Support och kontakt

Felanmälan görs till systemspecialist eller helpdesk 0776-730000 Förbättringsförslag hanteras i systemet för avvikelsehantering (AvIC).

Systemförvaltning

Systemförvaltningen utgår från en Verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell. Denna modell utgör ett ramverk och ger riktlinjer för systemförvaltningsarbete med IT- och medicintekniska system.

Kontakt Systemförvaltning

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter