Mycoplasma genitalium

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Mycoplasma genitalium
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Mycoplasma genitalium har till skillnad från klamydia hög risk för resistensutveckling (1,2). Diagnostik av makrolidresistens ingår därför om mycoplasmaprov utfaller positivt.

Behandling för vuxna

Om ingen resistens föreligger är förstahandsbehandling T. Azitromycin 250 mg, 6 tabletter, 2 tabletter första dagen och därefter 1 tablett dagligen i 4 dagar.

Vid makrolidresistens rekommenderas T. Moxifloxacin 400 mg, 1 tablett dagligen i 7 dagar.

Även resistens mot moxifloxacin förekommer. Patienter med behandlingssvikt eller komplikationer bör remitteras till STI­-mottagning.

Allmänt

Mycoplasma genitalium är en bakterie som kan orsaka sexuellt överförda infektioner och antas vara ungefär lika vanlig som klamydia. Den kan ge samma symtom som klamydia men också vara helt asymtomatisk. Uppåtstigande infektion förekommer men risken anses betydligt lägre än för klamydiainfektion.

Symtom beror huvudsakligen på en uretrit, med miktionssveda och eventuell flytning, eller cervicit, med varig flytning och ibland kontakt­ eller mellanblödning. Provtagning för mycoplasma rekommenderas vid dessa symtom och framförallt om klamydia och gonorré uteslutits. Prov tas som vid klamydia med förstaportionsurin hos personer med penis eller (själv)provtagning av vaginalsekret hos personer med vagina.

Mycoplasma genitalium ingår ej i smittskyddslagen varför behandling ej är kostnadsfri och smittspårning utförs ej. För att undvika reinfektion rekommenderas provtagning av aktuell partner.

Mycoplasma genitalium – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

  1. Jensen J, Cusini M, Gomberg M, Moi H. 2016 European guideline on mycoplasma genitalium infections. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016;30:1650-1656.
  2. Horner P, Martin D. Mycoplasma genitalium infection in men. J Infect Dis 2017;216:396-405.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.