Vaccinationer

Vaccination är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva medicinska insatser som finns. Här samlas aktuell information om vaccinationer i Region Skåne.

Rekommendationer och riktlinjer

 • Vaccinationer i barnhälsovården
 • Vaccination för asylsökande och flyktingar
 • Vaccinbrist

  Information från MSD 2018-11-28 om Pneumovax:

  MSD kan meddela att pneumokockvaccinet Pneumovax (Pneumovax 1x0,5 ml PFS 2 nål vnr 373611) åter finns på lager för leverans.

  Menveo

  GSK meddelar att meningockvaccinet Menveo som är upphandlat i Region Skåne, är restat. Man räknar med att leverenser kommer igång igen under andra halvåret 2019. Som alternativ finns Nimenrix från Pfizer tillgängligt.

  Encepur

  Vaccin mot fästingburen encefalit (TBE) (vuxen), Encepur, restar för närvarande. Enligt leverantören GlaxoSmithKline AB beräknas leverans ske i slutet av november 2018.

  Läkemedelsverket har gett godkännande för användning av Encepur (vuxen + barn) i utländska förpackningar för att mildra den uppkomna bristsituationen. Leverantören GlaxoSmithKline AB arbetar för att få dessa till Sverige. Exakt leveransdatum är fortfarande oklart. Vaccinet Encepur är det vaccin som är avtalat för Region Skåne.

  Vaccinet FSME-Immun från Pfizer Innovation AB är ett alternativ. Vaccinet är inte avtalat i Region Skåne. Mindre volymer kan komma ut på marknaden under tiden Encepur restar men volymerna kommer troligen inte att vara tillräckliga för att täcka det skånska behovet.

  Utbytbarheten mellan TBE-vaccinerna Encepur och FSME Immun enligt Smittskydd Skåne

  Vid bristande tillgång på TBE-vaccin uppkommer frågan om utbytbarhet mellan de båda TBE-vaccinerna Encepur och FSME Immun. De två första doserna, respektive de tre första för personer som rekommenderas en extrados i grundvaccinationen bör helst vara av samma sort. Vid brist på vaccin eller oklarheter om vilket vaccin som givits tidigare är det bättre att vaccinera med tillgängligt TBE-vaccin än att avstå om indikation för TBE-vaccination föreligger.
  Efter de två respektive tre första doserna är de båda vaccinera utbytbara, dvs det går utmärkt att ge boosterdoser med FSME Immun om man grundvaccinerats med Encepur och tvärtom. Observera dock att de båda vaccinerna har olika åldersgräns för när barn- och vuxendoser skall användas.

  Vaccinbrist - information och rekommendationer (Folkhälsomyndigheten)

  Vaccinbristsituationen i Europa (ecdc)

  Ny information uppdateras löpande på följande sidor. 

  • Tetravac

   Uppdaterad 2017-03-03

   Meddelande från Sanofi Pasteur om Tetravac/Tetraxim:

   På grund av större efterfrågan än förväntat avseende Tetravac har en tillfällig bristsituation på svenska doser uppstått. För att upprätthålla tillgången på Tetravac kommer Sanofi Pasteur under en begränsad period (cirka 4 månader) att leverera doser avsedda för standardexport med engelsk/fransk/spansk text avsedd för den svenska marknaden utan ommärkning/ompackning. Namnet på standardexport produkten är Tetraxim och är identisk och helt utbytbar med den svenska produkten. Dispens ifrån läkemedelsverket har beviljats för att tillfälligt sälja Tetraxim i utländsk förpackning (Dnr 5.2.3-2017-006805).

   Nyhet från Folkhälsomyndigheten:

   Med anledning av att det för närvarande finns god tillgång på tetravalent vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (Tetravac) har vi publicerat följande rekommendationer på vår webbsida  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinbrist/ idag:

   Rekommendationer gällande användning av kombinationsvacciner inom vaccinationsprogrammet 

   Det hexavalenta vaccinet (DTP-polio-Hib-hepatit B) är främst avsett för grundvaccination av spädbarn (doser vid 3, 5 och 12 månader). Vaccinet kan vara aktuellt även vid kompletterande vaccination av äldre barn där det föreligger en medicinsk indikation både av vaccin mot Hib och hepatit B. Vid övriga kompletterande vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta och hepatit B bör tetravalent vaccin (DTP-polio) och separat vaccin mot hepatit B användas.

    VaccinService SPMSD;

   http://vaccinservice.se/bestall/ eller telefon 031-88 70 80.

   Tidigare nyhetsutskick från Kunskapscentrum BHV:

  • BCG-vaccin och PPD

   Uppdaterad 2017-12-05

   BCG
   På grund av en fortsatt restsituation av BCG-vaccin har vi från och med årsskiftet ett avtal på ett licenspreparat för att täcka vårt behov och säkra leveranser. Sedvanliga vaccinationsrutiner för BCG till riskbarn inom barnhälsovården gäller. 

   Preparat på avtal: BCG Vaccin Japan, Pulver och vätska till injektionsvätska, 10 ampuller BCG-vaccin + 10 ampuller utspädningsvätska
   Varunummer: 824937
   Leverantör: Scandinavian Biopharma Distribution
   Pris/set: 2 960,00 kr

   Beställningar görs via Apoex.

    

   PPD
   Enligt besked från distributören Scandinavian Biopharma 31 januari 2017 finns nu nu ordinarie tuberkulinpreparat Tuberkulin PPD från Statens Seruminstitut(SSI) tillgängligt och går att beställa.

   Beställning görs hos Tamro via telefon 0771-15 00 30 eller e-post Contact.

   Licensprodukten Tubertest finns också tillgänglig.

   Ytterligare licensprodukt som finns tillgänglig att beställa är Japanskt Tuberkulin PPD, se bipacksedel.

   OBS! Vid beredning av Japanskt Tuberkulin PPD ska endast hälften av medföljande spädningsvätska (1 ml) tillsättas till det frystorkade preparatet för att få rätt koncentration på 5TU.

   Beställningsrutiner för ersättningspreparat: licensansökan

   Uppgifter för licensansökan BCG

   Licensansökning i KLAS - praktisk hantering

   Bipacksedel + SPC Japansk tuberculin PPD

   Uppgifter för licensansökan Tubertest, ersättning PPD

   Restsituation för tuberkulin PPD

   Tubertest leaflet

   Tubertest SPC

   Sammanställning av PPD-brist från SLL (pdf)

   Riskländer för tuberkulos
   Riskländer för tuberkulos 2016, källa: WHO

    

   Tidigare nyhetsutskick från Kunskapscentrum BHV:

  • diTeBooster

   Uppdaterat 2017-08-07

   Mycket goda volymer av diTeBooster finns nu i lager för omgående leverans.

   Förpackning: 5 x 0,5 ml

   Varunummer: 041332

   Beställas hos Tamaro både för leverans till apotek eller leverans direkt till mottagning. 

  • Övriga vacciner

   Menveo

   2018-10-26

   GSK meddelar att meningockvaccinet Menveo som är upphandlat i Region Skåne, är restat. Man räknar med att leverenser kommer igång igen under andra halvåret 2019. Som alternativ finns Nimenrix från Pfizer tillgängligt.

   Pneumovax  

   2017-11-20

   MSD informerar att Pneumovax åter finns i lager för beställning.

   2017-11-07

   MSD kan nu  informera om att vi fått klartecken om en tidigare leverans av Pneumovax än det som tidigare informerats om.

   Enligt vår tillverkningsenhet kommer den aktuella batchen av Pneumovax vara klar för utleverans vecka 47/48 från vårt lager, snarast efter det  lokala frisläppningsarbetet är klart.

   Vi ser gärna att ni redan nu lägger in en restorder på Pneumovax om det är så att ni behöver, då det underlättar mycket för vår planering av leveranserna.  

   För att kunna lägga restorder behöver du kunna ta emot vaccinet alla veckans leveransdagar dvs. tisdag till fredag kl. 8-17. Tyvärr har vi i dagsläget inte någon möjlighet att lova en speciell leveransdag på restorder.

   Om du inte har möjlighet att ta emot vaccinet alla leveransdagar ber vi att du återkommer med din order v47/48 då vaccinet finns på lager och leveransdag kan överenskommas med vår MSD Vaccinservice.

   För beställningar vänligen kontakta MSD Vaccinservice 0771-515100 eller  Contact eller www.msdvaccinservice.se

   Vid medicinska frågor, vänligen kontakta Medicinsk information 08-578 135 00 eller Contact.

    2017-10-23

   MSD meddelar att pneumokockvaccinet Pneumovax för närvarande är restnoterat.
   Preliminärt beräknas nya doser komma in i början av januari 2018.


