1177

Här finns information om 1177 och de tjänster som ingår i konceptet: Sjukvårdsrådgivning 1177, redaktionellt innehåll på 1177.se, Hitta vård på 1177.se och e-tjänsterna på 1177.se.
 • 1177 är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

  Bakom 1177 står alla regioner i samverkan. Alla regioner använder 1177 för information om hälso- och sjukvård riktad till invånarna. 1177 består av: 

  Sjukvårdsrådgivning 1177

  1177 är ett telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Sjuksköterskorna som svarar bedömer invånarnas vårdbehov, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när det behövs. Region Skåne driver sin egen sjukvårdsrådgivning men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer för tjänsten.

  När du ringer 1177 (1177.se)

  1177.se

  På webbplatsen 1177.se finns information om sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här finns också information om hälsa och förebyggande vård samt information om hur vården fungerar i Sverige med regler och rättigheter.  Allt innehåll på 1177.se faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården.

  Målgruppen för innehållet på 1177.se är invånare och vårdpersonalen kan använda informationen i kontakt med patienter.

  Redaktionellt innehåll på 1177.se är uppdelat i sex olika ingångar:

  • Liv & hälsa
  • Barn & Gravid
  • Olyckor & skador
  • Sjukdomar & besvär
  • Behandlingar & hjälpmedel
  • Så fungerar vården

  Informationen på 1177.se vänder sig främst till alla invånare i Sverige. Men det finns även regionalt innehåll som varje region ansvarar för, till exempel regionala sidor eller regionala tillägg. Det regionala innehållet produceras och hanteras av en regional redaktion.

  Innehållet på 1177.se ska kunna förstås av så många invånare som möjligt. En del av innehållet på webbplatsen är översatt till andra språk.

  Det finns också texter som är skrivna på lätt svenska. Då är innehållet anpassat för personer som har svårt att läsa text av olika skäl. 

  På 1177.se finns också två andra tjänster: Hitta Vård och e-tjänsterna.

  Hitta vård på 1177.se 

  Under fliken "Hitta vård" på 1177.se hittar du kontaktuppgifter, öppettider och övrig information till mottagningar inom vård och tandvård. Dessa sidor kallas för kontaktkort.

  Informationen på kontaktkorten hämtas framför allt från den nationella HSA-katalogen. I Skåne registreras denna information i Skånekatalogen. Det görs för de offentliga mottagningarna av respektive mottagnings katalogadministratör.

  Region Skånes vårdgivarservice utför normalt denna uppgift för de privata vårdgivare som har avtal med eller av andra skäl finansieras av Region Skåne.

  Genom publiceringsverktyget Kontaktkortsadmin kan kontaktkorten också kompletteras med:

  • Information om utbud
  • Aktuelltnotiser
  • Egna e-tjänster
  • Relaterade länkar till sidor inom 1177.se

  För att använda Kontaktkortsadmin krävs särskild behörighet.

  Så uppdaterar du ditt kontaktkort

  E-tjänsterna på 1177.se

  E-tjänsterna på 1177.se gör det möjligt för invånare att kommunicera med vården dygnet runt. Genom att logga in på 1177.se kan invånaren till exempel läsa sin journal, avboka och omboka en tid, förnya recept eller kontakta en mottagning i olika vårdärenden. 

  Om e-tjänster på 1177.se för dig som arbetar i vården

  Umo.se 

  Umo.se finansieras av kommuner och regioner i samverkan, på samma sätt som 1177. Men umo.se har inte lika mycket regionalt innehåll som 1177.se.

  Webbplatsen riktar sig till unga i åldrarna 13–25 år. Innehållet handlar bland annat om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger och självkänsla. 

  Ungdomsmottagningen på nätet (umo.se)

 • Sjukvårdsrådgivningen 1177 i Region Skåne erbjuder rådgivning med tolk på arabiska och somaliska. Tolkning erbjuds vardagar klockan 8.00-17.00, men inte under helger och röda dagar. 

 • Alla förändringar som berör kontaktinformation, öppettider, utbud och samarbete med andra mottagningar ska meddelas direkt till sjukvårdsrådgivningen 1177.

  Telefonsjuksköterskorna behöver snabbt kunna hänvisa till rätt vård i sina samtal och använder ett annat system än den publika tjänsten Hitta vård på 1177.se.

  Samtliga förändringar skickas till sjukvårdsrådgivningens  funktionsbrevlåda, sjukvardsradgivningen1177@skane.se. Funktionsbrevlådan kontrolleras två gånger per dag, måndag-fredag.

  Vid akuta förändringar på helgen, kontakta sjukvårdsrådgivning via telefon:

  • VIP-telefon Malmö: 0722-21 81 86
  • VIP-telefon Kristianstad: 0722-21 81 84

  När en mottagning tillfälligt ändrar öppettider eller bedriver vård på annan plats ska det även finnas en hänvisning i telefonen som informerar om förändringen och var man eventuellt hänvisar patienter istället. Det bör även finnas lappar på dörrar och mottagningens webbplats ska vara uppdaterad.

  Förändringar måste också meddelas Vårdgivarservice.

  Vårdgivarservice

  Privata vårdgivare

  Du anmäler dina ändringar till både sjukvårdsrådgivning 1177 och Vårdgivarservice. Detta för att uppgifterna behöver vara rätt i avtalet som styr din ersättning och för att rätt information ska synas på 1177.se.

  Offentliga vårdgivare med vårdvalsavtal 

  Du anmäler dina ändringar till både sjukvårdsrådgivning 1177 och till Vårdgivarservice. Du behöver själv ändra dina uppgifter i Skånekatalogen för att rätt uppgifter ska synas på 1177.se. 

  Rutiner gäller året runt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.