Vaccinationer

Vaccination är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva medicinska insatser som finns. I syfte att förhindra smittspridning i befolkningen erbjuder Region Skåne vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Här hittar du framförallt information om de vaccinationer som erbjuds på vårdcentraler i Skåne. Ett fåtal vaccinationer utförs på sjukhus eller privat vaccinationsmottagning. Mer information om detta finns under respektive vaccination.