Innehåll i första versionen av SDV

När det nya patientjournalsystemet börjar införas kommer inte all funktionalitet att levereras från första dag, utan mer funktionalitet kommer att kopplas på efterhand. Här presenterar vi en översikt av vad som kommer att ingå vid den första utrullningen av Skånes digitala vårdsystem.

Det nya systemet har tre huvuddelar:

  • Patientjournalsystem
  • Uppkopplad utrustning och logistik
  • Hälsodata för att kunna arbeta förebyggande

Den första versionen som införs består av en antal olika huvudfunktioner:

  • Journalen PowerChart utgör grunden i vårt nya gemensamma journalsystem.
  • Akutmodulen FirstNet är en särskilt utvecklad applikation för akutsjukvård, för att optimera vårdprocessen.
  • Logistikmodulen Capacity Management används för resursstyrning av vårdplatser, transporter och lokalvård.
  • Översiktstavlan CareView, för visning på stor skärm på exempelvis avdelningsexpeditioner.
  • Patientadministrativa modulen Revenue Cycle används till patientregistrering, tidbokning och schemaläggning.
  • Klassificeringsmodulen AccessHIM för medicinsk klassificering.
  • Kodmodulen Charge Services, som samlar autogenererade och manuellt tillagda koder för underlag till medicinsk klassificering och vårdekonomi.

Det kommer också att finnas integrationer och uthopp mot andra system. Fortsatt utveckling och nya/ändrade lagkrav kan medföra att innehållet i den första versionen kan komma att justeras.

I en senare version kompletteras med ytterligare funktioner. Det gäller till exempel ersättning av dagens kirurgisystem Orbit, verktyg för hälsodata och interaktivt partogram inom förlossningsvården.

Din organisation har ett utrullningsprojekt som håller i förändringsarbetet och planering för införandet i din verksamhet. Vill du veta fler detaljer för din egen verksamhet kan du kontakta ditt lokala projekt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.