Fysisk säkerhet

Alla som arbetar i eller på uppdrag av Region Skåne ska bidra till att öka medvetandet om säkerheten i sin verksamhet. Medarbetarens kunskaper och insikt i säkerhetsrisker och hur dessa hanteras är en viktig del i ett effektivt säkerhetsarbete.

Den fysiska säkerheten ska skydda verksamheten och dess medarbetare. Den ska se till att obehöriga inte får tillträde till platser, byggnader eller verksamheter. Den ska även säkerställa att ingen medvetet kan orsaka skada på våra byggnader och anläggningar. Lås, larm, passersystem och brandskydd är några exempel på fysiska säkerhetsåtgärder.

Det är verksamhetens krav och behov som avgör vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga. Det ligger alltid en riskbedömning som grund för vilka skyddsåtgärder som är aktuella. Alla åtgärder som införs i en verksamhet ska regelbundet testas för att se till att de har den avsedda effekten.

Så här kan du som medarbetare hjälpa till

Vi är alla en viktig del i säkerhetsarbetet. Det vi alla gör i vardagen bidrar till att hålla en hög säkerhetsnivå inom våra olika verksamheter.

Ställ inte upp dörrar

Ställ inte upp dörrar som ska vara stänga och kanske även låsta. Detta riskerar annars att påverka säkerheten negativt eftersom att obehöriga kan ta sig in samt att risken för spridning vid brand ökar.

Felanmäl

Se till att dörrar som ska vara stängda och låsta är stängda och låsta. Gör en felanmälan enligt verksamhetens rutin om dörren inte går att stänga eller låsa.

Anmäl det direkt om du har blivit av med ditt e-tjänstekort (RS-kort).

Spärra ditt e-tjänstekort

Våga fråga

Våga fråga om du ser någon som ser lite vilsen ut eller som säger sig ha tappat sitt passerkort. Våga fråga; Kan jag hjälpa dig? Vem är det du ska besöka? Vänliga frågor ökar inte bara säkerheten utan är också en god service.

Följ med

Släpp inte in personer i våra låsta lokaler utan att veta vem de är eller vart de ska. Lämna dem inte ensamma utan följ med dem till den plats de ska och se till att de hittar den person de ska träffa.

Kontrollera behörigheten

Be gärna om legitimation om du träffar personer som du misstänker är obehöriga. Kontrollera att bilden stämmer med personen som har kortet. Fråga efter vem som beställt arbetet eller be att få se arbetsordern. Be dem lämna lokalen eller kontakta väktare om det är möjligt om du fortfarande misstänker att de är obehöriga.

Rapportera om det inträffar en säkerhetsincident

Gör en incidentrapport enligt din verksamhets rutin samt meddela berörd säkerhetsfunktion om det som hänt om det inträffar en säkerhetsincident.

APT-material

Ser du något - säg något (pdf)

Åtgärder vid misstänkta föremål

Affisch att skriva ut till personalrummet (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.