Strama Skåne

Strama Skåne ingår i det nationella Stramanätverket och har som uppdrag att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling.

Strama Skåne utgörs av ett nätverk med experter från berörda verksamhetsområden, exempelvis allmänmedicin, infektion, vårdhygien och smittskydd. Arbetet sker gentemot både öppenvård och slutenvård.

Det här gör Strama Skåne

  • Arbetar för att 10-punktsprogrammet för minskad antibiotikaresistens inom vård- och omsorg genomförs. 
  • Följer och analyserar antibiotikaförbrukningen och resistensläget i Skåne.
  • Sammanställer och förmedlar kunskap om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens till hälso- och sjukvården samt till allmänheten.
  • Anordnar utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal om rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens.
  • Medverkar i framtagandet av riktlinjer för rationell antibiotikaanvändning i öppen- och slutenvård.
  • Ger stöd till systematisk utvärdering och kvalitetssäkring inom området antibiotikaanvändning.
  • Samverkar med och deltar i regionala och nationella råd och nätverk med koppling till antibiotikaanvändning och resistens.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.