Hjälpmedelssortiment - synnedsättning

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Nyhet - EUs medicintekniska förordning (MDR)

2021-05-26
Från och med den 26 maj 2021 gäller kravet på att tillämpa EUs medicintekniska förordning (MDR) som trädde i kraft år 2017. I samband med detta sker förändringar i Region Skånes hjälpmedelssortiment.

Läs mer under "löpande produktinformation".

Löpande produktinformation

  • Förändringar i hjälpmedelssortiment utifrån krav från EUs medicintekniska förordning (MDR).

   2021-05-26
   Från och med den 26 maj 2021 gäller kravet på att tillämpa EUs medicintekniska förordning (MDR) som trädde i kraft år 2017. I samband med detta sker förändringar i Region Skånes hjälpmedelssortiment. De områden som påverkas är syn, kognition och kommunikation. Övriga områden får inga väsentliga sortimentsförändringar.

   Tillverkare av medicintekniska produkter ansvarar för att se över produkternas CE-märkning så att den överensstämmer med de nya kraven beskrivna i MDR. Detta har fått konsekvensen att vissa produkter slutat tillverkas. Dessutom finns hjälpmedel på marknaden vars CE-märkning inte har setts över av tillverkaren. Hjälpmedelsverksamheten kommer inte att distribuera medicintekniska produkter vars CE-märkning inte överensstämmer med MDR.

   Inom syn- kognitions- och kommunikationsområdet finns några produkter som utgår ur sortiment, vilket framgår i Webbsesam. Dessa produkter ersätts om möjligt av andra produkter. Dialog pågår med både leverantörer och förskrivarrepresentanter för att hitta lämpliga lösningar.

   För frågor om förändringar i hjälpmedelssortimentet, kontakta sortimenthjm.hoh@skane.se
   För generella frågor om MDR, kontakta ansvarig inom din egen verksamhet.

  • Utfasning av talande klocka Diana

   2020-06-12
   Utfasning av talande klocka Diana art nr 73800 och 71677 genomförs för att göra ett sortimentsbyte. Inköpshanteringen är borttagen vilket innebär att inga nya inköp kommer att kunna göras. Kvarvarande lager kommer att fördelas ut till mottagningarna och när klockorna har tagit slut så kommer en ny produkt att införas.


   Karo Pharma byter namn till Swereco

   2020-05-14
   Karo Pharma byter namn till Swereco from 1/5. Deras produkter på avtalet Stödkäpp vit är för tillfället inte beställningsbara. Vi återkommer så fort de går att beställa.

  • Ny punktdisplay på avtal för datoranpassningar

   2019-04-16
   Punktdisplay QBraille från LVI kommer att ersätta Esys 40 då Esys kommer att utgå inom snar framtid. Qbraille finns redan nu att förskriva i WebSesam.


   Fortsatta störningar i leveranser från Eschenbach

   2019-02-22
   Eschenbach har fortsatt problem med leveranser och det gäller i första hand Maxtv glasögon samt Vario Plus handtag och linshuvud.
   Produktion är åter i gång men leverantören ligger efter med leveranser och försöker arbeta i kapp alla beställningar. Leveranser kommer därför att dröja längre en normalt.


   Glasögonglas - nytt avtal från den 1 februari

   2019-02-01
   Produktkatalog med det nya sortimentet kommer att finnas här


   Leveransproblem Eschenbach

   2019-01-29
   Eschenbach har leveransproblem vilket berör produkter på avtalet förstoringsglas.

   Det gäller främst tv-glasögon Maxtv art nr 282 23 och där alla tv-glasögon är slut på hela den europeiska marknaden:Tv-glasögonen kommer att gå att beställa först i mars månad.

   Handtag och linshuvud Vario plus är också slut  hos leverantören men gäller inte alla linshuvuden. Vi tittar på lämplig ersättningsprodukt och återkommer inom kort med mer information.


Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i dokumentet Ansökan om enskild föreskrivning utanför sortiment och maila in till sortimenthjm.hoh@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.