Kondylom

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Kondylom
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Då subjektiva symtom är ovanligt och infektionen oftast spontanläker kan exspektans förordas. Någon säkert effektiv behandling av kondylom finns ej och risken för recidiv efter samtliga behandlingar är stor. Om behandling ska ges är egenbehandling lämpligt i de flesta fall.

Behandling för vuxna

Förstahandsbehandling är podofyllotoxin (Wartec) som appliceras på vårtorna morgon och kväll i 3 dagar (1). Kan upprepas vid behov med 4–7 dagars mellanrum.

En alternativ behandling är imikvimod (Aldara) som är dyrare men som kan övervägas vid utebliven effekt av podofyllotoxin. Risk för recidiv är stor oavsett vilken lokalbehandling som ges (2,3).

Vaccination

Gardasil är ett vaccin mot HPV som tidigare erbjöds enbart flickor men som från och med hösten 2020 erbjuds alla elever i årskurs 5-­6. Förutom att detta vaccin minskar risken för cellförändringar hos flickor ger det ett gott skydd mot kondylom hos båda könen (4,5,6).

Vaccination mot HPV (1177.se)

Allmänt

Genital papillomvirusinfektion (GPVI) är den vanligaste sexuellt överförda infektionen och orsakas av humant papillomvirus (HPV). Majoriteten av infektionerna är subkliniska och självläkande. Emellertid anses HPV vara en viktig etiologisk faktor för vissa cancerformer främst oralt och anogenitalt (7,8,9).

Det finns ett hundratal HPV-typer varav ett fyrtiotal är genitotropa och har affinitet för anogenitalområdet. Genitotropa HPV indelas i högrisk (HR) med onkogen potential och lågrisk (LR) som manifesterar sig som kondylom. De vanligast förekommande HR-typerna är 16 och 18 och de vanligaste LR-typerna är typ 6 och 11.

Kondylom kan indelas i:

 • ackuminata (spetsiga)
 • papulösa (rundade)
 • platta.

Diagnosen ställs kliniskt.

Kondylom – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

 1. Gilson R, Nugent D, Werner R, Ballesteros J, Ross J. 2019 IUSTI-Europé guideline for the management of anogenital warts. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020;34:1644-1653.
 2. Bertolotti A, Milpied B, Fouéré S, Cabié A, Dupin N et al. Local management of anogenital warts in immunocompetent adults: Systematic review and pooled analysis of randomized-controlled trial data. J Am Acad Dermatol 2019;81:1203-1204.
 3. O´Mahony C, Gomberg M, Skerlev M, Alraddadi A, Las Heras-Alonso M et al. Position statement for the diagnosis and management of anogenital warts. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33:1006-1019.
 4. Lamb F, Herweijer E, Ploner A, Uhnoo I, Sunström K et al. Timing of two versus three doses of quadrivalent HPV vaccine and associated effectiveness against condyloma in Sweden: a nationwide cohort study. BMJ Open 2017;7:e015021
 5. Herweijer E, Ploner A, Sparén P. Substantially reduced incidence of genital warts in women and men six years after HPV vaccine availa-bility in Sweden. Vaccine 2018;36:1917-1920.
 6. Drolet M, Bénard É, Pérez N, Brisson M. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2019;394(10197):497-509.
 7. Ljubojevic S, Skerlev M. HPV-associated diseases. Clin Dermatol 2014;32:227-34.
 8. Stratton K, Culkin D. A contemporary review of HPV and penile cancer. Oncology (Williston Park) 2016;30:245-9.
 9. Harden M, Munger K. Human papillomavirus molecular biology. Mutat Res Rev Mutat Res 2017; 772:3-12.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.