Oro eller kooperationssvårigheter vid tandbehandling

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Vuxna
  oxazepam Oxascand
Barn
  diazepam Stesolid

Terapiråd

Rekommendation

  • Vuxna: Oxascand
  • Barn: Stesolid

Vid behov av premedicinering av vuxna på grund av oro inför tandbehandling rekommenderas oxazepam, som har en kortare halveringstid än diazepam. Oxazepam har inte samma amnesieffekt som diazepam, vilket kan vara en fördel i samband med fobibehandling.

För barn rekommenderas diazepam (Stesolid) eftersom oxazepam inte är studerat på denna patientgrupp.

Vid behandling av barn med behandlingsomognad, ängslan eller funktionsnedsättning kan sedering på kliniken vara ett alternativ (1). Vid sådan sedering rekommenderas midazolam, som är ett bensodiazepinderivat med kort tillslagstid och kort halveringstid.

Behandling för vuxna

Lämplig dos för vuxna är oxazepam 15 mg till kvällen dagen innan samt 15 mg 2 timmar före behandling.

För äldre bör dosen sänkas till 5–10 mg.

Vid sederingsbehov av vuxna patienter med midazolam rekommenderas att
behandlingen sker i samråd med specialistklinik för Orofacial medicin eller Käkkirurgi (2, 3).
Observera risken för interaktion med andra läkemedel.

Behandling för barn

För barn rekommenderas diazepam (Stesolid). Vanlig dos för barn över 12 kg är 10 mg och för barn under 12 kg, 5 mg.

Midazolam för behandling på klinik kan rekvireras som:

  • Midazolam APL oral lösning 1 mg/ml och
  • Midazolam APL rektalgel 3 mg/ml (2, 3).

Tiden till effekt är 10–20 min och durationen är 30–50 min. Full vakenhet uppnås snabbt, i allmänhet inom 1–3 tim. Rekommenderad dos för barn är 0,4 mg/kg och maxdosen är 10 mg. Barn under 1 år eller under 10 kg och barn med allmänsjukdom (ASA 3 och 4) ska behandlas i samråd med anestesiolog (4, 5).

Vid premedicinering med midazolam ska andningsoxygen finnas tillgängligt. Pulsoximeter bör finnas på kliniken.

Medel för premedicinering

  1. Ashley, P.F., M. Chaudhary, and L. Lourenco-Matharu, Sedation of children undergoing dental treatment. Cochrane Database Syst Rev, 2018;12:CD003877.
  2. Eriksson L, Rune J. Dosering av midazolam per os i käkkirurgisk praxis. Tandläkartidningen, 2001;93:40-42.
  3. Melini, M., et al., Conscious sedation for the management of dental anxiety in third molar extraction surgery: a systematic review. BMC Oral Health, 2020;20(1):155.
  4. Erlandsson AL, et al. Conscious sedation by oral administration of midazolam in paediatric dental treatment. Swed Dent J, 2001;25:97-104.
  5. Lindh-Stromberg U. Rectal administration of midazolam for conscious sedation of uncooperative children in need of dental treatment. Swed Dent J, 2001;25:105-11.

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.