Organisation för ATBTST

Mötesstrukturen för ATBTST-frågor förändras från och med 1 januari 2021.

Mötesstrukturen för ATBTST-frågor kommer att förändras från och med 1 januari 2021 enligt beslut av Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Karin Melander, HR-direktör. Beslutet innebär att nuvarande ATST-styrgrupp samt nätverket för övergripande studierektorer (ÖSR) upplöses i sin nuvarande form och ersätts av en ny mötesstruktur.ATBTSTorganisation.png

ATBTST-råd (RÅD)

Ett regionövergripande råd bildas för att:

  • Hantera frågor av regionövergripande karaktär som avsevärt påverkar flera förvaltningar eller flera områden i ATSTBT
  • Bereda och hantera särskilda ärenden till annan instans, till exempel beslutsfattare i tjänstemannaorganisationen, HSN, SoS, LF, SLS med flera centrala aktörer.

Deltagarerådet är respektive sammankallande i RÖN-AT, BT samt ST samt sammankallande i Dialoggruppen (för ST-prioritering), den senare är ordförande i Rådet.

Regionövergripande nätverk (RÖN)

Regionövergripande nätverk (RÖN) bildas för:

  • AT (RÖN-AT)
  • BT (RÖN-BT)
  • ST (RÖN-ST)
  • Dialoggrupp (RÖN-Dialog)

Nätverken är förvaltningsövergripande och kan ta beslut i normalt förekommande ärenden inom området. De fyra regionövergripande nätverken har egna möte gällande frågor inom sina respektive områden. Sammankallande i respektive nätverk avgör när frågan bör hanteras i ATBTST-rådet (RÅD).

Sammankallade för RÖN utgörs av regionövergripande ansvarig för AT, BT och ST. Dialoggruppen sammankallas av representant från Koncernstab HR.

Representation i RÖN-AT 

Regionövergripande AT-ansvarig läkare  (sammankallande)
Centralsjukhuset Kristianstad
Helsingborgs sjukhus och Ängelholms sjukhus
Hässleholms sjukhus
Lasarettet Trelleborg
Lasarettet i Ystad
Primärvården
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
SUS (Lund och Malmö)
SYLF
Utbildningsadministratör Koncernstab HR
 

Representation i RÖN-ST

Regionövergripande ST-ansvarig läkare (sammankallande)
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Framtidens specialistläkare (FSL)
Centralsjukhuset Kristianstad och Hässleholms sjukhus
Helsingborgs sjukhus och Ängelholms sjukhus (2)
Primärvården (2)
Lasarettet i Ystad
Lasarettet Trelleborg
SUS Lund & Malmö samt Landskrona (2)
Medicinsk Service
SYLF

Fungerande arbetsgrupper för BT och för prioritering av ST, Dialoggruppen, finns redan och får prefixet RÖN i denna nya struktur.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.