Specialiseringstjänstgöring (ST)

Här hittar du övergripande kontaktuppgifter till ST-verksamheten inom allmänmedicin.

På Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) arbetar 13 ST-studierektorer inom fyra olika områden i Skåne.

Vi arrangerar gemensamma aktiviteter för samtliga ST-läkare i allmänmedicin men varje område arrangerar också sina egna ST-möten, FQ-grupper och annat för ST-läkarna.

Studierektorerna har kontinuerlig kontakt och möten med ST-läkarna samt med sjukhusklinikerna och privata mottagningar för att säkerställa de obligatoriska sidotjänstgöringarna.

I ST-läkarens digitala portfölj, ST-forum, ska samtliga ST-läkare planera och dokumentera sin utbildning samt stämma av sina utbildningsaktiviteter mot målbeskrivningen och skriva en obligatorisk årsrapport. 

Lokal information

 • Observera att du måste söka en utannonserad tjänst. Lediga ST-tjänster i primärvården hittar du via skane.se.

 • Som specialist kan du välja att göra ytterligare en specialistutbildning (ST) i allmänmedicin. Du behåller din specialistlön och får samtidigt ta del av alla fördelar som ingår i ST-utbildningen inom allmänmedicin. 

  Du får en individuellt upplagd ST utifrån dina förkunskaper och tidigare erfarenheter, i samråd med din personliga studierektor.

  Som dubbelspecialist i allmänmedicin:

  • får fler patienter ta del av din specifika kompetens
  • får du ett helhetsgrepp för dina patienter
  • bidrar du till att sudda ut gränsen mellan öppen- och slutenvård och därmed utveckla den moderna primärvården.

  Detta ingår i specialistutbildningen:

  • Tid för studier: 4 timmar/vecka
  • Handledning: 1 timme/vecka
  • Utbildningsdag: minst 1/månad
  • Jour på kvälls- och helgmottagning: huvudsakligen utifrån ditt intresse
  • Lön: du behåller din specialistlön under utbildningen

  Tjänstgöringen brukar ta omkring tre till fyra år, beroende på dina förkunskaper.

  Vill du veta mer eller ansöka?

  Kontakta någon av studierektorerna inom allmänmedicin.

  Filmer: Därför blev vi dubbelspecialister i allmänmedicin

  Maria Gripemark – Vårdcentralen Södertull

  Henrik Owman – Vårdcentralen Vellinge

 • För handledare

  Du som handledare i allmänmedicin hittar all information om ST-utbildningen på ST-forum.
  ST-forum

  Kompetensvärderare för Mitt-i-ST (pdf)

  • När ST-läkarens kliniska handledare inte är disputerad tar man ofta hjälp av en extern disputerad handledare till självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. Nu har den vetenskapliga handledarens vårdcentral/arbetsgivare möjlighet att begära en schablonersättning för 20 timmars handledning à 800 kr. 

   Ersättningen betalas ut max en gång per ST-läkare och vetenskaplig handledare förbinder sig att handleda 20 timmar, varav cirka 10 timmar face-to-face. ”Ersättningspotten” finns på Kompetenscentrum primärvården Skåne, KCP, som faktureras engångssumman 16 000 kr.

   Den vetenskapliga handledaren ska vara disputerad och anställd av Region Skåne, alternativt arbeta på enhet som har avtal med Region Skåne. Ersättning ges ej till privatpersoner eller enskilda företag.

   Doktorander efter halvtid kan fungera som vetenskaplig handledare med stöd av doktorandhandledaren. Detta sker i så fall efter överenskommelse med doktorandhandledaren (och förslagsvis inte på den egna forskningstiden om den är knapp). 

   OBS! Ersättning begärs i samband med att handledningen avslutas och ersättning kan endast ges under samma kalenderår som handledningen avslutas.

   Två alternativ för fakturering
   1. Om handledarens arbetsplats är en privat vårdcentral: 

   Ladda ner och fyll i nedanstående excelmall. Maila den sedan till helle.fredlund@skane.se. Ersättning för handledning av vetenskapligt arbete (excel)
   Skicka e-faktura till:
   Region Skåne 
   Primärvården 
   Referens/ RS-id: 108305 
   205 01 Malmö
   GLN: 7322730300049
   Ange: a) handledarens namn och arbetsplats, b) ST-läkarens namn och arbetsplats, c) 20 timmar och d) arbetsplatsens ansvar/kostnadsställe.

   2. Om handledningen har skett på en offentlig vårdcentral,  AKC- eller forskningstid vid CPF:

   Ladda ner och fyll i nedanstående excelmall. Maila den sedan till helle.fredlund@skane.se. 
   Ersättning för handledning av vetenskapligt arbete (excel)
   Har du frågor om faktureringen?
   Kontakta Helle Fredlund
   E-post: helle.fredlund@skane.se
   Telefon: 0768-87 13 96

    

 • Övergripande

  Eva Pulverer Marat, enhetschef för Primärvårdens utbildningsenhet
  E-post: eva.pulverermarat@skane.se

  Helle Fredlund, ST-samordnare
  E-post: helle.fredlund@skane.se

  Område: Kristianstad - Hässleholm

  Cecilia Palmlund
  E-post: cecilia.palmlund@skane.se

  Claudia Brandt
  E-post: claudia.brandt@skane.se

  Område: Helsingborg - Ängelholm

  David Götestrand
  E-post: david.gotestrand@capio.se

  Jakob Järhult
  E-post: jakob.jarhult@skane.se

  Louise Wänström
  E-post: louise.wanstrom@skane.se

  Område: Lund - Ystad

  Fredrik Modig
  E-post: fredrik.modig@skane.se

  Gunnar Sandström
  E-post: gunnar.sandstrom@skane.se

  Karin Ekelund
  E-post: karin.ekelund@ptj.se

  Per Jonsson
  E-post: per.g.jonsson@skane.se

  Område: Malmö - Trelleborg

  Anna-Lena Herrlander
  E-post: annalena.herrlander@gmail.se

  Clary Hägglund
  E-post: maclaha@me.com

  Håkan Sjöholm
  E-post: hakan.sjoholm@skane.se

  Staffan Larsson
  E-post: staffan.larsson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.