RAKEL

Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL) är ett system som hanterar både muntlig och skriftlig information på effektivt och säkert sätt.

Med RAKEL kan regioner få en säker överföring av patientinformation, samtidigt som man stärker krisledningsförmågan på ett sätt som också förbättrar patientsäkerheten. RAKEL bidrar också till ett effektivt samarbete, såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer.

Flera av regionens verksamheter kan utnyttja funktionerna och tjänsterna i RAKEL för att bättre tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Exempelvis akut- och ambulanssjukvården, sjuktransporter, verksamheter för katastrofmedicinsk beredskap, krisledningsnämnden, ledningen för krisorganisation samt funktioner som ingår i krisorganisationen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!