Specialiseringstjänstgöring (ST)

Här finns information om ST-utbildningen för dig som gör din specialiseringstjänstgöring samt handleder eller är ansvarig för ST-läkare. Här finns både regional och lokal information som riktlinjer, utbildningar och kontaktuppgifter.

De lokala tilläggen på denna sida följer ännu den gamla förvaltningsindelningen. Inom kort kommer informationen att uppdelas enligt Region Skånes nya förvaltningsorganisation.

Regionala riktlinjer och anvisningar

Lokal information för ST-läkare

Lokal information för handledare, studierektor och chef

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter