Organisation för ATBTST

Mötesstrukturen för ATBTST-frågor förändras från och med 1 januari 2021.

Mötesstrukturen för ATBTST-frågor kommer att förändras från och med 1 januari 2021 enligt beslut av Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Karin Melander, HR-direktör. Beslutet innebär att nuvarande ATST-styrgrupp samt nätverket för övergripande studierektorer (ÖSR) upplöses i sin nuvarande form och ersätts av en ny mötesstruktur.ATBTSTorganisation.png

ATBTST-råd (RÅD)

Ett regionövergripande råd bildas för att:

 • Hantera frågor av regionövergripande karaktär som avsevärt påverkar flera förvaltningar eller flera områden i ATSTBT
 • Bereda och hantera särskilda ärenden till annan instans, till exempel beslutsfattare i tjänstemannaorganisationen, HSN, SoS, LF, SLS med flera centrala aktörer.

Deltagarerådet är respektive sammankallande i RÖN-AT, BT samt ST samt sammankallande i Dialoggruppen (för ST-prioritering), den senare är ordförande i Rådet.

Regionövergripande nätverk (RÖN)

Regionövergripande nätverk (RÖN) bildas för:

 • AT (RÖN-AT)
 • BT (RÖN-BT)
 • ST (RÖN-ST)
 • Dialoggrupp (RÖN-Dialog)

Nätverken är förvaltningsövergripande och kan ta beslut i normalt förekommande ärenden inom området. De fyra regionövergripande nätverken har egna möte gällande frågor inom sina respektive områden. Sammankallande i respektive nätverk avgör när frågan bör hanteras i ATBTST-rådet (RÅD).

Sammankallade för RÖN utgörs av regionövergripande ansvarig för AT, BT och ST. Dialoggruppen sammankallas av representant från Koncernstab HR.

Representation i RÖN-AT respektive RÖN-ST

I respektive RÖN-AT och RÖN-ST ska finnas en representant från varje förvaltning enligt följande:

 • Primärvården
 • Medicinsk Service
 • Skånes sjukhus nordost
 • Skånes sjukhus nordväst
 • Skånes universitetssjukvård
 • Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Därtill ska Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) erbjudas representation med varsin plats i RÖN-AT och RÖN-ST, liksom fallet är i befintligt RÖN-BT. Även privata vårdgivares branschorganisation ska erbjudas representation i RÖN-AT, RÖN-BT samt RÖN-ST.

Fungerande arbetsgrupper för BT och för prioritering av ST, Dialoggruppen, finns redan och får prefixet RÖN i denna nya struktur.

Arkiv för minnesanteckningar från ÖSR möten och ATST styrgrupp

ÖSR möten 2020

ATST styrgruppsmöten 2020

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.