Tillgänglighetsredogörelse

Region Skåne står bakom vardgivare.skane.se. Ambitionen är att alla ska kunna använda webbplatsen. På denna sida redovisar vi hur vardgivare.skane.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbredaktionen är medveten om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Läs avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” för detaljerad information om vad som inte är tillgängligt på vardgivare.skane.se.

Region Skånes ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsbrister senast december 2024.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Hör av dig via e-post för att få hjälp om du behöver innehåll från vardgivare.skane.se som inte är tillgängligt för dig.

E-postadress: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Hjälp oss gärna att förbättra webbplatsens tillgänglighet genom att rapportera brister som du hittar på webbplatsen. Du når webbplatsens redaktörer antingen via ett formulär eller e-post.

Rapportera tillgänglighetsbrist - formulär (skane.se)

E-postadress: tillganglighet@skane.se.

Svarstiden är normalt en vecka. 

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Digg om du vill anmäla tillgänglighetsproblem eller brister i tillgänglighetsredogörelsen. Du kan också anmäla om du har begärt tillgänglig version av innehåll men inte har fått det. 

Anmäl bristande tillgänglighet - Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Ange i kod vad sidans olika delar har för innehåll (WCAG 2.1, kriterium 1.3.1).
  • Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 2.1, kriterium 1.4.4).
  • Skriv tydliga länkar (WCAG 2.1, kriterium 2.4.4).
  • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar med hjälpmedel (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2).
  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetssäkrade.
  • Det finns filmer på webbplatsen som saknar textning samt syntolkning.
  • Vissa kontaktformulär är inte fullt ut tillgängliga.

Region Skåne gör ett medvetet undantag från tillgänglighetskraven. Undantaget innebär att automatisk ifyllnad (autocomplete) är avstängd i formulär. Detta för att minska risken att obehöriga kan ta del av känslig information om dig. 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), version 2.1 - webbplats på engelska (w3.org)

Hur webbplatsen testas

Region Skåne genomför regelbundet interna tester av vardgivare.skane.se. Senaste externa granskningen gjordes april 2024.

Webbplatsen publicerades november 2014.

Redogörelsen uppdaterades den 31 maj 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.