Support och kontakt

Felanmälan görs till systemspecialist eller helpdesk 0776-730000 Förbättringsförslag hanteras i systemet för avvikelsehantering. Behörighet till ISPASS hanteras av verksamhetsansvarig.

Systemförvaltning

Systemförvaltningen utgår från en Verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell. Denna modell utgör ett ramverk och ger riktlinjer för systemförvaltningsarbete med IT- och medicintekniska system.

Kontakt Systemförvaltning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.