Asylsökande

Det är alltid behovet av vård som styr om personen har rätt till vård, inte personens förmåga att betala. Det är en läkare, tandläkare eller annan ansvarig som gör den medicinska bedömningen. Du får inte avvisa en person från vårdenheten med hänvisning till att personen är asylsökande.

Asylsökande är en person som har flytt sitt hemland och begärt skydd (asyl) i Sverige. Personen är asylsökande tills hen fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol samt migrationsöverdomstol. 

Den asylsökande ska visa upp ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto på att Migrationsverket har tagit emot asylansökan om hen ännu inte har fått sitt LMA-kort. Kvittot får inte vara äldre än 30 dagar. 

På Migrationsverkets webbplats kan du se hur ett LMA-kort ser ut. 

LMA-kort för asylsökande (migrationsverket.se) 

Tolk 

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling. Som medarbetare inom hälso- och sjukvården är du skyldig att erbjuda tolk till personer som har svårt att förstå och tala svenska. 

Boka språktolk

Identifiering

De vanliga reglerna för identifiering i vården gäller även för asylsökande. 

Instruktion för identitetskontroll av patient (pdf)

Registrering

Asylsökande ska tilldelas ett reservnummer, det vill säga en bokstavskombination vid kontakt med vården. Uppmana patienten att alltid ha sitt nya reservnummer med sig när hen besöker vården.

Reservnummer (pdf) 

Ta reda på om personer redan har ett reservnummer 

Börja alltid med att se om personen redan har ett reservnummer innan du skapar ett. Följ lathunden ”Sök LMA-nummer”. 

Lathund: Sök LMA-nummer (pdf) 

Registrering i Pasis och PMO 

Registreringsanvisning Vårdcentral i Pasis och PMO 2024 (pdf)

Rätt till vård och tandvård

Tänk på att alla asylsökande ska bli erbjudna hälsoundersökning när kontaktar vården.

Personer som är under 18 år har rätt till samma vård som den som bor i Skåne har.

Personer som är över 18 år har rätt till

  • omedelbar vård och tandvård 
  • vård och tandvård som inte kan anstå 
  • mödrahälsovård 
  • vård vid abort 
  • preventivmedelsrådgivning.

Bedömning om personen behöver vård och tandvård som inte kan anstå

Den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal måste alltid avgöra vad som ska räknas som vård som inte kan anstå i varje enskilt fall.

Sekretess

Vid samtliga kontakter med hälso- och sjukvården gäller rätten till sekretess och integritet.

Sekretess i hälso- och sjukvården

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.