Tourettes syndrom

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Tourettes syndrom
  Se Bakgrundsmaterial  

Serumkoncentrationer av psykofarmaka

Terapiråd

Vid tics som inskränker patientens livsföring kan medicinering övervägas.

  • Idag är aripiprazol och risperidon förstahandspreparat.

Vid samtidig ADHD har det diskuterats mycket om centralstimulantia framkallar tics. Studier visar dock entydigt att detta inte kan påvisas men i enskilt fall kan det dock vara möjligt. Idag anser man inte att centralstimulantia är kontraindicerade vid Tourettes syndrom.

Om vissa av symtomen har tvångskaraktär kan ett SSRI-preparat (sertralin) provas, eventuellt som tillägg, men det finns ingen evidens för att SSRI skulle kunna ha någon effekt på tics. Eftersom vissa patienter kan kräva ett flertal olika läkemedel samtidigt är det viktigt att läkemedelsbehandling av Tourettes syndrom sker av läkare med särskild erfarenhet av detta.

Psykofarmaka till barn och äldre

Allmänt

Det är vanligt med samsjuklighet med ADHD, autismspektrumstörning och tvång, vilket gör att symtomen ibland kan vara svårtolkade.

Neuropsykiatriska sjukdomstillstånd:

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.