Hjälpmedelssortiment - synnedsättning

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Nyhet - EUs medicintekniska förordning (MDR)

2021-05-26
Från och med den 26 maj 2021 gäller kravet på att tillämpa EUs medicintekniska förordning (MDR) som trädde i kraft år 2017. I samband med detta sker förändringar i Region Skånes hjälpmedelssortiment.

Läs mer under "löpande produktinformation".

Löpande produktinformation

  • Diana Touch (51146) byts ut till Diana Touch 2 (51147)

   2021-11-09
   Diana Touch 2 har något lägre känslighet för touchfunktionen. Tidigare kunde talfunktionen startas av misstag då användaren råkade vidröra glaset av misstag. En fördröjning på ca en sekund vilket minimerar möjligheten för att talfunktionen startar av misstag. Det har även lagts till en fördröjning av frånslag av talfunktionen för att urets talfunktion inte ska avaktiveras av misstag. I övrigt är det samma grundfunktioner som tidigare modell.


   Förändringar i hjälpmedelssortiment utifrån krav från EUs medicintekniska förordning (MDR).

   2021-05-26
   Från och med den 26 maj 2021 gäller kravet på att tillämpa EUs medicintekniska förordning (MDR) som trädde i kraft år 2017. I samband med detta sker förändringar i Region Skånes hjälpmedelssortiment. De områden som påverkas är syn, kognition och kommunikation. Övriga områden får inga väsentliga sortimentsförändringar.

   Tillverkare av medicintekniska produkter ansvarar för att se över produkternas CE-märkning så att den överensstämmer med de nya kraven beskrivna i MDR. Detta har fått konsekvensen att vissa produkter slutat tillverkas. Dessutom finns hjälpmedel på marknaden vars CE-märkning inte har setts över av tillverkaren. Hjälpmedelsverksamheten kommer inte att distribuera medicintekniska produkter vars CE-märkning inte överensstämmer med MDR.

   Inom syn- kognitions- och kommunikationsområdet finns några produkter som utgår ur sortiment, vilket framgår i Webbsesam. Dessa produkter ersätts om möjligt av andra produkter. Dialog pågår med både leverantörer och förskrivarrepresentanter för att hitta lämpliga lösningar.

   För frågor om förändringar i hjälpmedelssortimentet, kontakta sortimenthjm.hoh@skane.se
   För generella frågor om MDR, kontakta ansvarig inom din egen verksamhet.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment och maila in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

E-post: hjalpmedel@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.