Beställning och behörighet

Här hittar du instruktioner för hur för du gör beställning av konto, förändring av operationskort, och manualer för hur du beställer i de olika formulären.

Orbit för offentliga vårdgivare

Om du är offentlig vårdgivare hittar du information, manualer och riktlinjer om Orbit på Region Skånes intranät:

Viktig info gällande beställningar

Innan beställning måste Skånekatalogen vara uppdaterad så att användarens yrkeskategori och tillhörighet stämmer.

Om beställningen inte stämmer överens med Skånekatalogen får beställaren en uppmaning att åtgärda detta och återkoppla inom tre dagar. Vid utebliven återkoppling från beställaren stängs ärendet utan åtgärd.

Det är enbart beställaren som får återkoppling från supporten. Tänk därför på att alltid vidarebefordra e-post från IT-ärendesystemet till den användare behörigheten avser. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter