Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Kost efter transplantation

Transplantationskost serveras till nytransplanterade patienter eller patienter som behandlas för en rejektion. Efter en transplantation förekommer en ökad infektionskänslighet relaterat till den immundämpande behandling som ges för att minimera risken för bortstötning av det nya organet.

Det är extra viktigt med en god livsmedels- och handhygien samt att undvika vissa livsmedel som kan innehålla toxoplasma och listeria som kan orsaka magsjuka.

Denna kost är avsedd för hjärt-, lung-, njur- eller levertransplanterade patienter. Stamcellstransplanterade patienter har en ökad infektionskänslighet och det är viktigt med god livsmedels- och handhygien men man behöver inte servera transplantationskost till denna patientgrupp.

Rekommendationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.