Rehabiliteringskoordinator

Syftet med en rehabiliteringskoordinator är att verka för tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen och på så sätt försöka minska långtidssjukskrivning.

En rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning samt rätt rehabiliteringsstöd bidrar till en god och patientsäker vård. Här spelar rehabiliteringskoordinatorn en viktig roll.

Roll/Uppdrag

Rehabiliteringskoordinatorns roll/uppdrag är att främja samverkan dels i vården, men också med andra aktörer som på olika sätt är involverade i patientens vård och rehabiliteringsprocess.
Hen ska vara väl införstådd med bland annat Socialstyrelsens beslutsstöd och Försäkringskassans rehabiliteringskedja.

Arbetsuppgifter

 • organisera och skapa rutiner och struktur
 • skapa förutsättningar för samordning
 • hantera sjukskrivningsstatistik
 • vara stöd till läkare och andra medarbetare i försäkringsmedicinska
  frågor tillsammans med försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare
 • samordna patientens rehabilitering
 • vara kunskapsförmedlare och rådgivare
 • vara kontaktperson och för patienter, delta i bedömningar och ge
  förslag på rehabiliteringsplan
 • vara kontaktperson och samarbetspartner till externa aktörer som
  till exempel Försäkringskassa, Arbetsförmedling, arbetsgivare och
  socialtjänst
 • säkerställa att det finns uppdaterade och lokala riktlinjer för
  sjukskrivningsprocessen på aktuell enhet
 • koordinera teammöten

Ekonomisk ersättning vid utbildning

Enheten får (genom fakturering) 20.000 kronor som stilleståndsersättning för de dagar personen utbildas till rehabiliteringskoordinator. OBS Man måste delta båda dagarna för att bli rehabiliteringskoordinator och för att kunna få ekonomisk ersättning. Deltar man endast
en av dagarna blir man inte rehabiliteringskoordinator och ingen ekonomisk ersättning utgår.

Rehabkoordinatorer 2020

Användbart stöd och utbildningsmaterial från SKL till dig som rehabkoordinator

På sidan finns filmer som kan användas i olika sammanhang. Exempelvis i dialog med chef och sakkunnig läkare för att tydliggöra uppdraget eller varför inte på en arbetsplatsträff. Allt material som SKL tagit fram får användas fritt av alla landsting och regioner.

Utbildningsmaterial från SKL

Formulär till patient som har svårt att klara av sitt arbete på grund av sjukdom eller skada

Ett frågeformulär till patienten för att kunna göra en bra bedömning och på bästa sätt ge stöd så att hen kan vara kvar i arbete, eller komma tillbaka till arbete efter sjukskrivning. Informera också om att prover kan komma att tas i samband med patientbesöket.

Frågor att besvara inför en eventuell sjukskrivning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter