Svenska informationstjänster för läkemedel Sil

Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil), är en nationell tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.

Informationen i Sil innefattar produkter, rekommenderade läkemedel, läkemedel inom förmånen, licensläkemedel, biverkningsöversikt, substanstjänster, Sfinx- medicinsk kunskapsdatabastjänst, läkemedel under utökad övervakning, varningar vid graviditet och amning samt läkemedel med antirekommendation till äldre.

Förskrivare får via journalsystemen Melior, PMO, Obstetrix och Pascal tillgång till denna samlade information. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.