Regionövergripande nätverk BT, RÖN-BT

Möten och deltagare

  • Caroline Mellberg, BT-chef
  • Hannes Lynnér, sammankallande
  • Anna Jarslund, Primärvården
  • Gisela Larmark, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
  • Line Dalene Skarping, Skånes universitetssjukvård
  • Björn Gunnarsson, Skånes universitetssjukvård nordväst 
  • Angelica Nilsson Regionövergripande samordnare
  • Carina Stenkilsson, administratör kommunikation
 •                                         

  • 25 oktober, klockan 08.30-12.00, digitalt                                           
  • 29 januari, klockan 09.00-12.00, fysiskt möte
  • 22 mars 08.30-12.00 digitalt
  • 11 April Rekryteringsmöte klockan 13.30-15-30, digitalt
  • 17 maj  klockan 09.00-12.00, fysiskt möte
  • 16-17 september 08.00 slut 12.00 dagen där på, fysiskt möte
    

                                     

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.