Beredskapsplaner

Här hittar du Smittskydd Skånes beredskapsinformation kring hantering av misstänkta postförsändelser och Internationella hälsoreglementet (IHR). Du hittar också Region Skånes epidemiberedskapsplan.

Region Skåne har tagit fram en epidemiberedskapsplan, inklusive beredskap vid pandemisk influensa. Beredskapsplanens åtgärder blir aktuella när det finns misstanke om eller står klart att det föreligger ett utbrott av smittsam sjukdom.

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne (pdf)

Enligt Internationella Hälsoreglementet (IHR) har Region Skåne påtagit sig en skyldighet att implementera rutiner för att kunna iaktta största möjliga skydd mot att vissa smittsamma sjukdomar och vissa farliga ämnen (CBRN) sprids internationellt, med minsta möjliga hinder för den internationella trafiken.

Beredskapsplan för Malmö Airport

Beredskapsplan för Malmö hamn

Beredskapsplan för Helsingborgs hamn

Region Skåne har tagit fram en handlingsplan för hantering av misstänkta postförsändelser (exempelvis pulverbrev) som kan innebära hot. Handlingsplanen innehåller bland annat bedömning av eventuellt hotbrev och första åtgärd vid misstänkt postförsändelse.

Hantering av misstänkta postförsändelser i Region Skåne (pdf)

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter