LOL - läkare

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning - LOL. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning,  LOL (1993:1651). 

Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (Riksdagen.se)

Verksamheten finansieras av det landsting/region läkare verkar inom. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilkenv framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (Riksdagen.se)

Riktlinjer och rutiner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter