Läkemedelsinformationscentral

Läkemedelsinformationscentralen (LÄIF) svarar på patientrelaterade läkemedelsfrågor. Vi vänder oss till läkare, sjuksköterskor och apotekare inom Södra sjukvårdsregionen (Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland) samt till vårdgivare med avtal med respektive huvudman.

Frågor till LÄIF kan röra allt från läkemedelsbiverkningar och interaktioner, farmakokinetik och dynamik, graviditet och amning samt farmaci.

Vid LÄIF kan vi åta oss komplexa frågor som kräver lite längre utredningstid eller att vara ett bollplank för snabbt svar. Vårt team består av kliniska farmakologer, läkare under specialistutbildning och apotekare.  Svaren från LÄIF kontrasigneras alltid av specialist i klinisk farmakologi.

Vad behöver LÄIF veta?

  • Tydlig frågeställning
  • Patientbakgrund (vi har inte tillgång till journalsystem)
  • Komplett läkemedelslista (särskilt vid utredning av interaktioner och biverkningar)
  • När svar önskas
  • Kontaktuppgifter till frågeställare (e-post och direktnummer)

Så här kontaktar du LÄIF

Observera att inga personuppgifter får skickas till funktionsbrevlådorna. 
Funktionsbrevlådorna bevakas klockan 09.00 - 16.00 helgfri vardag.

E-postadresser: lakemedelsinformationscentralen@skane.se och laif@skane.se
Telefonnummer: 046-17 46 20, klockan 10.00 – 16.00 helgfri vardag

Information till patienter

Privatpersoner med frågor om medicinering hänvisas till sin behandlande läkare eller Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket. 

Läkemedelsupplysningen (lakemedelsverket.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.