Informationssäkerhet

Ledningssystem med instruktioner för informationssäkerhet.

Ledningssystem för informationssäkerhet är indelat i olika områden och innehåller Region Skånes samlade informationssäkerhetskrav.

Instruktionerna anger hur information ska hanteras. Alla användare och yrkeskategorier som hanterar information ska analysera hot och risker och vidta de skyddsåtgärder som krävs.

Instruktioner

Områden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter