Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

För Apotek

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention i Region Skåne.

Förskrivningar till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisningar av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av det så kallat högkostnadsskyddet,  det vill säga expedition kan ske med rabatt. Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information. Se vidare under varje rubrik nedan.

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention (pdf)

Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands (pdf)

Bilaga 1 - Frågeguide förmån vid utlandsresa (pdf)

Läkemedel för malariaprofylax - Ej förmån (pdf)

Rutiner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.