Samarbete för tillgänglighet

Se en kort film om det stärkta samarbetet mellan akutmottagningarna, specialistvården och primärvården.

Omställning akuta vårdflöden

Syftet med projektet är att säkerställa att patienter erbjuds god vård i rätt tid, inom rätt specialitet och på rätt vårdnivå och därmed också förbättra tillgängligheten. Omhändertagande på en akutmottagning ska bara ske när det är värdeskapande för patienten.

I projektet ingår cirka 80 offentliga och privata vårdcentraler tillsammans med akutmottagningarna för barn och vuxna samt all specialistvård på Skånes universitetssjukhus. Även vård- och omsorgsverksamheten i flera kommuner berörs av projektet. Projektet pågår från oktober 2022 till och med december 2024. 

Projektet är indelat i fyra delar

Delprojekt 1: Specialistkonsulter

Förbättrade kontaktvägar etableras mellan sjukhus och primärvård för att undvika besök på akuten som inte är värdeskapande. Akut- och specialistläkare på Skånes universitetssjukhus ska vara tillgängliga för konsultation under primärvårdens och kvälls- och helgmottagningens öppettider, och läkare i primärvården ska vara nåbara under samma tider.

Delprojekt 2: Redan kända patienter

Redan kända patienter ska ha en för patienten känd ingång till sin specialitet och kunna erbjudas akut eller subakut mottagning eller dagvård.

Delprojekt 3: Subakut mottagning/dagvård

Inom varje verksamhetsområde på Skånes universitetssjukhus ska det finnas subakuta mottagningstider så att patienter i behov av fortsatt vård, men som inte behöver en sängplats, kan erbjudas fortsatt vård i öppenvården.

Delprojekt 4: Äldre multisjuka med kommunala insatser

Patienter från till exempel kommunala vårdboenden ska kunna få rätt vård på rätt plats utan att i onödan behöva komma till en akutmottagning.

Instruktion för samarbete

Instruktion samarbete mellan primärvård och specialiserad vård inom akut vårdflöde (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.