och ingå i läkemedelsförmånen.
  • Subventioneras till 100%, det vill säga patienten betalar ingenting.

  På receptet anges följande:

  Ungdomsrabatt.

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd

  Preventivmedel faktureras Region Skåne på sedvanligt sätt inom förmånen.

  Patientavgiften faktureras till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  P-medel ungdomsrabatt
  Referens: LAKAPOTEK
  Kundnummer 9070644
  205 01 Malmö

 • Spolvätskor på recept (tidigare kallade CE-produkter). Region Skåne betalar hela kostnaden för dessa produkter.

  På receptet anges följande:

  Spolvätska. Ska expedieras utan kostnad för patient. 

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd 

  Hela kostnaden faktureras till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Spolvätskor
  Referens: LAKAPOTEK
  Kundnummer 9070646
  205 01 Malmö

 • Enligt smittskyddslagen ska läkemedel som förskrivs av läkare mot allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning vara kostnadsfria för patienten. Region Skåne betalar hela kostnaden för dessa läkemedel.

 • Region Skåne kan betala patientavgiften för antipsykotiska läkemedel (ATC-kod N05A) till patienter med allvarlig psykossjukdom

  • som på grund av denna sjukdom saknar sjukdomsinsikt
  • som på grund härav inte kommer att betala för sina läkemedel
  • som därmed riskerar allvarlig försämring av sjukdomen och
  • som kan komma att innebära fara för liv och hälsa för patienten eller annan.

  Behandlande läkare gör den individuella medicinska bedömningen enligt ovan och beslutar om kostnadsfri medicin i samråd med sin verksamhetschef.

  Patientavgiften faktureras Region Skåne på öppenvårdskundnummer 9070661. Regionen vidarefakturerar kostnaderna till förskrivande enhet i efterhand.  

  På receptet anges följande:

  Antipsykosläkemedel. Ska expedieras utan kostnad för patient.

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd

  Antipsykosläkemedel faktureras på sedvanligt sätt inom förmånen.

  Kostnaden faktureras (Observera! Endast patientavgiften) till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Antipsykosläkemedel
  Referens: LAKAPOTEK
  Kundnummer 9070661
  205 01 Malmö

 • Avser förskrivningar från dietist till personer 16 år och äldre.

  Region Skåne har ersatt livsmedelshantering via apotek med expediering/leverans i egen regi. Personer med skyddad identitet eller utan stadigvarande adress är, oavsett ålder, undantagna och ska få livsmedel expedierade via apotek. Denna information gäller endast för dessa undantag. Patientens egenavgift beräknas av dietist. Resterande del faktureras Region Skåne.

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Varunummer
  • Annan produktspecifik information
  • Expedierad mängd
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilken region patienten är folkbokförd

  Kostnad, utöver patientens egenavgift, faktureras till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Livsmedel/kosttillägg
  Referens: LAKAPOTEK
  Kundnummer 9070645
  205 01 Malmö

 • Läs mer nedan om vilka läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar som subventioneras och hur du som hälso- och sjukvårdspersonal går tillväga för att förskriva läkemedel till papperslösa.

  Läkemedel till asylsökande och papperslösa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.