Patientlagen

Här hittar du samlad information om patientlagen som infördes den 1 januari, 2015. Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientlagen innehåller bestämmelser om:

  • tillgänglighet
  • information
  • samtycke
  • delaktighet
  • fast vårdkontakt och individuell planering
  • val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
  • ny medicinsk bedömning
  • val av utförare
  • personuppgifter och intyg
  • synpunkter, klagomål och patientsäkerhet

Information och länkar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!