Beställning och behörighet

Här hittar du instruktioner för hur för du gör beställning av konto, förändring av operationskort, och manualer för hur du beställer i de olika formulären.

Orbit för offentliga vårdgivare

Om du är offentlig vårdgivare hittar du information, manualer och riktlinjer om Orbit på Region Skånes intranät:

Viktig info gällande beställningar

Innan beställning måste Skånekatalogen vara uppdaterad så att användarens yrkeskategori och tillhörighet stämmer.

Om beställningen inte stämmer överens med Skånekatalogen får beställaren en uppmaning att åtgärda detta och återkoppla inom tre dagar. Vid utebliven återkoppling från beställaren stängs ärendet utan åtgärd.

Det är enbart beställaren som får återkoppling från supporten. Tänk därför på att alltid vidarebefordra e-post från IT-ärendesystemet till den användare behörigheten avser. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!