Filspecifikation

Här hittar du fil för export av vårdkontakter.

Specifikation

Bilagor för filspecifikation (xls)

Första posten

Fält Typ Längd Obligatorisk Anmärkning
Region Text 10 Ja RSK för Region Skåne
Posttyp Text 1 Ja A för användare av lokala Priva. 
B för övriga. 
Avtalspart ID Numerisk 4 Ja Tilldelas av Region Skåne
Specialgrupp Text 2 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 1)

Vårdkontakter

Fält 

Typ

Längd

Obligatorisk

Anmärkning

Sekel

Numeriskt

2

Ja

Sekel när patient är född:

 • 18 - 1800-talet
 • 19 - 1900-talet 
 • 20 - 2000-talet

Personnummer

Text

11

Ja

ååmmdd-nnnn.
Även reservnummer ska kunna hanteras. Reservnummer används av personer som saknar svenskt personnummer.

De fyra sista är alfanumeriskt (aana, tre bokstäver och en siffra). Reservnummer tilldelas av Vårdgivarservice.

Vid provtagning eller undersökning i syfte att utröna om en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger kan patienten vara anonym. Då skapas ett reservpersonnummer med årtal utifrån grovt uppskattas ålder (åååå) och dagens datum (mmdd).

Namn

Text

36

Ja

Patientens namn (efternamn, förnamn).

Vid personnummer ååmmdd-nnnn anges som namn. Sekretesskyddad.

Kön

Text

1

Ja

 • K: kvinna
 • M: man

Besöksdatum

Numeriskt

10

Ja

åååå-mm-dd

Vårdgivarens ID

Numeriskt

4

Ja

Tilldelas av Region Skåne

Vårdgivarkategori

Text

2

Ja

Enligt kodförteckning (bilaga 2)

Akut

Text

1

Ja

 • J: ja
 • N: nej

Kontakttyp

Text

1

Ja

Enligt kodförteckning (bilaga 3)

Besökstyp

Text

2

Ja

RE-remiss (reducerad patientavgift tillämpas i dessa fall, se bilaga)

 • SG: sjukgymnastik med remiss
 • SU: sjukgymnast utan remiss
 • PM: psykoterapi med remiss
 • PU: psykoterapi utan remiss

(Blankt) - inget av ovanstående.

Arvodestyp

Text

4

Ja

Enligt kodförteckning:

 • läkarvårdstaxa
 • behandlingstaxa
 • familjeläkartaxa

Även andra taxor förekommer. Rekvireras från Region Skåne i förekomna fall. 

Krävt belopp

Numeriskt

8

Ja

Krävt belopp = bruttoarvode - patientavgift. Anges i hela kronor. 

Betalningssätt

Numeriskt

2

Ja

Enligt kodförteckning (bilaga 4)

Frikortsnummer

Text

8

Ja, vid betalningssätt 5

 

Frikort, sista giltighetsdatum

Text

10

Ja, vid betalningssätt 5

åååå-mm-dd

Huvudman

Text

2

Ja

Patientens huvudmannatillhörighet enligt kodförteckning (bilaga 5).

Vid sekretesskydd anges 88. 

Remiss in

Text

1

Nej

 • J: ja
 • N: nej

Remissdatum

Text

10

Nej

åååå-mm-dd (datum för när remiss utfärdats).

Obligatoriskt vid besök hos psykoterapeut, förutsatt att besöket grundas på remiss. 

Adress

Text

36

Ja

Patientens adress.

Vid huvudman 88 anges SEKRETESSKYDDAD.

Postnummer

Numeriskt

5

Ja

Patientens postnummer:

 • vid huvudman 66 anges 66666
 • vid huvudman 88 anges 88888
 • vid huvudman 99 anges 99999

Ort

Text

20

Ja

Patientens postadress. 

Vid huvudman 88 anges SEKRETESSKYDDAD

Reseersättning (km)

Numeriskt

4

Nej

Antal kilometer (vårdgivarens resa vid hembesök)

Reseersättning, belopp

Numeriskt

5

Nej

Belopp (för närvarande 1,70 kr/km). Avrundas till hela kronor. 

Remisskod

 Text

2

Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk.

Anges vid remissbesök (RE, SG, PM):

 • 01: primärvården i Region Skåne
 • 02: annat sjukhus i Region Skåne
 • 03: annan enhet inom eget sjukhus/inrättning
 • 04: specialiserad vård utanför sjukhus i Region Skåne
 • 05: enhet utanför Region Skåne
 • 06: hälsovård som ej ersätts av Region Skåne
 • 07: Övrigt

Remitterande förvaltning

 Text

2

Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk.

Anges vid remissbesök (RE, SG, PM).

Enligt kodförteckning (bilaga 6) kolumnen FÖRVALTNING.

Remitterande enhet

 Text

6

Nej, detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk.

Anges vid remissbesök (RE, SG, PM).

Enligt kodförteckning (bilaga 6) kolumnen ENHET.

Besök, klockslag

 Text

5

Ja

TT:mm (Timme:minuter i 24-timmarsformat). 

Ange tidpunkter för när vårdkontakten påbörjats eller när patienten ankomstregistrerades i kassa/reception. 

Nybesök

 Text

1

Ja

 • J: ja
 • N: nej

Besöksnummer

Numeriskt

7

Ja

Löpnummer för besök.

Unik löpnummerserie per avtalspart för registrerade vårdkontakter. Om verksamheten bedrivs vid flera mottagningar och vårdkontakterna registreras i olika system måste löpnummerserierna separeras så att risk för dubbla serienummer undviks. Flera avtalsparter kan dela på en nummerserie. Löpnumret kommer att användas för att knyta medicinsk information (diagnoser etcetera) till vårdkontakter i Region Skånes vårddatabas.

Sista posten

Fält

Typ

Längd

Obligatorisk

Anmärkning

Text

Text

5

Ja

Fast text: antal

Antal poster på filen

Numeriskt

6

Ja

För kontrollräkning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.