Rehabiliteringskoordinator

Syftet med en rehabiliteringskoordinator är att verka för tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen och ge individen/patient stöd, för att nästa steg ska vara känt.

En rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning bidrar till en god och patientsäker vård. Här spelar rehabiliteringskoordinatorn en viktig roll.

Roll/Uppdrag

Rehabiliteringskoordinatorns roll/uppdrag är att främja samverkan dels i vården, men också med andra aktörer som på olika sätt är involverade i patientens vård och rehabiliteringsprocess. Hen ska vara väl införstådd med bland annat Socialstyrelsens beslutsstöd och Försäkringskassans rehabiliteringskedja.

Viktiga begrepp

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.