Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorn spelar en mycket viktig roll som stöd för både patient, vårdpersonal och externa samverkanspartners. Vilket behov av koordineringsinsatser som finns skiljer sig åt mellan olika vårdenheter. Därför är det viktigt att arbetsplatsen har egna rutiner för hur arbetet ska läggas upp utifrån de förutsättningar som finns.

Du som rehabiliteringskoordinator är patientens individuella stöd i sjukskrivningsprocessen. En viktig del är att göra och följa upp en rehabiliteringsplan tillsammans med patienten. Tänk på att lyssna på patientens egna mål och önskemål och ta med dessa i planen.

En arbetsuppgift är att samordna planeringen med andra myndigheter. Du är vårdenhetens kontaktperson för kommuner, arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sjukskrivningsärenden.

Intern samordning är en annan arbetsuppgift. Det kan till exempel vara att ha koll på när sjukskrivningar löper ut vid läkares frånvaro eller kontakt med andra delar av vården som har kontakt med patienten. Statistik och analys av sjukskrivningsmönster är också en del av den interna samordningen.

Utbildningar

Varje termin anordnar Region Skåne en tredagars grundutbildning för rehabiliteringskoordinatorer. Den är obligatorisk för nya rehabiliterings-koordinatorer. Vårdenheten får 20 000 kronor som i ersättning för de dagar som personen utbildas till rehabiliteringskoordinator. Arbetsplatsen fakturerar Koncernkontoret när rehabiliteringskoordinatorn har gått färdigt utbildningen. För att gå utbildningen krävs att man är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, socionom eller har motsvarande annan högskoleutbildning (exempelvis inom beteendevetenskap, folkhälsovetenskap eller rehabiliteringsvetenskap).

Varje termin anordnar Region Skåne även dialogmöten för rehabiliteringskoordinatorer, sakkunniga läkare i försäkringsmedicin och chefer. Med jämna mellanrum genomförs även kortare utbildningar för rehabiliteringskoordinator, exempelvis i ADA-metoden.

I samarbete med Lunds universitet ges även vissa terminer en 7, 5 hp utbildning i rehabiliteringskoordinering.

Utbildningsmaterial från Sveriges Kommuner och Regioner (skr.se)

Använd genushanden för att bli uppmärksam på omotiverade skillnader i män respektive kvinnors sjukskrivning.

Genushanden (mediaflow.com)

Dialogmöten

Varje termin anordnar Region Skåne dialogmöten för rehabiliterings-koordinatorer, försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare och chefer.

Material till patienter och arbetsgivare

Samtycken

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.