Strama Skåne

Strama Skåne är ett nätverk med uppdraget att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling. Här hittar du informationsmaterial, riktlinjer, utbildningar, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Skåne.

Dokument och länkar

Kontakt

 • Strama Skåne - regionövergripande

  Gisela Otto 

  Ordförande Strama Skåne
  E-post: Contact

  Eva Melander 

  Smittskyddsläkare Smittskydd Skåne
  E-post: Contact

  Kristina Trell 

  Ansvarig Strama slutenvård
  E-post: Contact

  Charlotta Hagstam

  Ansvarig Strama öppenvård
  E-post: Contact

  Oskar Smede

  Ansvarig gruppledare Strama öppenvård
  E-post: Contact

  Emma Brogård 

  Apotekare
  E-post: Contact

  Eva Gustafsson

  Smittskydd Skåne
  E-post: Contact

  Anette Skovby

  Mikrobiologen
  E-post: Contact

 • Strama Skåne - slutenvård
 • Strama Skåne - öppenvård
  • BHV-nätverk

   Anna Sövgren

   Distriktssköterska
   E-post: Contact

   Charlotta Hagstam

   Distriktsläkare. Tf Verksamhetschef
   E-post: Contact

   Mira Biloglav Gregov

   Barnsjuksköterska
   E-post: Contact

  • Mellersta Skåne

   Anna Sternby

   Distriktsläkare
   E-post: Contact

   Jenny McWilliam

   Specialist i allmänmedicin
   E-post: Contact

  • Nordvästra Skåne

   Oskar Smede

   ST-läkare
   E-post: Contact

  • Nordöstra Skåne

   Per Stale

   Specialist i allmänmedicin
   E-post: Contact

  • Sydvästra Skåne

   Caroline Trägårdh

   Distriktsläkare, Medicinsk rådgivare
   E-post: Contact

   Henrik Skansjö

   Distriktsläkare
   E-post: Contact

   Charlotta Hagstam

   Distriktsläkare. Tf verksamhetschef
   E-post: Contact

  • Sydöstra Skåne

   Henrik Skansjö

   Distriktsläkare
   E-post: Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter