Hjälpmedelssortiment - synnedsättning

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Information om Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov.  Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger/år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov.

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Nyhet - EUs medicintekniska förordning (MDR)

2021-05-26
Från och med den 26 maj 2021 gäller kravet på att tillämpa EUs medicintekniska förordning (MDR) som trädde i kraft år 2017. I samband med detta sker förändringar i Region Skånes hjälpmedelssortiment.

Läs mer under "löpande produktinformation".

Löpande produktinformation

 • Läslampor

  2024-02-21
  Synstimulerande läslampa L-1 från leverantör Glamox AB har lagts till i sortiment (artikel 107098). Produkten förskrivs enligt anvisning för ISO-kod 180606 Läs- och arbetsbelysning. Produkten saknar CE-märkning enligt MDR, men dispens har utfärdats som möjliggör förskrivning trots avsaknad av CE-märkning enligt MDR

  Inköpsstopp på produkt  

  2024-02-15
  Navigationshjälpmedel Victor Reader Trek saknar CE-märkning enligt MDR och därmed kommer nyinköp av produkten stoppas. Befintliga produkter på lager kan förskrivas. Arbete kommer påbörjas att se över befintligt sortiment. 

  Ersättningskedja förstoringslampa

  2024-01-23
  Ersättningskedja för förstoringslampa är nu aktiv. I första hand förskrivs artikel 63198 Förstorande belysning LFM, och i andra hand artikel 103235 Förstoringslampa varioLED+. Artikel 63198 kan enbart förskrivas när produkten finns på lager (inga nyinköp görs).

  Försenade leveranser Eschenbach

  2024-01-17
  Leverantör Eschenbach har fått leveransproblem gällande produkter på avtal Glasögonglas och förstoringsglas. Det påverkar i dagsläget fickljuslupp mobiluxLED i olika varianter, förstoringslampor varioLED+, linshuvud varioPLUS, kikarglasögon teleMED och MaxEVENT, luppglasögon maxDETAIL samt läsglas på fot Scribolux.

 • Tillägg i sortiment - talande klocka Diana 33

  2023-10-16
  Tillägg har gjorts i sortiment på upphandlat avtal Daisyspelare, fickminnen och talande klockor. Vid sortimentsforum beslutades att talande klocka Diana 33 från Iris Hjälpmedel ersätter talande klocka Diana Touch 2 på grund av bristande kvalitet. Förskrivning kan göras av de Diana Touch 2 som finns på lager, men inga fler nyinköp. Produktkatalog är uppdaterad.

  Tillägg i sortiment - Hjälpprogram Guide Connect

  2023-09-29
  Tillägg har gjorts i sortiment på upphandlat avtal Datoranpassning för personer med synnedsättning. Hjälpprogram Guide Connect är CE-märkt enligt MDR och finns nu för förskrivning inom produktområde skärmläsningsprogram. Läs mer om programmet på leverantörens hemsida. Produktöversikten är uppdaterad.

  Förlängt avtal för punktskrivare

  2023-09-28
  Upphandlat avtal för punktskrivare (diarienummer 2022-O002515) har förlängts till och med 30 november 2024, därefter finns möjlighet till ytterligare förlängning (som längst till 30 november 2026). Ljudhuv som tillbehör har ersatts av nyare modell (artikelnummer 105880).

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet "Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment" och skicka in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.