Kost efter transplantation

Transplantationskost serveras till nytransplanterade patienter eller patienter som behandlas för en rejektion. Efter en transplantation förekommer en ökad infektionskänslighet relaterat till den immundämpande behandling som ges för att minimera risken för bortstötning av det nya organet.

Det är extra viktigt med en god livsmedels- och handhygien samt att undvika vissa livsmedel som kan innehålla toxoplasma och listeria som kan orsaka magsjuka.

Denna kost är avsedd för hjärt-, lung-, njur- eller levertransplanterade patienter. Stamcellstransplanterade patienter har en ökad infektionskänslighet och det är viktigt med god livsmedels- och handhygien men man behöver inte servera transplantationskost till denna patientgrupp.

Rekommendationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter