Svenska informationstjänster för läkemedel Sil

Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil), är en nationell tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.

Informationen i Sil innefattar produkter, rekommenderade läkemedel, läkemedel inom förmånen, licensläkemedel, biverkningsöversikt, substanstjänster, Sfinx- medicinsk kunskapsdatabastjänst, läkemedel under utökad övervakning, varningar vid graviditet och amning samt läkemedel med antirekommendation till äldre.

Förskrivare får via journalsystemen Melior, PMO, Obstetrix och Pascal tillgång till denna samlade information. 

Samlad information (Inera)

Delar av Sils läkemedelsinformation är även tillgänglig via Sil-online

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter