Samverkan

Region Skåne samverkar med utbildningsanordnare i Skåne på olika sätt genom representation i styrelser, nämnder, programråd, styr- och ledningsgrupper.

En specifik samverkansorganisation gällande alla högskoleutbildningar etablerades 2014.

Äldre minnesanteckningar

Kontakta Angelika.Looft@skane.se vid behov av äldre minnesanteckningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!