Filspecifikation

Fil för export av vårdkontakter.

Specifikation

Första posten

Fält Typ Längd Obligatorisk Anmärkning
Landsting Text 10 Ja RSK för Region Skåne
Posttyp Text 1 Ja A för användare av lokala Priva. 
B för övriga. 
Avtalspart ID Numerisk 4 Ja Tilldelas av Region Skåne
Specialgrupp Text 2 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 1)

Vårdkontakter

Fält  Typ Längd Obligatorisk Anmärkning
Sekel Numeriskt 2 Ja Sekel när patient är född.
18 - 1800-talet
19 - 1900-talet 
20 - 2000-talet
Personnummer Text 11 Ja

ååmmdd-nnnn.
Även reservnummer ska kunna hanteras. Reservnummer används av personer som saknar svenskt personnummer.

De fyra sista är alfanumeriskt (aana, tre bokstäver och en siffra). Reservnummer tilldelas av Vårdgivarservice.

Vid provtagning eller undersökning i syfte att utröna om en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger kan patienten vara anonym. Då skapas ett reservpersonnummer med årtal utifrån grovt uppskattas ålder (åååå) och dagens datum (mmdd).

Namn Text 36 Ja Patientens namn (efternamn, förnamn).
Vid personnummer ååmmdd-nnnn anges som namn. Sekretesskyddad.
Kön Text 1 Ja K - kvinna
M - man
Besöksdatum Numeriskt 10 Ja åååå-mm-dd
Vårdgivarens ID Numeriskt 4 Ja Tilldelas av Region Skåne
Vårdgivarkategori Text 2 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 2)
Akut Text 1 Ja J - ja
N - nej
Kontakttyp Text 1 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 3)
Besökstyp Text 2 Ja RE-remiss (reducerad patientavgift tillämpas i dessa fall, se bilaga)
SG - sjukgymnastik med remiss
SU - sjukgymnast utan remiss
PM - psykoterapi med remiss
PU - psykoterapi utan remiss
(Blankt) - inget av ovanstående.
Arvodestyp Text 4 Ja Enligt kodförteckning:
- Läkarvårdstaxa
- Behandlingstaxa
- Familjeläkartaxa
Även andra taxor förekommer. Rekvireras från Region Skåne i förekomna fall. 
Krävt belopp Numeriskt 8 Ja Krävt belopp = bruttoarvode - patientavgift. Anges i hela kronor. 
Betalningssätt Numeriskt 2 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 4)
Frikortsnummer Text 8 Ja, vid betalningssätt 5  
Frikort, sista giltighetsdatum Text 10 Ja, vid betalningssätt 5 åååå-mm-dd
Huvudman Text 2 Ja Patientens huvudmannatillhörighet enligt kodförteckning (bilaga 5).
Vid sekretesskydd anges 88. 
Remiss in Text 1 Nej J - ja
N - nej
Remissdatum Text 10 Nej åååå-mm-dd (datum för när remiss utfärdats).
Obligatoriskt vid besök hos psykoterapeut, förutsatt att besöket grundas på remiss. 
Adress Text 36 Ja Patientens adress.
Vid huvudman 88 anges SEKRETESSKYDDAD.
Postnummer Numeriskt 5 Ja Patientens postnummer
- vid huvudman 66 anges 66666
- vid huvudman 88 anges 88888
- vid huvudman 99 anges 99999
Ort Text 20 Ja Patientens postadress. 
Vid huvudman 88 anges SEKRETESSKYDDAD
Reseersättning (km) Numeriskt 4 Nej Antal kilometer (vårdgivarens resa vid hembesök)
Reseersättning, belopp Numeriskt 5 Nej Belopp (för närvarande 1,70 kr/km). Avrundas till hela kronor. 
Remisskod  Text 2 Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk. Anges vid remissbesök (RE, SG, PM)
01 - primärvården i Region Skåne
02 - annat sjukhus i Region Skåne
03 - annan enhet inom eget sjukhus/inrättning
04 - specialiserad vård utanför sjukhus i Region Skåne
05 - enhet utanför Region Skåne
06 - hälsovård som ej ersätts av Region Skåne
07 - Övrigt
Remitterande förvaltning  Text 2 Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk. Anges vid remissbesök (RE, SG, PM).
Enligt kodförteckning (bilaga 6) kolumnen FÖRVALTNING.
Remitterande enhet  Text 6 Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk. Anges vid remissbesök (RE, SG, PM).
Enligt kodförteckning (bilaga 6) kolumnen ENHET.
Besök, klockslag  Text 5 Ja TT:mm (Timme:minuter i 24-timmarsformat). 
Ange tidpunkter för när vårdkontakten påbörjats eller när patienten ankomstregistrerades i kassa/reception. 
Nybesök  Text 1 Ja J - ja
N - nej
Besöksnummer Numeriskt 7 Ja Löpnummer för besök.
Unik löpnummerserie per avtalspart för registrerade vårdkontakter. Om verksamheten bedrivs vid flera mottagningar och vårdkontakterna registreras i olika system måste löpnummerserierna separeras så att risk för dubbla serienummer undviks. Flera avtalsparter kan dela på en nummerserie. Löpnumret kommer att användas för att knyta medicinsk information (diagnoser etcetera) till vårdkontakter i Region Skånes vårddatabas.

Sista posten

Fält Typ Längd Obligatorisk Anmärkning
Text Text 5 Ja Fast text: ANTAL
Antal poster på filen Numeriskt 6 Ja För kontrollräkning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.