Uteblivna besök

Patienten ska ha fått information om att uteblivet tidsbeställt besök debiteras (ingen faktureringsavgift). Frikort gäller inte och avgiften får inte registreras i högkostnadskortet. Tidsbeställda besök ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid.

Patienter med giltigt förhinder kan slippa betala. Det är medarbetarna på mottagningen som avgör om skälet är giltigt. Patienter som insjuknar akut under helgen och har ett mottagningsbesök på måndagen, ska inte debiteras för det uteblivna besöket. 

Uteblivandeavgift ska inte tas ut om kallelse skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient, det vill säga ej bekräftad/avtalad tid. Det kan till exempel vara en undersökning som sker inom ramen för regionens riktade screeningverksamhet.

Avbokningar underlättas om patienten använder e-tjänsterna på 1177.se.

1177 e-tjänster

Avgift uteblivet besök sjukvård (vuxna) över 20 år

Avgifter för uteblivna besök gäller även de som ska betala hela kostnaden (självbetalande).

 • Vårdcentral: 400 kronor
 • Annan specialist än allmänmedicin och dagkirurgi: 600 kronor
 • Sjuk-, distrikts- och undersköterska samt skötare på vårdcentral: 300 kronor
 • Dagmedicin/dagsjukvård och sjukvårdande behandling: 400 kronor
 • Akutmottagning: 800 kronor
 • Hembesök: Som övriga besök
 • Avgiftsbefriade besök, bokade efter överenskommelse med patienten inkl hälsoinriktade insatser och screeningundersökning: 300 kronor

Avgifter uteblivet besök tandvård med högkostnadsskydd/frikort (vuxna) över 20 år

 • Tandsköterska eller tandhygienist: 300 kronor
 • Allmäntandläkare (med eller utan remiss): 400 kronor
 • Specialisttandläkare: 600 kronor
 • Hembesök: Som övriga besök
 • Avgiftsfria besök: 300 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.