Informationsmöte och dialogmöte

Förfrågningsunderlag för Barnavårdscentraler, Barnmorskemottagning, Vårdcentral och Psykoterapi beslutas i Primärvårdsnämnden. Förfrågningsunderlag för vårdval Audionommottagning, Ögon, Grå starr, Hud och LARO beslutas i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dialogmöte Hälsovalen – 6 maj 2024

Politiska representanter från Primärvårdsnämnden bjuder in privata och offentliga verksamhetsrepresentanter från hälsovalen, vårdval för barnmorskemottagning, barnavårdscentral, vårdcentral och psykoterapi för dialog.

Deltagande sker digitalt eller fysiskt på Medicon Village i Lund och dialogmötet riktar sig till verksamhetschefer och eventuella representanter. Videoinspelning och bildspel kommer att publiceras efter mötet.

Anmälningstiden för fysiskt deltagande har passerat, men det finns fortfarande möjlighet att delta digitalt.

Anmäl dig här: Anmälan (app.emarketeer.com)

Informationsmöte Hälsovalen – 13 december 2023

Bildspel från Informationsmöte Hälsovalen – 13 december (pdf)

Informationsmöte Hälsovalen – 7 november 2023

Dialogmöte Specialistvårdvalen – 14 september 2023

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.