För Apotek

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention i Region Skåne.

Förskrivningar till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisningar av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av det s k högkostnadsskyddet,  d v s expedition kan ske med rabatt.

Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor.

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information. Se vidare under varje rubrik nedan.

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention (pdf)

Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands (pdf)

Bilaga 1 - Frågeguide förmån vid utlandsresa (pdf)

Läkemedel för malariaprofylax - Ej förmån (pdf)

Rutiner

 • Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen

  Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen (inklusive protonpumpshämmare till barn).

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar vilka produkter som ska ingå i läkemedelsförmånen. Det har blivit allt vanligare att TLV beslutar att produkter inte ska ingå i förmånen, alternativt belägger dem med restriktioner p g a att de inte bedöms vara kostnadseffektiva. I en överenskommelse mellan SKL och staten har landstingen förbundit sig att i undantagsfall kunna stå för kostnaden för dessa produkter. För att s k undantagshantering ska vara tillämplig krävs att följande fyra förutsättningar ska vara uppfyllda:

  • enskilda patienter = undantagsfall
  • synnerligen angelägna medicinska behov
  • behandlingsalternativ saknas
  • användningen bedöms vara kostnadseffektiv i det enskilda fallet (jämfört med andra alternativ inom vården)

  Hela kostnaden faktureras Region Skåne på öppenvårdskundnummer 9070662. Regionen vidarefakturerar kostnaderna till förskrivande enheter i efterhand.

  På receptet anges följande:

  Undantagshantering. Ska expedieras utan kostnad för patient. 
  Saknas dessa uppgifter kan inte receptet expedieras enligt undantagshantering!

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd

  Hela kostnaden faktureras till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Undantagshantering
  RSID: 210772
  Kundnr 9070662
  205 01 MALMÖ

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anita Csokas Handläggare
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Preventivmedel till ungdomar

  Följande gäller:

  • Om flickan är under 18 år är alla läkemedel inom förmånen helt kostnadsfria för patienten (gäller sedan 1/1 2016).
  • Mellan 18 och upp till och med 20 år är preventivmedel inom förmånen helt kostnadsfria för patienten, (gäller sedan 1/1 2017).
  • Från 21 och upp till och med 25 år fungerar den skånska landstingssubventionen.

  I Region Skåne subventioneras preventivmedel till ungdomar enligt följande:

  • Åldersgräns: t o m 25 år, d v s preventivmedlet hämtas på apotek före 26-årsdagen.
  • Produkten ska ha av Läkemedelsverket godkänd indikation som preventivmedel och ingå i läkemedelsförmånen.
  • Subventioneras till 100%, d v s patienten betalar ingenting.

  På receptet anges följande:

  Ungdomsrabatt.

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd

  Preventivmedel faktureras Region Skåne på sedvanligt sätt inom förmånen.

  Patientavgiften faktureras till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  P-medel ungdomsrabatt
  RSID: 210772
  Kundnummer 9070644
  205 01 MALMÖ

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anita Csokas Handläggare
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Spolvätskor på recept

  Spolvätskor på recept (tidigare kallade CE-produkter). Region Skåne betalar hela kostnaden för dessa produkter.

  På receptet anges följande:

  Spolvätska. Ska expedieras utan kostnad för patient. 

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd 

  Hela kostnaden faktureras till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Spolvätskor
  RSID: 210772
  Kundnr 9070646
  205 01  MALMÖ

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anita Csokas Handläggare
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Smittskyddsläkemedel

  Enligt smittskyddslagen ska läkemedel som förskrivs av läkare mot allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning vara kostnadsfria för patienten. Region Skåne betalar hela kostnaden för dessa läkemedel.

  Smittskydd Skåne

  Utförligare information från Smittskydd Skåne (pdf)

  Socialstyrelsens meddelandeblad angående kostnadsfrihet (pdf)

  På receptet anges följande:

  Smittskyddsläkemedel.

  Receptet registreras från 1 oktober 2016 med förmånstyp ”S” för alla utom asylsökande.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anna Dahlman Chefs- och verksamhetsstöd
  • Telefon 040-33 71 41
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Antipsykotiska läkemedel till vissa patienter

  Region Skåne kan betala patientavgiften för antipsykotiska läkemedel (ATC-kod N05A) till patienter med allvarlig psykossjukdom

  • som på grund av denna sjukdom saknar sjukdomsinsikt
  • som på grund härav inte kommer att betala för sina läkemedel
  • som därmed riskerar allvarlig försämring av sjukdomen och
  • som kan komma att innebära fara för liv och hälsa för patienten eller annan.

  Behandlande läkare gör den individuella medicinska bedömningen enligt ovan och beslutar om kostnadsfri medicin i samråd med sin verksamhetschef.

  Patientavgiften faktureras Region Skåne på öppenvårdskundnummer 9070661. Regionen vidarefakturerar kostnaderna till förskrivande enhet i efterhand.  

  På receptet anges följande:

  Antipsykosläkemedel. Ska expedieras utan kostnad för patient.

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd

  Antipsykosläkemedel faktureras på sedvanligt sätt inom förmånen.

  Kostnaden faktureras (Observera! Endast patientavgiften) till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Antipsykosläkemedel
  RSID: 210772
  Kundnr 9070661
  205 01  MALMÖ

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anita Csokas Handläggare
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Specialdestinerade livsmedel

  Avser förskrivningar från dietister till personer 16 år och äldre. Patientens egenavgift beräknas av dietisten. Resterande del faktureras Region Skåne.

  Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Arbetsplatskod
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata samt i vilket landsting patienten är folkbokförd

  Kostnad, utöver patientens egenavgift, faktureras till:

  Region Skåne
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Livsmedel/kosttillägg
  RSID 210772
  Kundnr 9070645
  205 01  MALMÖ

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anita Csokas Handläggare
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Läkemedel till asylsökande och papperslösa

  Läs mer nedan om vilka läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar som subventioneras och hur du som hälso- och sjukvårdspersonal går tillväga för att förskriva läkemedel till papperslösa.

  Läkemedel till asylsökande och papperslösa

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter