För Apotek

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention i Region Skåne.

Förskrivningar till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisningar av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av det s k högkostnadsskyddet,  d v s expedition kan ske med rabatt.

Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor.

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information. Se vidare under varje rubrik nedan.

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention (pdf)

Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands (pdf)

Bilaga 1 - Frågeguide förmån vid utlandsresa (pdf)

Läkemedel för malariaprofylax - Ej förmån (pdf)

Rutiner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter