Specialiseringstjänstgöring (ST)

Här finns information om ST-utbildningen för dig som gör din specialiseringstjänstgöring samt handleder eller är ansvarig för ST-läkare. Här finns både regional och lokal information som riktlinjer, utbildningar och kontaktuppgifter.

Regionala riktlinjer och anvisningar

Lokal information för ST-läkare

 • Allmänmedicin

  Här hittar du övergripande kontaktuppgifter till ST-verksamheten inom allmänmedicin. All övrig  information hittar du på ST-forum.
  ST - forum

  • Kontakt - ST-chef och samordnare/handläggare

    

   Visa kontaktuppgifter

   Kontakt

   • Helle Fredlund AT/ST-samordnare
   • Telefon 0768-87 13 96
   Visa fler kontaktuppgifter
   • Eva Pulverer Marat Enhetschef, specialist i allmänmedicin
   Visa fler kontaktuppgifter
  • Kontakt studierektorer

   Område: Kristianstad - Hässleholm

   Cecilia Palmlund
   E-post: Contact

   Karen Vibe
   E-post: Contact

   Område: Helsingborg - Ängelholm

   Jakob Järhult
   E-post: Contact

   David Götestrand
   E-post: Contact

   Område: Lund - Ystad

   Karin Ekelund
   E-post: Contact

   Per Jonsson
   E-post: Contact

   Fredrik Modig
   E-post: Contact

   Gunnar Sandström
   E-post: Contact

   Område: Malmö - Trelleborg

   Anna-Lena Herrlander
   E-post: Contact

   Elisabeth Jaenson
   E-post: Contact

   Staffan Larsson
   E-post: Contact

   Håkan Sjöholm
   E-post: Contact

  • Dubbelspecialist i allmänmedicin

   Som specialist kan du välja att göra ytterligare en specialistutbildning (ST) i allmänmedicin. Du behåller din specialistlön och tar samtidigt ta del av alla fördelar som ingår i ST-utbildningen inom allmänmedicin. 

   Du får en individuellt upplagd ST utifrån dina förkunskaper och tidigare erfarenheter, i samråd med din personliga studierektor.

   Som dubbelspecialist i allmänmedicin:

   • får fler patienter ta del av din specifika kompetens
   • får du ett helhetsgrepp för dina patienter
   • bidrar du till att sudda ut gränsen mellan öppen- och slutenvård och därmed utveckla den moderna primärvården.

   Detta ingår i specialistutbildningen:

   • Tid för studier: 4 timmar/vecka
   • Handledning: 1 timme/vecka
   • Utbildningsdag: minst 1/månad
   • Jour på kvälls- och helgmottagning: huvudsakligen utifrån ditt intresse
   • Lön: du behåller din specialistlön under utbildningen

   Tjänstgöringen brukar ta omkring tre år, beroende på dina förkunskaper.

   Vill du veta mer eller ansöka?

   Kontakta någon av studierektorerna inom allmänmedicin
   Kontakt Studierektorer

   Filmer: Därför blev vi dubbelspecialister i allmänmedicin

   Maria Gripemark – Vårdcentralen Södertull

   Henrik Owman – Vårdcentralen Vellinge

 • Hälsostaden

  Här hittar du som ST-läkare inom somatiska/övriga specialiteter i Hälsostaden information om lokala kontaktuppgifter och utbildningar.

  • Lokala kurser och utbildningar

   Obligatoriska utbildningar för ST är:

   • proAct och A-HLR
   • lokala onsdagsföreläsningar (hålls av specialister och ST läkare)
   • ST-forum tillsammans med ST-studierektor

   Regionala utbildningar

   Information om regionala utbildningar hittar du under rubriken "Utbildningar och kursöversikt".

  • Kontakt - ST-chef, samordnare och studierektor

   Samantha Bergman, ST-samordnare
   E-post: Contact
   Tfn: 0431-81924

   Carl Vigre, ST-chef
   E-post: Contact

   Lina Hjärpe-Skoglund, ST-studierektor
   E-post: Contact
   Tfn: 0431-81262 

 • Labmedicin

  Här hittar du som ST-läkare inom Labmedicin samlad information om bland annat kontaktuppgifter, specialistföreningar och lokala kurser och utbildningar. 

  • Om Labmedicin

   Labmedicin ansvarar för tjänster som stödjer patientens vård och behandling främst i form av laboratorieanalyser, framställning av blodkomponenter samt är expertfunktion inom laboratoriemedicin, arbets- och miljömedicin och klinisk genetik.

   Inom Labmedicin utförs obduktioner och här finns även Region Skånes biobank. Labmedicin ansvarar förutom för den egna laboratorieverksamheten för kvalitetssäkring, rådgivning, utbildning samt val av metoder och instrument i patientnära laboratorieverksamhet. Produktionsplattformen är modern och i hög grad automatiserad. Dessutom är samtliga verksamheter ackrediterade.

   Labmedicin har verksamhet vid alla skånska sjukhus, anpassad efter det lokala sjukhusets vårdnivå. Samtliga verksamheter bedriver forskning i nära samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet och flera starka forskargrupper inom Labmedicin är internationellt etablerade.

  • Specialiteter och dess specialistföreningar

   Arbets- och miljömedicin

    Klinisk genetik

    Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

   Klinisk kemi (inom området ingår klinisk farmakologi)

   Klinisk mikrobiologi

   Klinisk patologi

  • Kontakt - studierektorer

   Alla verksamheter inom Labmedicin har en studierektor för ST-frågor. 

   Arbets- och miljömedicin, Anabela Stan
   E-post: Contact

   Klinisk genetik, Samuel Gebre-Medhin
   E-post: Contact

   Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Elinor Bülow
   E-post: Contact

   Klinisk kemi, Lina Ekdahl 
   E-post: Contact

   Klinisk mikrobiologi, Gunnel Henriksson
   E-post: Contact

   Klinisk patologi, Lund, Eva Lindberg
   E-post: Contact   

   Klinisk patologi, Malmö, Diane Grelaud
   E-post: Contact

  • Lokala kurser och utbildningar

   STyrkelyftet

   STyrkelyftet är en utbildning för ST-läkare på SUS som ges under 1,5 år och som i mån av plats även är öppen även för ST-läkare från Labmedicin. Det inleds med en UGL-utbildning.  STyrkelyftet för 2013-14 avslutades i november och fick mycket positivt betyg i kursvärderingen, 5,8 på en skala från 1-6.

   Regionala utbildningar

   Regionala utbildningar hittar du under rubriken "Utbildningar och kursöversikt".

  • Kvalitetsarbete under ST

   Bakgrund

   Alla ST-läkare som utbildas enligt nya ST skall uppnå kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete, och de skall genomföra ett kvalitets- och utvecklingsarbete under handledning (delmål 20 för de flesta specialiteter). 

   Vanliga frågor rör vad arbetet skall handla om, dess omfattning, möjlighet att avsätta tid, hur arbetet skall redovisas och om flera ST-läkare kan samarbeta om ett projekt.

   Tips  

   • Ämnet för kvalitetsarbetet bör utgå från ST-läkarens kliniska vardag och intresse. 
   • Ämnet bör också ligga i verksamhetens intresse och vara förankrat hos klinikchefen. 
   • Region Skåne avsätter 6 veckor för kombinerat vetenskapligt och kvalitetsarbete, varför c:a 2 veckor kan vara rimligt för enbart kvalitetsarbete. 
   • Det är snarast en fördel om flera ST-läkare kan samarbeta med varandra och med andra personalkategorier.
   • Redovisningen skall vara skriftlig med ambitionsnivå beroende på arbetets kvalitet och omfattning.
   • Här publicerar vi kvalitetsarbeten som har utförts på SUS för att ge exempel på ämnen och genomförande.

   Region Skåne erbjuder varje termin en kurs i kvalitets- och förbättringsarbete för ST-läkare. Du hittar mer information om regionala utbildningar under rubriken "Utbildningar och kursöversikt".
   Utbildningar och kursöversikt

 • Psykiatri

  Här hittar du som ST-läkare inom psykiatriska specialiteter kontaktuppgifter till övergripande studierektorer och studierektorer. 

  På Region Skånes intranät hittar du dessutom lokal information för respektive specialitet.
  ST - Psykiatri (intranätet)

  • Kontakt - övergripande studierektor

   Gisela Larmark
   E-post: Contact

  • Kontakt - studierektorer

   Karin Grönvall, vuxenpsykiatri, Kristianstad
   E-post: Contact

   Herman Holm, vuxenpsykiatri, Malmö
   E-post: Contact

   Gisela Larmark, vuxenpsykiatri Helsingborg
   E-post: Contact

   Hanna Essner, barn- och ungdomspsykiatri
   E-post: Contact

   Sara Ejlertsen, vuxenpsykiatri Lund
   E-post Contact

   Srecko Cvrkic, rättspsykiatri
   E-post Contact

 • Skånes universitetssjukvård, Sus

  SUS har valt att samla så många dokument som möjligt under den regionala fliken högst upp på denna ST-sida, där kan du hitta de flesta dokument som ST-läkare, handledare eller chef behöver som stöd för handledning, bedömningar etc.

  Under denna flik hittar du samlad information som bland annat kontaktuppgifter, forskning och utbildningar som är specifika för SUS.
  Ett nyckeldokument för ST på SUS är styrdokumentet ”Bättre ST på SUS” som klubbades i förvaltningsledningen i oktober 2017. Här definieras processen för att förbättra ST på ett konkret sätt med tydliga mål.
  Beslut projekt "Bättre ST på SUS" (pdf)

  På intranätet hittar du lokal information för specialiteterna på Sus.
  ST - Skånes universitetssjukvård, Sus (intranätet)

  • Kontakt - övergripande studierektorer och samordnare/handläggare

   AT/ST-enheten ingår i staben för forskning och utbildning. Enheten leder arbetet med AT- och ST-utbildning på SUS. I enheten ingår utbildningschefen på SUS, HR-specialister, ordföranden i AT/ST-rådet och övergripande studierektorer för AT respektive ST. Enhetens medlemmar träffas en gång per månad i Alwallshuset, SUS Lund.

   Övergripande studierektorer

   • Ulrika Uddenfeldt Wort, övergripande studierektor
    Ulrika Uddenfeldt Wort är specialist i pediatrik och barnneurologi och är överläkare på Barnkliniken, SUS. Hon har 50 % tjänst som övergripande studierektor.
    E-post: Contact
    Tfn: 040 - 33 16 19

   • Jonas Ahl, övergripande studierektor
    Jonas Ahl är specialist i infektionssjukdomar och är överläkare inom VO Infektionssjukdomar, SUS. Han har 50% tjänst som övergripande studierektor.
    E-post: Contact 
    Tfn: 040 - 33 77 07 

   • Pernilla Sahlstrand Johnson är specialist i öron-, näsa- och halssjukdomar och är överläkare inom VO Rekonstruktion kirurgi, SUS. Hon har 50% tjänst som övergripande studierektor för AT och ST.
    E-post: Contact
    Tfn: 046-171776

   Uppdragsbeskrivning för övergripande ST-studierektorer, Sus (pdf)

   Samordnare

   • Åsa Andersson, utbildningshandläggare AT/ST
    E-post: Contact
    Tfn: 046 - 17 27 44
  • Kontakt studierektorer

   Alla kliniker på SUS har en studierektor för ST-frågor.  Några kliniker med verksamhet i både Lund och Malmö har en huvudstudierektor på det ena sjukhuset och en biträdande studierektor på det andra. 

   I följande dokument hittar du aktuell lista med ST-studierektorer.
   ST-studierektorer på Sus (pdf)

  • Mall för utbildningsprogram på SUS

   Utbildningsprogrammet är det dokument i vilket du som ST-läkare planerar din ST, men även dokumenterar uppnådd kompetens, bedömningar och handledarsamtal. Det skall vara ett levande dokument och skall uppdateras minst en gång per år, gärna då i samband med att du fyller i och lämnar in checklistan till din studierektor. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall både handledning och bedömningar utgå från utbildningsprogrammet.

   Som ST-läkare kan du lämpligen dela denna med din handledare och eventuellt även din chef via någon plattform på nätet där du kan dela dokument (google docs eller liknande). På så sätt kan alla berörda alltid läsa den uppdaterade versionen.

   Den mall som finns här är mycket grov och behöver omarbetas för att passa varje enskild specialitet och ST-läkare. Kolumnrubrikerna i exemplet bör vara med i stort sett oförändrat, men mindre ändringar och tillägg får gärna göras. Utbildningsprogrammet skall vara individuellt. SUS ser gärna att ett utbildningsprogram har denna struktur. Om tidslinjen (raderna i kolumn ett (1)) skall vara per månad, kvartal eller år är upp till varje ST-läkare, övriga rader är i exemplet just bara exempel och skall givetvis tas bort och fyllas med ST-läkarens egen planering och genomförda moment/tjänstgöring.
   Mall för utbildningsprogram på SUS

  • Lokala riktlinjer och anvisningar

   Gemensam Internmedicin (GIM)

   I maj 2015 trädde de nya specialitetsindelningarna i kraft. Detta innebär att den sammanhållna internmedicinska specialiteten delas i åtta separata basspecialiteter: internmedicin, hematologi, gastroenterologi, njurmedicin, lungmedicin, kardiologi, endokrinologi och geriatrik.  Socialstyrelsen har uppmärksammat behovet av en bred internmedicinsk kompetens i alla nya basspecialiteterna och har därför avdelat fem delmål (c1-c5) för att omgärda dessa kompetenser. Denna del har kommit att kallas den gemensamma kunskapsbasen, i detta dokument kallad Gemensam del InternMedicin (GIM).

   Hur detta skal planeras, genomföras och följas upp i praktiken på SUS definieras i följande dokument.
   Gemensam del InternMedicin (GIM). pdf

   Det har efterfrågats ett stöddokument hur vi skall agera vid problem vid handledning, då ST-läkaren har stora kunskapsbrister eller t.o.m. anses vara olämplig för vald specialitet. Noggrann dokumentation och tidig och tydlig kommunikation är nyckeln vid dessa situationer. Något som vi ofta ser brister.
   Stöddokument problem vid handledning (pdf) 

   Anvisningar för akutläkarnas hemvändarveckor vid sidotjänstgöring

   Anvisningar för akutläkarnas hemvändarveckor vid sidotjänstgöring (pdf)

   Omvandling av "gråblock" till ST-tjänster på SUS

   Sedan 2014 har SUS som policy att omvandla visstidsanställningar till ST-tjänster för de legitimerade läkare där verksamhetschef och läkare efter 6 månader kommer överens om att anställningen skall leda till specialistutbildning. Detta är angeläget för att alla ST-läkare skall ha samma villkor. En ST-tjänst ger en större trygghet och möjlighet för ST-läkaren att planera sin ST, komma iväg på kurser etc.

   Regelverket för dessa tjänsteomvandlingar finns i följande dokument.
   Praktisk info - omvandling av visstidsanställning till ST-tjänst (pdf) 

   Ansökan om ST-tjänst skickas, tillsammans med utbildningsprogram, via följande blankett. Blanketten skickas till AT/ST-enheten efter påskrift av verksamhetschef.
   Ansökan - omvandling av gråblock (docx) 
   Blankett skickas till Contact

  • Lokala kurser och utbildningar

   Lokala kurser och utbildningar för Sus:

   STyrkelyftet

   STyrkelyftet är ett utbildningsprogram för ST-läkare på SUS med 20 utbildningsdagar och som ges som en strimma under två år. De mål som nås är a-målen 1,2,4 och 6 samt b-målen 1, 2 och 5 enligt ST-förordningen från 2015 samt delmål 13, 14, 16, 17, 18 och 20 (mål inom kommunikation, ledarskap och kvalitetsarbete) ST- 2008. Det är lämpligt att gå programmet när man kommit halvvägs in i sin ST. Programmet inleds med en UGL-utbildning (Utvecklingsprogram om gruppdynamik och ledarskap). STyrkelyftet brukar få väldigt fina omdömen från kursdeltagarna.

   Inbjudan till STyrkelyft 2019 (doc)

   Anmälningsblankett till STyrkelyft 2019 (doc)

   Ansökningar görs under våren jämna årtal med programstart vårterminen under ojämna år. Har du frågor om STyrkelyftet vänligen kontakta Contact

   LU-ST (Ledarskaputbildning-ST)
   SUS har även startat ett ettårigt ledarskaps- och utvecklingsprogram, LU-ST med 16 obligatoriska utbildningsdagar. Hälften av platserna är vigda för SMTP-läkare (Special Medical Training Program; ett ST-liknande program i avtal mellan Saudiarabien och Skåne Care, Region Skånes aktiebolag).
   Målen som uppnås med kursen är a1, a2, a6, b1, b2 samt b5. Hälften av platserna är vigda för SMTP-läkare och andra hälften kommer att ges av de ST-läkare som arbetar i samma verksamheter som SMTP-läkaren. Övriga platser är i mån av plats för ST-läkare från andra verksamheter. Kursen har 18-20 platser.
   Inbjudan kommer att skickas till berörda verksamheter via ST-studierektorer. Har du frågor om LU-ST vänligen kontakta Contact

   Regionala alternativ
   Det ges en regional kurs som heter Läkare-Ledare-Medarbetare som uppfyller a-målen 1,2 och 6. Denna och andra regionala kurser som uppfyller olika a och b-mål presenteras på https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/vfu/Kursoversikt

  • Forskning under ST

   Du hittar regional information om forskning under rubriken "Forskning under ST".

   Forskning under ST

  • Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

   Samtliga ST-läkare skall genomföra ett självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer under sin ST. Detta mål uppnås av alla de som är forskningsaktiva och skrivit en vetenskaplig artikel. ST-läkarna skall tilldelas minst 6 veckor för det vetenskapliga arbetet. SUS rekommenderar dock att man ger 10 veckor.
   Målet a1 enligt ST 2015 innefattar också att man går en kurs i ämnet och att man genom klinisk tjänstgöring uppvisar ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet. Detta intygas av handledaren.

  • Kvalitetsarbete under ST

   Bakgrund

   Alla ST-läkare som utbildas enligt nya ST skall uppnå kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete, och de skall genomföra ett kvalitets- och utvecklingsarbete under handledning.
   Enligt ST 2008 är det delmål 20 för de flesta specialiteter och det ett krav från Socialstyrelsen att gå en kurs i ämnet. I förordningen för ST 2015 heter målet a4 och kurskravet finns inte kvar.

   Vanliga frågor rör vad arbetet skall handla om, dess omfattning,  möjlighet att avsätta tid,  hur arbetet skall redovisas och om flera ST-läkare kan samarbeta om ett projekt.

   Tips  

   • Ämnet för kvalitetsarbetet bör utgå från ST-läkarens kliniska vardag och intresse. 
   • Ämnet bör också ligga i verksamhetens intresse och vara förankrat hos klinikchefen. 
   • Region Skåne avsätter 6 veckor för kombinerat vetenskapligt och kvalitetsarbete, varför c:a 2 veckor kan vara rimligt för enbart kvalitetsarbete. 
   • Det är snarast en fördel om flera ST-läkare kan samarbeta med varandra och med andra personalkategorier.
   • Redovisningen skall vara skriftlig med ambitionsnivå beroende på arbetets kvalitet och omfattning.
   • Här publicerar vi kvalitetsarbeten som har utförts på SUS för att ge exempel på ämnen  och genomförande.

   Region Skåne erbjuder varje termin en kurs i kvalitets- och förbättringsarbete för ST-läkare. Du hittar mer information om regionala utbildningar under rubriken "Utbildningar och kursöversikt".
   Utbildningar och kursöversikt

   Kvalitetsarbeten utförda på Sus

   Här kommer vi att samla rapporter från kvalitetsarbeten som har utförts av ST-läkare på SUS.  Avsikten är dels att redovisa arbeten från SUS, dels att ge inspiration till kommande ST-läkare.

  • Intern kvalitetsgranskning

   Bakgrund

   Sedan SUS bildades 2010 har så gott som alla kliniker genomfört en intern kvalitetsgranskning (självskattning) och/eller en extern SPUR-inspektion.  Här finns tips om hur man går till väga för den som planerar en ny intern granskning.

   Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning finns under rubriken "Föreskrifter, riktlinjer och dokument"
   Föreskrifter, riktlinjer och dokument

   Intern kvalitetsgranskning (självskattning)

   I Region Skånes uppdaterade riktlinjer för ST-utbildning krävs en självskattning av den egna ST-utbildningen i halvtid mellan de externa inspektionerna. En sådan intern granskning är enkel att göra med hjälp av de digitaliserade SPUR-enkäterna, som vi har på SUS sedan många år.  

   Senast under våren 2016 genomfördes en stor intern kvalitetsgranskning på hela SUS. ST-läkarna fick svara på en omfattande enkät som samtidigt genomfördes på andra universitetssjukhus i landet (ST-barometern). Även handledare, studierektorer och chefer fick svara på en SPUR liknande enkät. Det är glädjande att se att SUS har förbättrats betydande inom många områden sedan ST-barometern 2013.
   Läs rapporten här.

  • Extern kvalitetsgranskning (SPUR) av ST-utbildningen

   Information om den externa kvalitetsgranskningen av ST-utbildningen som sker under 2018 på SUS hittar du här: Extern kvalitetsgranskning (SPUR) av ST-utbildningen.

  • Verksamhetsberättelse för ST-utbildningen - ett sätt att bevaka och förbättra kvalitén

   Historik SUS

   I en enkät som riktades till ST-läkare vid alla svenska universitetssjukhus 2013 framkom förbättringsbehov vad gäller frågor som handledning, bedömning och återkoppling. På SUS visade det sig också att andelen utbildningsläkare med ett färdigt utbildningsprogram var lägre än vid de andra universitetssjukhusen.

   Med anledning av detta har förvaltningsledningen på AT-ST-enhetens förslag beslutat om ett antal förbättringsåtgärder. Beslutet finns här:
   Beslut - åtgärder för att förbättra specialiseringstjänstgöringens kvalitet på SUS (pdf)

   På uppdrag av förvaltningschefen har AT-ST-enheten vid tre tillfällen, i september 2014, i mars 2015 och i mars 2016 genomfört en enkät till studierektorerna vid alla verksamheter för att utvärdera hur långt vi har kommit när det gäller att genomföra åtgärderna i beslutet. Enkätresultaten finns samlade i rapporter. Rapporten från mars 2015 visar tydliga framsteg jämfört med den första uppföljningen.
   Rapport - genomförandet av kvalitetshöjande åtgärder för ST på SUS (pdf)

   Verksamhetsberättelse för ST-utbildningen på SUS

   I undersökningen rörande verksamhetsåret 2016 övergick vi till att mäta resultatmått istället för processmått och utformade rapporten som en verksamhetsberättelse för ST-utbildningen.

   Rapport 3 - genomförandet av kvalitetshöjande åtgärder för ST på SUS

   Verksamhetsberättelsen för 2017 visar på förbättringar på många områden men det är oroande att se att handledarnas och studierektorns status skattas mycket lågt. Läs verksamhetsberättelsen här:
   Verksamhetsberättelse ST-utbildningen för hela SUS (doc)

   Vår vision på Enhet AT/ST är att denna verksamhetsberättelse över ST-utbildningens kvalitet på SUS och inom varje verksamhet skall återkomma varje kalenderår. Det finns många fördelar med detta; ST-läkaren tvingas en gång per år att höja blicken, reflektera och se över sina utbildningsaktiviteter, uppdatera sitt utbildningsprogram och redovisa dem till sin ST-studierektor som i sin tur redovisar dem till Enhet AT/ST samt verksamhetschef. ST-läkaren rapporterar m.h.a. formuläret "årlig rapport" som finns under fliken med bedömningsinstrumenten.
   Bedömning av ST-läkares kompetensutveckling.

   På så sätt får hela kedjan från ST-läkare, ST-studierektor, chefer samt Enhet AT/ST en god bild av utbildningskvaliteten på individ och verksamhetsnivå. Det ger en inblick i hur handledning, bedömningar m.m. fungerar i det dagliga arbetet vilket tidigare har saknats. Verksamhetschefen ges ett underlag om ST-utbildningsaktiviteter som kan inkluderas i den ordinarie verksamhetsberättelsen. 

   Verksamhetschefen och handledaren, som enligt Socialstyrelsen ska dokumentera ST-läkarens kompetensutveckling, får genom den årliga rapporten från ST-läkaren en viss basal dokumentation.

 • Skånevård Kryh

  Här hittar du som ST-läkare i Kryh samlad information om kontaktuppgifter, forskning och kvalitetsarbete.

  På Region Skånes intranät hittar du lokal information för respektive specialitet samt samlad information om bland annat utbildningar och SPUR-inspektion.
  ST - Skånevård Kryh (intranätet)

  • Kontakt - övergripande studierektor och samordnare/handläggare

   Marja Jurvanen, studierektor
   Tfn: 0768-930070
   E-post: Contact

   Karin Salomonsson, samordnare
   Tfn: 0768-870034
   E-post: Contact

  • Kontakt - studierektorer

   Gustav Apelqvist, anestesi
   E-post: Contact 

   Jana Lill-Kickulies, röntgen
   E-post: Contact

   Annette Lindblad, palliativ medicin
   E-post: Contact

   Kristoffer Bjerregaard, anestesi Ystad
   E-post: Contact

   Flemming Björnberg, medicin
   E-post: Contact

   Samuel Dencker, ortoped
   E-post: Contact

   Karin Grönvall, psykiatri
   E-post: Contact

   Mikael Hörnblad, klinfys
   E-post: Contact

   Annette Almquist, ÖNH
   E-post: Contact

   Frida Rösele, hud
   E-post: Contact

   Marja Jurvanen, övergripande studierektor Skånevård Kryh
   E-post: Contact

   Karin Kristensson, barn
   E-post: Contact

   Cecilia Palmlund, VC Näsby
   E-post: Contact

   Laila Shakhtour, kirurgen Kristianstad
   E-post: Contact  

   Margareta Sköld, ögon
   E-post: Contact

   Louise Thunell, KK
   E-post: Contact

   Caroline Tababat-Khani, akuten
   E-post: Contact

   Tatiana Derevnina, medicin Ystad
   E-post: Contact

   Malin Wemnér, KK Ystad
   E-post: Contact

   Per Leveau, Kirurgen Ystad
   E-post: Contact

   Marie Strömblad, Novakliniken
   E-post: Contact

   Olle Siöland, Novakliniken
   E-post: Contact

   Mia Settergren Hammer, Kristianstadkliniken
   E-post: Contact

   Gunnar Sandström, Primärvården, Ystad
   E-post: Contact

   Anna Werner, infektionskliniken
   E-post: Contact

   Edis Vrzogic, närsjukvårdskliniken, Hässleholm
   E-post: Contact

  • Forskning och kvalitetsarbete

   Forskning

   Enligt socialstyrelsens föreskrift 2008:15 och 2015:15 gör man under sin ST ett arbete enligt vetenskapliga principer. För att kunna uppfylla dessa krav inom Kryh erbjuder vi en kurs i Klinisk forskningsmetodik 7,5 poäng. Denna kurs återkommer årligen. Under kursen tilldelas du också handledare för det vetenskapliga arbetet. Vi rekommenderar att du redan före kursen tillsammans med din handledare har valt ett ämne för ditt arbete. Detta kan gärna ha anknytning till din blivande specialitet.

   Forskningsinfo på skane.se
   På nedanstående länk finns övergripande forskningsinformation – anslag att söka, policy, nätverk, delta i forskningsstudie, pågående forskning samt kontaktinfo till forskningschefer – på Region Skånes webbsida. Informationen riktar sig såväl till invånare som till forskare.

   Forskning (Skane.se)

   På webbsidan för "Forskningsplattformen Hälsa i samverkan" finns en idébank för studentuppsatser, kan finnas lämpliga uppslag också för ST-läkare.

   Forskningschef inom Skånevård Kryh är dr Serge Padoan.

   Du hittar regional information om forskning under rubriken "Forskning under ST".
   Forskning under ST

   Kvalitetsarbete

   Region Skåne förordar att dessa arbeten i första hand utgår från den utbildande enhetens verksamhet som en del i hälso-och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete.

   Verksamhetschefen ska tillhandahålla en förteckning över relevanta frågeställningar kring kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, som ST-läkare kan välja att arbeta med. Verksamhetschef ska även ansvara för att en handledare utses som stöd till ST-läkaren så att delmål 4a kan uppfyllas.

   Tid för genomförande av delmål 4a kan omfatta upp till fem veckor. Kvalitets- och utvecklingsarbetet skall innefatta de krav som ställs i delmålet. Resultatet ska redovisas skriftligt och på den utbildande enheten eller vid större yrkesrelaterad sammankomst. Träning att kritiskt granska den egna verksamheten och att genomföra risk- och händelseanalys bör i första hand ske i seminarieform, arrangerad av den egna förvaltningen. Seminarieverksamhet kan även erbjudas regionövergripande som ett komplement.

   Du hittar Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning, 2015, under rubriken "Föreskrifter, riktlinjer och dokument".
   Föreskrifter, riktlinjer och dokument

 • Skånevård Sund

  Här hittar du som ST-läkare inom somatiska/övriga specialiteter Skånevård Sund information om bland annat utbildningar och kontaktuppgifter.

  På Region Skånes intranät hittar du dessutom lokal information för respektive specialitet.
  ST - Skånevård Sund (intranätet)

  • Kontakt - övergripande studierektorer

   Tjänsten är för närvarande vakant.

  • Kontakt - studierektorer

   Katharina Delhusen- Carnahan, ortopedi
   E-post: Contact 

   Johan Ursberg, ögon
   E-post: Contact

   Eva Olvon, anestesi och intensivvård
   E-post: Contact 

   Maria Kjellin, bild- och funktionsmedicin, radiologi
   E-post: Contact

   Ragnhild Ahl, klinisk fysiologi
   E-post: Contact

   Pernilla H Andersson, kirurgi
   E-post: Contact

   Madelen Lantz, urologi
   E-post: Contact

   Johanna Wagenius, obstetrik/gynekologi
   E-post: Contact

   Susanne Martell, öron, näsa och hals
   E-post: Contact

   Carl Dolata, invärtesmedicin spec
   E-post: Contact

   Jon Olinder, infektionssjukdomar
   E-post: Contact

   Katarina Lockman Frostred, akutsjukvård
   E-post: Contact

   Rajna Beric, internmedicin, Lasarettet Trelleborg
   E-post: Contact

   Åsa Löfgren Matsson, barn- och ungdom
   E-post: Contact

   Anders Wihl, internmedicin, Lasarettet i Landskrona
   E-post: Contact

   Thérése Glaumann, hud
   E-post: Contact

  • Lokala kurser och utbildningar

   LeKo - utbildning i ledarskap och kommunikation

   för ST-läkare

    

   LeKo 2018

   Mars: Modul 4
   Försäkringsmedicin. Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation
   15-16/3 eller 22-23/3
   Delmål a6, b4, 18 (enl. gamla endast dag ”Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens org.”).

   April: Modul 3
   Kommunikation med patienter och närstående Sjukdomsförebyggande arbete
   18-20/4 eller 25-27/4
   Delmål b1, b2, 13-15.

   Maj: Modul 1
   Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik
   16-18/5 eller 23-25/5
   Delmål a1, 13-17.

   September: Modul 2
   Etik, mångfald och jämlikhet
   6-7/9 eller 13-14/9
   Delmål a2, 13-15

   Oktober: Modul 7
   Medicinsk vetenskap
   1+1 vecka + 1 dag för projektplansredovisning
   v38 & v 42 + 10,11 eller 12/12.
   Delmål a5, 19, 21.

   Oktober: Modul 6
   Palliativ vård i livets slutskede. Läkemedel. Vårdhygien och smittskydd.
   4-5/10 eller 11-12/10
   Delmål a3, b1, b3, b5

   November: Modul 5
   Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
   15-16/11 eller 22-23/11
   Delmål a4, 20.

   LeKo 2019

   Februari: Modul 1
   Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik
   6-8/2 eller 13-15/2, 2019.
   Delmål a1, 13-17.

   Maj: Modul 6
   Palliativ vård i livets slutskede. Läkemedel. Vårdhygien och smittskydd.
   9-10/5 eller 16-17/5
   Delmål a3, b1, b3, b5

   September: Modul 4
   Försäkringsmedicin. Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation
   12-13/9 eller 19-20/9
   Delmål a6, b4, 18 (enl. gamla endast dag ”Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens org.”).

   Oktober: Modul 7
   Medicinsk vetenskap 
   v38 & v 42 + 1 dag v50
   Delmål a5, 19, 21

   November: Modul 5
   Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
   14-15/11 eller 21-22/11
   Delmål a4, 20.

   LeKo 2020

   Januari: Modul 3
   Kommunikation med patienter och närstående
   Sjukdomsförebyggande arbete
   15-17/1 eller 22-24/1
   Delmål b1, b2, 13-15.

   Maj: Modul 1
   Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik
   6-8/5 eller 13-15/5
   Delmål a1, 13-17.

   September: Modul 2
   Etik, mångfald och jämlikhet
   10-11/9 eller 17-18/9
   Delmål a2, 13-15

   Oktober: Modul 7
   Medicinsk vetenskap
   v38 & v 42 + 1 dag v50
   Delmål a5, 19, 21.

   November: Modul 5
   Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
   12-13/11 + 19-20/11.
   Delmål a4, 20.

   Modul 1, 5 och 7 återkommer varje år. Modul 2,3, 4 och 6 återkommer vartannat år.

   Delmål 13-20 (21) enligt målbeskrivningen för läkarnas specialiseringstjänstgöring från 2008.

   Delmål a1-6, b1-5 enligt målbeskrivningen för läkarnas specialiseringstjänstgöring från 2015.

   För mer information 

   Kontakta Ulla-Britt Karlsson: Tfn: 042 406 2597 eller mail: Contact

   Regionala utbildningar

   Information om regionala utbildningar hittar du under rubriken "Utbildningar och kursöversikt".

Lokal information för handledare, studierektor och chef

 • Allmänmedicin

  För handledare

  Du som handledare i allmänmedicin hittar all information om ST-utbildningen på ST-forum.
  ST-forum

  För chefer

  Information angående tillsättning av ST-läkare hittar du på följande sida:
  Anställning av ST-läkare i allmänmedicin

  Ersättning för vetenskaplig ST-handledning

  När ST-läkarens kliniska handledare inte är disputerad tar man ofta hjälp av en extern disputerad handledare till självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. Nu har den vetenskapliga handledarens vårdcentral/arbetsgivare möjlighet att begära en schablonersättning för 20 timmars handledning à 800 kr. 

  Ersättningen betalas ut max en gång per ST-läkare och vetenskaplig handledare förbinder sig att handleda 20 timmar, varav cirka 10 timmar face-to-face. ”Ersättningspotten” finns på Kompetenscentrum primärvården Skåne, KCP, som faktureras engångssumman 16 000 kr. Den vetenskapliga handledaren ska vara disputerad och anställd av Region Skåne, alternativt arbeta på enhet som har avtal med Region Skåne. Ersättning ges ej till privatpersoner eller enskilda företag.

  Doktorander efter halvtid kan fungera som vetenskaplig handledare med stöd av doktorandhandledaren. Detta sker i så fall efter överenskommelse med doktorandhandledaren (och förslagsvis inte på den egna forskningstiden om den är knapp). 

  OBS! Ersättning begärs i samband med att handledningen avslutas.

  Tre alternativ för fakturering

  1. Om handledarens arbetsplats är en privat vårdcentral eller offentlig vårdcentral i Skånevård Kryh, Sus eller Hälsostaden: 

  • Ladda ner och fyll i nedanstående excelmall. Maila den sedan till
   Contact
   Ersättning för handledning av vetenskapligt arbete (xls)
  • Samt skicka faktura till:
  • Region Skåne, Skånevård Sund, Referens/ RS-id: 108305, 205 01 Malmö
  • Ange: a) handledarens namn och arbetsplats, b) ST-läkarens namn och arbetsplats, c) 20 timmar och d) arbetsplatsens ansvar/kostnadsställe.

  2. Om handledarens arbetsplats är en offentlig vårdcentral i Skånevård Sund:

  3. Om handledningen har skett på AKC- eller forskningstid vid CPF:

  Har du frågor om faktureringen?

  Kontakta Helle Fredlund
  E-post: Contact
  Tel: 0768-87 13 96

 • Skånes universitetssjukvård, Sus

  Här hittar du som studierektor, handledare och chef på Sus information om bland annat utbildningar, kontrakt och uppdrag.

  Under rubriken "Specialiteter Sus - Lund och Malmö" hittar du:

  På intranätet hittar du lokal information för specialiteterna på Sus.
  ST - Skånes universitetssjukvård, Sus (intranätet)

  • För handledare

   Alla ST-läkare ska ha en utsedd handledare, vars huvuduppgifter är att stödja och vägleda samt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling.

   ST-handledaren ska vara specialistkompetent inom den aktuella specialiteten och ha genomgått handledarutbildning.  Denna bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik och kan inte ersättas av den pedagogiska utbildning som krävs för docentkompetens.

   Även legitimerade läkare utan formell ST-tjänst ska ha en utsedd handledare direkt efter anställning för att deras tjänstgöring ska kunna tillgodoräknas i en specialistutbildning.

   Du hittar riktlinjer för ST-handledning på följande sida:
   Föreskrifter, riktlinjer och dokument

   Handledarutbildningar

   Enligt Socialstyrelsen skall ST-handledare vara specialistkompetent i den avsedda specialiteten samt ha genomgått handledarutbildning. Denna bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik.

   Handledarkurserna för våren och hösten 2018 är fulltecknade. Fler kurser kommer att publiceras inom en snar framtid.

  • För studierektor och chef

   Socialstyrelsen kräver att det skall finnas tillgång till en studierektor, som ska vara specialistkompetent och ha genomgått handledarutbildning.

   Studierektorn inom ST-utbildningen är en från verksamhetschefen delegerad uppgift med ledningsansvar att sköta vidareutbildningsstjänster (ST) inom verksamheten. Till uppdraget kan knytas en varierande grad av befogenheter och ansvar beroende på lokala förhållanden.

   Sambandet med verksamhetschefen måste vara tydligt och ST-studierektorn måste ha ett genuint intresse för utbildnings- och utvecklingsfrågor, men även ha en viss tyngd i gruppen för att kunna påverka och utforma lokala utbildningsplaner och schemaläggning för att tillsammans med verksamhetschef skapa förutsättningar för en lärande miljö och organisationsutveckling.

   Hur studierektorsuppdraget skall ersättas och hur mycket tid som skall sättas av för uppdraget finns beslutat på förvaltningsnivå.
   Beslut ST-studierektorers ersättning relaterat till antal ST-läkare

   Studierektorskontrakt

   Alla studierektorer på SUS skall ha ett kontrakt, som definierar uppdraget som studierektor och som innehåller de villkor som har avtalats. På SUS har vi en mall för studierektorskontrakt som kan användas vid kontraktsskrivning.
   Mall för studierektorskontrakt (doc)

   Studierektorsutbildningar

   AT-ST-enheten erbjuder en introduktionsdag för nya studierektorer en gång per termin. Information om denna utbildning och andra relevanta studierektorsutbildningar sprids på vårt studierektorsmöte samt via mail till studierektorer på SUS.

   Ramöverenskommelse för ST-utbildningen inom verksamheten eller mall för ST-kontrakt

   Inom varje verksamhet bör vissa detaljer som rör ST-utbildningen regleras på ett tydligt sätt. Det görs enklast och mest rättvist genom en ramöverenskommelse eller i form av en mall för ST-kontrakt. SUS rekommenderar ramöverenskommelse, vi anser att det blir mest rättvist och mer flexibelt om någon förutsättning skulle ändras. Vi har ett dokument med vilka punkter som kan vara aktuella att reglera i ramöverenskommelse alternativt mall för ST-kontrakt och som måste vara specifik för varje verksamhet.
   Punkter för ramöverenskommelse eller mall för ST-kontakt (pdf)

  • Extern kvalitetsgranskning (SPUR) av ST-utbildningen

   Information om den externa kvalitetsgranskningen av ST-utbildningen som sker under 2018 på SUS hittar du här: Extern kvalitetsgranskning (SPUR) av ST-utbildningen.

 • Skånevård Kryh

  På Region Skånes intranät finns lokal information till dig som är studierektor, handledare och chef. 
  ST - Skånevård Kryh (intranätet)

 • International Office

  Internationella läkare genom Skåne Care

  Region Skåne och Skåne Care har tagit fram en gemensam modell för utbildning av finansierade internationella läkare (Specialist Medical Training Program) som motsvarar den svenska specialistutbildningen. Region Skåne ansvarar för urval och rekrytering av läkarkandidater, kapacitetsplanering och genomförande av den kliniska utbildningen. Skåne Care ansvarar för avtal med kund samt planering och logistik utanför den kliniska utbildningen.

  Kunskapskraven på internationella läkare är likadana som för svenska läkare. Samtliga internationella läkare som gör utbildning genom Skåne Care ska dessutom göra ett introduktionsår som omfattar språkträning (nivå C1) och förberedande praktik. Att läkarna behärskar det svenska språket är en förutsättning för specialistutbildning i Region Skåne.

  Genom att ta emot finansierade internationella läkare för specialistutbildning ges utrymme att stärka ST-utbildningen regionalt vilket är till nytta för svenska ST-läkare och patienter. Utbildningen bidrar även till ökad internationalisering och ökad kunskap hos Region Skåne att möta läkare från tredje land som även är applicerbar på läkare som söker svensk legitimation. Dessutom skapas goda ambassadörer för den skånska sjukvården när de internationella läkarna återvänder hem efter avslutad utbildning.

  International Office

  På Skånes universitetssjukhus i Lund finns International Office som är en mötesplats för de internationella läkarna samt medarbetare inom Region Skåne och Skåne Care som är involverade i det internationella utbildningsprogrammet. Exempelvis kan du möta en koordinator från Region Skåne och en från Skåne Care samt en övergripande studierektor som är ett stöd för de internationella läkarna och berörda verksamheterna.

  Vid intresse att ta emot en internationell läkare genom Skåne Care, kontakta International Office.

  Öppettider
  Måndag 08.30-16.30 (lunchstängt 12.00 -13.00)
  Tisdag 08.30-16.30 (lunchstängt 12.00-13.00)
  Onsdag 08.30-16.30 (lunchstängt 12.00-13.00)

  Då vi ofta besöker verksamheter i Region Skåne, ring eller maila gärna innan du kommer så att vi säkert är på plats.

  Skåne Care

  Skåne Care är ett helägt bolag av Region Skåne. Skåne Care erbjuder svensk sjukvårdsexpertis och medicinska tjänster till internationella kunder. Erbjudandet omfattar planerad sjukvård till patienter, utbildning för vårdpersonal och konsulttjänster för att bygga leda och utveckla kliniker, sjukhus och sjukvård. För mer information om Skåne Care besök gärna www.skanecare.com

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter