Regionövergripande nätverk BT, RÖN-BT

Här hittar du deltagare och mötestider för nätverket BT, RÖN-BT.

Möten och deltagare

  • Caroline Mellberg, BT-chef
  • Hannes Lynnér, sammankallande, CSK och Hässleholm
  • Anna Jarslund, Primärvården
  • Björn Jönsson, Ystad Lasarett
  • Gisela Larmark, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
  • Line Dalene Skarping, Skånes universitetssjukhus
  • Björn Gunnarsson, Helsingborg och Ängelholm 
  • Angelica Nilsson, regionövergripande samordnare
  • Carina Stenkilsson, administratör kommunikation
  • 25 oktober, klockan 08.30-12.00, digitalt                                           
  • 29 januari, klockan 09.00-12.00, fysiskt möte
  • 22 mars, klockan 08.30-12.00, digitalt
  • 11 April, klockan 13.30-15.30, Rekryteringsmöte, digitalt
  • 17 maj, klockan 09.00-12.00, fysiskt möte
  • 16-17 september, klockan 08.00, slut klockan 12.00 dagen där på, fysiskt möte

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.