Hjälpmedelsanvisningar - kommunikation och kognition

Här hittar du anvisningar för kommunikations- och kognitionshjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa.

Specifika riktlinjer

 • Kostnadsansvar

  Region Skåne delar ansvaret för individuellt förskrivna hjälpmedel inom område kommunikations- och kognitionshjälpmedel med Skånes kommuner.

  Under respektive ISO-kod framgår för vilken åldersgrupp Region Skåne har kostnadsansvar på följande sätt:

  • Region Skåne har kostnadsansvar för patienter 0-20 år, enligt anvisning.
  • Region Skåne har kostnadsansvar för patienter i alla åldrar, enligt anvisning.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.

  Patientens ansvar

  Patienten ansvarar för lånade hjälpmedel.

  Förskrivaren lämnar dokument om patientens ansvar till patienten för underskrift, första gången ett hjälpmedel förskrivs och gäller för framtida förskrivningar 5 år framåt. Förskrivaren lämnar det underskrivna dokumentet till hjälpmedelsmottagningen.

  Mer information om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter

04 - Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

22 - Hjälpmedel för kommunikation och information

Dokument och blanketter

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.