Beredskapsplaner

Här hittar du Smittskydd Skånes beredskapsinformation kring hantering av misstänkta postförsändelser och Internationella hälsoreglementet (IHR). Du hittar också Region Skånes epidemiberedskapsplan.

Epidemiberedskapsplan

Region Skåne har tagit fram en epidemiberedskapsplan, inklusive beredskap vid pandemisk influensa. Beredskapsplanens åtgärder blir aktuella när det finns misstanke om eller står klart att det föreligger ett utbrott av smittsam sjukdom.

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne (pdf)

Internationella hälsoreglementet

Enligt Internationella Hälsoreglementet (IHR) har Region Skåne påtagit sig en skyldighet att implementera rutiner för att kunna iaktta största möjliga skydd mot att vissa smittsamma sjukdomar och vissa farliga ämnen (CBRN) sprids internationellt, med minsta möjliga hinder för den internationella trafiken.

Misstänkta postförsändelser

Region Skåne har tagit fram en handlingsplan för hantering av misstänkta postförsändelser (exempelvis pulverbrev) som kan innebära hot. Handlingsplanen innehåller bland annat bedömning av eventuellt hotbrev och första åtgärd vid misstänkt postförsändelse.

Hantering av misstänkta postförsändelser i Region Skåne (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.