Support och kontakt

Felanmälan görs till systemspecialist eller helpdesk 0776-730000 Förbättringsförslag hanteras i systemet för avvikelsehantering (AvIC).

Systemförvaltning

Systemförvaltningen utgår från en Verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell. Denna modell utgör ett ramverk och ger riktlinjer för systemförvaltningsarbete med IT- och medicintekniska system.

Kontakt Systemförvaltning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter