Extern otit, kronisk otit och plaströrsflytning

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Lokal behandling
  hydrokortison + antibiotikakombination Terracortril med Polymyxin B örondroppar

Terapiråd

Den lokalbehandling som rekommenderas utgörs av örondroppar som antingen innehåller

  • antibiotika + steroider
  • antibiotika + steroider + antimykotika
  • enbart antiseptika.

Extern otit

Vid extern otit är rengöring och lokalbehandling hörnpelare i behandlingen. Rensugning av hörselgången är av stor vikt vid alla externa otiter. Hos patienter med kraftigt svullen hörselgång är avsvällning med Alsolspritstamponad som hålls fuktig, den primära behandlingen. När svullnaden lagt sig kan man övergå till behandling med örondroppar.

Vid behandling med örondroppar rekommenderas i första hand TPB-droppar. Som alternativ vid lindrig–måttlig extern otit, även badorsakad sådan, samt profylaktiskt mot hörselgångsretning och simmaröra kan Otinova spray rekommenderas.

Vid svamporsakad extern otit rekommenderas Locacorten-Vioform. Dessa droppar kan även användas i andra hand vid extern otit om TPB-droppar inte finns att tillgå på grund av restsituation hos apoteken, vilket varit ett återkommande problem under senare år.

Cetraxal Comp örondroppar kan användas som ett alternativ vid bakteriell extern otit med odlingsverifierad Pseudomonas.

Kronisk otit och plaströrsflytning

Vid behandling av kronisk otit och plaströrsflytning är TPB-droppar förstahandsvalet. Det finns stark evidens för att lokalbehandling är mer effektiv än perorala antibiotika vid plaströrsflytningar (2, 3).

Ciloxan-örondroppar rekommenderas som andrahandsmedel vid plaströrsflytningar, särskilt vid odlingsverifierad Pseudomonas, vilket är vanligt vid badorsakad plaströrsflytning. Cetraxal Comp är ett alternativ men bör liksom Ciloxan bara användas vid odlingsverifierad Pseudomonas och kan inte ersätta TBP­dropparna. Det finns viss evidens för att behandling med ciprofloxacin-droppar är associerade med en ökad risk för spontant uppkomna trumhinneperforationer och försämrad läkning av trumhinnan efter rörbehandling, varför de endast bör användas då det finns odlingsverifierat stöd för detta.

Topikala läkemedel

Terracortril med Polymyxin B

Terracortril med Polymyxin B (TPB) örondroppar har använts av otologer sedan 1960-talet. De innehåller en grupp I-steroid (hydrokortison) samt antibiotika (oxytetracyklin och polymyxin B) som har viss effekt även vid pseudomonasinfektioner. En ökad resistens för den senare komponenten föreligger dock. De flesta pseudomonasstammar är resistenta mot oxytetracyklinkomponenten.

Det finns inga belägg för att dropparna är ototoxiska. Dropparna är relativt trögflytande och en nackdel är att övergående lockkänsla och hörselpåverkan kan upplevas. Candida kan dock växa i TPB-­droppar, varför de inte är lämpliga vid svamporsakade externa otiter.

Locacorten-Vioform

Locacorten-Vioform örondroppar som utöver en grupp II ­steroid (flumetason) innehåller kliokinol som har såväl antimykotisk som antibakteriell verkan.

Ciprofloxacindroppar

  • Cetraxal Comp (ciprofloxacindroppar med grupp III-steroiden fluocinolon­acetonid) örondroppar.
  • Ciloxan (ciprofloxacindroppar utan steroider) örondroppar.

Medicintekniska produkter

Otinova

Otinova spray innehåller aluminiumacetat och ättiksyra, men ingen antibiotika. Dokumentation för detta finns. Otinova spray är en modern variant av Burows lösning och verkar antibakteriellt, antimykotiskt och även adstringerande och kan också användas förebyggande vid hörselgångsretning i stället för TPB-droppar. Otinova är en medicinskteknisk produkt som inte ingår i läkemedelsförmånen och som säljs receptfritt.

Kontraindikationer och försiktighet

Ett observandum vid långvarig behandling med grupp III-steroider, är att det, framför allt hos diabetiker, finns risk för utveckling av malign extern otit, vilket är ett allvarligt tillstånd.

Att beakta vid behandling

Behandling med enbart steroidinnehållande örondroppar har tidigare också rekommenderats men det vetenskapliga stödet för detta är lågt varför dessa droppar inte längre rekommenderas, men kan möjligen övervägas vid intermittent stark klåda i hörselgångarna.

  • Heslop A, Lildholdt T, Gammelgaard N, Ovesen T. Topical ciprofloxacin is superior to topical saline and systemic antibiotics in the treatment of tympanostomy tube otorrhea in children: the results of a randomized clinical trial. Laryngoscope. 2010 Dec;120(12):2516-20.
  • SBU. Rörbehandling vid inflammation i mellanörat. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2008. SBU-rapport nr 189. ISBN 978-91-85413-22-5.
  • van Dongen TM, van der Heijden GJ, Venekamp RP, Rovers MM, Schilder AG. A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes. N Engl J Med 2014 Feb 20;370(8):723-33. Bakgrundsdokumentation. Uppdatering av behandlings-rekommendation rörotit. Juni 2018. Tillhör Behandlingsrekommendation diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit från 2010.

Publicerat: 2024-01-02 
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.