Hjälpmedelssortiment – synnedsättning

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna för det sortiment inom synnedsättning som Region Skåne har upphandlat.

Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov. Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger per år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov.

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

EUs medicintekniska förordning (MDR)

Sedan 2021 gäller kravet på att tillämpa EUs medicintekniska förordning (MDR) som trädde i kraft år 2017. I samband med detta sker förändringar i Region Skånes hjälpmedelssortiment.

Se rubriken "Löpande produktinformation".

Löpande produktinformation

 • Prisökning på Ruby 7 och Smart Reader HD

  2024-07-22
  Från och med 7 augusti sker en prisökning med 2,64 % på leverantör Insyns avtalade produkter inom Förstorande videosystem och läsmaskiner. Produkter som berörs är Ruby 7 och Smart Reader HD, se produktkatalog Förstorande videosystem och läsmaskiner (vardgivare.skane.se) De nya priserna syns i Visma webSesam från och med 7 augusti.

  Prisökning på avtalade produkter från leverantör Iris Hjälpmedel

  2024-06-20
  Prisökning med drygt 2% på avtalade produkter från leverantören Iris Hjälpmedel gäller från och med 1 juli. Berörda produkter finns i produktkatalogerna Daisyspelare, fickminnen och talande klockor respektive Vita käppar. De nya priserna syns i Visma webSesam från och med 1 juli.

  Avtalsförlängning Daisyspelare, fickminnen och talande armbandsur

  2024-06-18
  Upphandlat avtal Daisyspelare, fickminnen och talande armbandsur går ut 30 juni 2024. Avtalet har förlängts 1 år (till 30 juni 2025). Dock har produktområden talande armbandsur och Daisyspelare med CD där Iris Hjälpmedel var leverantör inte förlängts på grund av dålig kvalitet på de produkter som fanns på avtalet (Diana 33, Diana Touch 2 respektive iSpeak 2).

  Region Skåne kommer från och med 1 juli inte att kunna erbjuda ett sortiment för talande armbandsur, även om det finns en anvisning för detta vilket beslutats i verksamhetsledningsgrupp (VLG) för Verksamhetsområde hjälpmedel. De armbandsur som redan finns inköpta kommer att kunna förskrivas, men inga fler nyinköp kan göras.

  Ersättande produkt för Daisyspelare med CD håller på att ses över. Daisyspelare iSpeak 2 som redan finns inköpta kommer att kunna förskrivas, men inga fler nyinköp kan göras från och med 1 juli.

  Prisökning på avtalade produkter från leverantör LVI

  2024-06-17
  Från och med 9 juli sker en prisökning med 1,21 % på avtalade produkter från leverantören LVI. Berörda produkter finns i produktkatalogen Förstorande videosystem och läsmaskiner.

  Förstorande videosystem och läsmaskiner (pdf)

  Nytt sortiment ledfyrar

  2024-06-03
  Ledfyr Pong (artikel 108795) och fjärrkontroll Ping (artikel 108796) finns nu i ordinarie sortiment. Produkterna har CE-märkning enligt MDR. Ledfyr Pong ersätter tidigare ledfyrar i sortiment (Söderarm, Landsort och Hållö). Fjärrkontroll Ping ersätter tidigare fjärrkontroll Tät. De nya produkterna Ping och Pong är kompatibla med de tidigare modellerna. För mer information läs på Iris Hjälpmedels webbplats.

  Iris Hjälpmedel (irishjalpmedel.se)

  Förlängda avtal synhjälpmedel

  2024-05-20
  Upphandlade avtal för Förstorande videosystem och läsmaskiner respektive Vita käppar har förlängts till och med 31 maj 2025. Produktkataloger är uppdaterade.

  Fickur i ordinarie sortiment

  2024-04-18
  Fickur Helen (artikel 107623) finns nu i ordinarie sortiment och kan direktförskrivas. Produkten har CE-märkning enligt MDR och förskrivs enligt anvisning till patienter med kombinerad hörsel- och synnedsättning.

  Uppdaterad produktkatalog Vita käppar

  2024-04-05
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Vita käppar är nu uppdaterad.

  Uppdaterad instruktion och blankett för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”

  2024-03-19
  Enhet Sortiment och Administration har i förbättringsarbete under 2023 sett över instruktion och beställningsväg för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Två av de behov som identifierades var ansökningsväg och ärendehantering via system. Ärendehantering via verifierade system innebär att krav på dokumentation, spårbarhet, uppföljning och rapporter bättre uppfylls. 

  För produktområden där beställningar av aktiviteter görs via Visma webSesam identifierades systemstöd som möjliggör att ett ärende för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment” skulle kunna göras på samma sätt.

  Den nya aktivitetstypen – ”Enskild förskrivning utanför sortiment” kunde skapas. Härmed kan ansökan göras direkt via Visma webSesam, istället för utanför systemet via blankett och e-post till funktionsbrevlåda.

  Övergripande innebär det att nya aktivitetstypen väljs, nödvändig information för ansökan fylls i och skickas via systemet. Ansökan når ansvarig sortiment- och avtalsledare, SAL, som granskar och via systemet återkopplar om ansökan beviljas eller avslås.

  För produktområden som inte beställs genom Visma webSesam (Inkontinens, Diabetes, Speciallivsmedel, Hörsel och Externa bröstproteser), görs ansökan via blankett ”Ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment” som tidigare.

  Förändringarna träder i kraft 2 april 2024.

  //Enhet Sortiment

  Uppdaterad produktkatalog Glasögonglas och förstoringsglas

  2024-03-18
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Glasögonglas och förstoringsglas är nu uppdaterad.

  Uppdaterad produktkatalog Förstorande videosystem och läsmaskiner

  2024-03-15
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Förstorande videosystem och läsmaskiner är nu uppdaterad.

  Uppdaterad produktkatalog Datoranpassningar för personer med synnedsättning och punktskrivare

  2024-03-15
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Datoranpassningar för personer med synnedsättning och punktskrivare är nu uppdaterad.

  Uppdaterat produktkatalog Daisyspelare, fickminnen och talande klockor

  2024-03-07
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Daisyspelare, fickminnen och talande klockor är nu uppdaterad.

  Läslampor

  2024-02-21
  Synstimulerande läslampa L-1 från leverantör Glamox AB har lagts till i sortiment (artikel 107098). Produkten förskrivs enligt anvisning för ISO-kod 180606 Läs- och arbetsbelysning. Produkten saknar CE-märkning enligt MDR, men dispens har utfärdats som möjliggör förskrivning trots avsaknad av CE-märkning enligt MDR

  Inköpsstopp på produkt  

  2024-02-15
  Navigationshjälpmedel Victor Reader Trek saknar CE-märkning enligt MDR och därmed kommer nyinköp av produkten stoppas. Befintliga produkter på lager kan förskrivas. Arbete kommer påbörjas att se över befintligt sortiment. 

  Ersättningskedja förstoringslampa

  2024-01-23
  Ersättningskedja för förstoringslampa är nu aktiv. I första hand förskrivs artikel 63198 Förstorande belysning LFM, och i andra hand artikel 103235 Förstoringslampa varioLED+. Artikel 63198 kan enbart förskrivas när produkten finns på lager (inga nyinköp görs).

  Försenade leveranser Eschenbach

  2024-01-17
  Leverantör Eschenbach har fått leveransproblem gällande produkter på avtal Glasögonglas och förstoringsglas. Det påverkar i dagsläget fickljuslupp mobiluxLED i olika varianter, förstoringslampor varioLED+, linshuvud varioPLUS, kikarglasögon teleMED och MaxEVENT, luppglasögon maxDETAIL samt läsglas på fot Scribolux.

 • Tillägg i sortiment - talande klocka Diana 33

  2023-10-16
  Tillägg har gjorts i sortiment på upphandlat avtal Daisyspelare, fickminnen och talande klockor. Vid sortimentsforum beslutades att talande klocka Diana 33 från Iris Hjälpmedel ersätter talande klocka Diana Touch 2 på grund av bristande kvalitet. Förskrivning kan göras av de Diana Touch 2 som finns på lager, men inga fler nyinköp. Produktkatalog är uppdaterad.

  Tillägg i sortiment - Hjälpprogram Guide Connect

  2023-09-29
  Tillägg har gjorts i sortiment på upphandlat avtal Datoranpassning för personer med synnedsättning. Hjälpprogram Guide Connect är CE-märkt enligt MDR och finns nu för förskrivning inom produktområde skärmläsningsprogram. Läs mer om programmet på leverantörens webbplats. Produktöversikten är uppdaterad.

  Förlängt avtal för punktskrivare

  2023-09-28
  Upphandlat avtal för punktskrivare (diarienummer 2022-O002515) har förlängts till och med 30 november 2024, därefter finns möjlighet till ytterligare förlängning (som längst till 30 november 2026). Ljudhuv som tillbehör har ersatts av nyare modell (artikelnummer 105880).

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose behovet. Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Följ instruktion Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment. En ansökan behövs för varje enskild patient.

Ansökan görs via Visma webSesam eller Sesam 2. 

Instruktion ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.