Avgifter kryckkäppar

Region Skånes verksamheter kan vid akut behov lämna ut kryckkäppar till patienter

Avgift vid utlämnande av kryckkäppar

  • Barn och ungdomar under 20 år - Ingen avgift
  • Vuxna över 20 år - 70 kronor per kryckkäpp

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter