Orbit för offentliga vårdgivare

Information om beställning av Orbit.

Om du är offentlig vårdgivare hittar du information, manualer och riktlinjer om Orbit på Region Skånes intranät:

Viktig info gällande beställningar

  • Innan beställning måste Skånekatalogen vara uppdaterad så att användarens yrkeskategori och tillhörighet stämmer.
  • Användaren får inte beställa ett nytt konto eller en ändring av befintlig behörighet till sig själv, det behöver gå via en IT-beställare.
    Systemet tillåter att beställningar görs åt sig själv, men dessa kommer att behöva stängas utan åtgärd.

Det är enbart beställaren som får återkoppling från supporten. Tänk därför på att alltid vidarebefordra e-post från IT-ärendesystemet till den användare behörigheten avser. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.