Information som Region Skåne kan ta del av i NPÖ

Här kan du läsa om vilken information Region Skåne får ta del av i NPÖ.

Kommunförbundet Skåne startar ett breddinförande som producent under 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter