RAKEL

Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL) är ett system som hanterar både muntlig och skriftlig information på effektivt och säkert sätt.

Med RAKEL kan regioner få en säker överföring av patientinformation, samtidigt som man stärker krisledningsförmågan på ett sätt som också förbättrar patientsäkerheten. RAKEL bidrar också till ett effektivt samarbete, såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer.

Flera av regionens verksamheter kan utnyttja funktionerna och tjänsterna i RAKEL för att bättre tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Exempelvis akut- och ambulanssjukvården, sjuktransporter, verksamheter för katastrofmedicinsk beredskap, krisledningsnämnden, ledningen för krisorganisation samt funktioner som ingår i krisorganisationen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter