Informationssäkerhet

Ledningssystem med instruktioner för informationssäkerhet.

Ledningssystem för informationssäkerhet är indelat i olika områden och innehåller Region Skånes samlade informationssäkerhetskrav.

Instruktionerna anger hur information ska hanteras. Alla användare och yrkeskategorier som hanterar information ska analysera hot och risker och vidta de skyddsåtgärder som krävs.

Instruktioner

Områden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.