   Brist på hepatit A-vaccin

   Det råder för närvarande brist på hepatit A-vaccin i Sverige och i övriga Europa. Både Havrix, Vaqta och Twinrix (kombinerat vaccin mot hepatit A och B) restnoterade i dagsläget.

   Upphandlade vacciner i Region Skåne är Havrix och Twinrix

   Senaste information från leverantörerna:

   GSK:

   Havrix barn samt vuxen beräknas vara åter tillgängliga i januari 2018. Eventuellt kommer utländska förpackningar av Havrix finnas tillgängliga någon gång under oktober-december 2017.

   MSD:

   Vaqta vuxen finns åter tillgängligt för leverans. Vaqta barn beräknas finnas på lager för leverans i slutet av oktober.

 • Resevaccination/Övriga vaccinationer

  Övriga vaccinationer/resevaccinationer betalar patienten själv. Patienten betalar en grundavgift på 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet. Undantag framgår också av Prislistan:

  Patientavgifter för vaccination

  Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om patienten träffar en läkare eller sjuksköterska.

  • Gula febern Information från leverantören Sanofi

   170403: 
   På grund av större efterfrågan än förväntat avseende Stamaril®, vaccin mot gula febern, har en tillfällig bristsituation på svenska doser uppstått. För att upprätthållaa tillgången på Stamaril® på den svenska marknaden kommer Sanofi Pasteur tillfälligt att leverera Stamaril® avsedda för standardexport med engelsk/fransk/spansk text avsedd för den svenska marknaden utan ommärkning/ompackning. 

   Dispens ifrån läkemedelsverket har beviljats för att tillfälligt sälja Stamaril® i utländsk förpackning (Dnr 5.2.3-2017-024770).

   Produkten  är identisk och helt utbytbar med den svenska produkten. Det som skiljer är språk på förpackningen samt att ersättningsartikel är singeldos medan den svenska förpackningen innehåller 10 doser. Ni beställer som vanligt via Oriola på vnr 028351 x 1, och Oriola sköter sedan det praktiska och levererar vnr 763877 x 10. Beställning av dessa förpackningar sker enligt era vanliga rutiner hos Oriola.

   Utleveranser av Stamaril® i utländsk förpackning kommer att ske från och med slutet av april.

    

    

 • HPV-vaccination
 • Influensa/Pneumokockvaccination

  Influensavaccination erbjuds till riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För övriga personer som önskar vaccination är avgiften vid vaccination 100 kr samt 30 kr för influensavaccinet.

  Information angående vaccination mot säsongsinfluensa 2018-2019

  Regionala riktlinjer för pneumokockvaccination (pdf)

  Läkemedelsrådets kommentar till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut 2015-09-25 angående Prevenar13® (pdf)

 • Särskild vaccination efter stamcellsbehandling

  Patienter som genomgått stamcellstransplantation, SCT, har nedsatt infektionsförsvar under lång tid efter transplantation, med stor individuell variation beroende på anslag. 

  De aktuella vaccinationsrekommendationerna syftar till att återge ett fungerande grundskydd mot infektioner,och baseras på internationella och nationella rekommendationer.

  Vaccination efter stamcellstransplantation (pdf)

 • TBE-vaccination

  TBE-vaccination rekommenderas till:

  • fast boende och sommarboende samt personer som vistas mycket i skog och mark i områden med smittrisk
  • resenärer som kommer att vistas i skog och mark på Åland, Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa

  Område med smittrisk i Skåne, se karta

  • Nordöstra Skåne: Området från Ryssberget i öster till Hässleholm i väster och norr om Kristianstad och söder om Broby-Sibbhult.
  • Östra Skåne: Skogarna strax norr om Åhus.
  • Sydöstra Skåne: Området mellan Löderups strandbad och Mälarhusen, Sandhammaren och Hagestads naturreservat. Skogarna runt S:t Olof.
  • Mellersta Skåne: Skogarna strax öster om och sydost om Höör.
  • Västra Skåne: Järavallens strövområde

  Nordöstra Skåne: Området från Ryssberget i öster till skogarna nordost om Vinslöv i väster och norr om Kristianstad och söder om Broby-Sibbhult.

  • Sydöstra Skåne: Området mellan Löderups strandbad och Mälarhusen, Sandhammaren och Hagestads naturreservat. 
  • Mellersta Skåne: Skogarna strax öster om Höör.

  Övriga län/regioner i Sverige med områden med smittrisk för TBE. Se karta på respektive smittskyddsenhets hemsida.

  • För personer < 50 år

   Grundvaccination

   TBE-vaccination ges med tre doser under första året. Dos ett och två ges med 1-3 månaders mellanrum och dos tre 5-12 månader efter dos två och innan nästa fästingsäsong.

   Snabbvaccination är sällan indicerat då tidsvinsten blir mycket liten jämfört med konventionellt schema med 2 doser (0, 28 dagar). Om det ändå ges, använd 3-dos schema (0, 7, 21 dagar). Undvik snabbvaccination med endast två doser (0,14 dagar) som ger ett sämre skydd på sikt.

   Boosterdoser

   Första boosterdosen ges 3 år efter dos tre. Därefter ges ny boosterdos vart femte år om smittrisk kvarstår. Boosterdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för optimalt skydd.

  • För personer > 50 år och personer med nedsatt immunförsvar

   För personer > 50 år och personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas en extra dos första året.

   Grundvaccination

   För att förbättra vaccinationsskyddet i denna åldersgrupp och för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar/ immunmodulerande behandling ges en extra dos två månader efter dos två. Dos ett och två ges med 1 månads mellanrum. Dos tre ges två månader efter dos två och dos fyra 5-12 (FSME) respektive 9-12 (Encepur) månader efter dos tre och innan nästa fästingsäsong.

   Snabbvaccination är sällan indicerat då tidsvinsten blir mycket liten jämfört med konventionellt schema med 2 doser (0, 28 dagar). Om det ändå ges, använd 3-dos schema (0, 7, 21 dagar). Undvik snabbvaccination med endast två doser (0,14 dagar) som ger ett sämre skydd på sikt.

   Boosterdoser

   Första boosterdosen ges 3 år efter dos fyra. Därefter ges ny boosterdos vart femte år om smittrisk kvarstår. Boosterdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för optimalt skydd.

   Personer som påbörjat TBE-vaccination vid ålder över 50 år men som inte fått den extra dosen enligt ovan kan med fördel ges en extra dos 2 månader efter dos 3 eller 4 eller inför kommande fästingsäsong för att förstärka skyddet. När totalt 5 doser har givits fortsätter man med boosterdos vart femte år som för övriga.

  • TBE-vaccin till barn

   Vaccinet kan ges från 1-års ålder och ger generellt ett bra skydd mot TBE hos barn.

  • Mer information om TBE-vaccinen

   Vid avvikelse från vaccinationsschema

   Friska personer under 50 år kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett intervall till föregående dos och behöver alltså inte börja om.

   För personer över 50 år eller för personer med nedsatt immunförsvar måste bedömning göras i varje enskilt fall. Eftersom risken för svår TBE-sjukdom är högre in denna grupp och att det immunologiska svaret på vaccin kan förväntas vara sämre bör man vara mer liberal med att börja om i vaccinationsschemat om det gått mer än ett år sedan första dosen.

   Utbytbarhet mellan TBE-vacciner

   Vid bristande tillgång på TBE-vaccin uppkommer frågan om utbytbarhet mellan de båda TBE-vaccinerna Encepur och FSME Immun. De två första doserna, respektive de tre första för personer som rekommenderas en extrados i grundvaccinationen bör helst vara av samma sort. Vid brist på vaccin eller oklarheter om vilket vaccin som givits tidigare är det bättre att vaccinera med tillgängligt TBE-vaccin än att avstå om indikation för TBE-vaccination föreligger.

   Efter de två respektive tre första doserna är de båda vaccinera utbytbara, dvs det går utmärkt att ge boosterdoser med FSME Immun om man grundvaccinerats med Encepur och tvärtom. Observera dock att de båda vaccinerna har olika åldersgräns för när barn- och vuxendoser skall användas.

   Kontraindikationer

   För kontraindikationer var god se FASS.se

   Ej anledning att avråda

   TBE-vaccin har få biverkningar och det finns sällan anledning att avråda den som vill vaccinera sig även om man uppfattar att risken för smitta är låg.

 • Stelkrampsvaccination vid akut sårskada

  Patienter med förorenad sårskada kan riskera att insjukna i Stelkramp om adekvat vaccinationsskydd saknas.

  Dokumentet nedan ger råd om hur man bör tänka kring tetanusrisk och eventuellt behov av postexpositionsprofylax i olika situationer och för patienter i olika åldrar.

  Rekommendationen riktar sig i första hand till primärvården och sjukhusens akutmottagningar.

  Stelkrampsskydd vid akuta sårskador (pdf)

Dokument och länkar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter