Impetigo

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Impetigo
  fusidinsyra Fucidin kräm

Terapiråd

Okomplicerade fall av impetigo behandlas med tvål och vatten.

Behandling för vuxna och barn

Noggrann handhygien (till exempel Alcogel) hos vårdaren är viktig för att undvika smittspridning och recidiv.

Läkemedelsverket rekommenderar i sina behandlingsrekommendationer från 2018 lokal behandling med fusidinsyra när adekvat lokalbehandling (tvål och vatten) haft otillräcklig effekt (1). Andelen Stafylococcus aureus som är resistenta mot fucidinsyra är <5 %, en situation som gör att lokalbehandling med fusidinsyra 2-3 gånger dagligen i 7 dagar återgår till att vara förstahandsbehandling.

Behandling vid terapisvikt

Vid terapisvikt eller osäkerhet avseende diagnos rekommenderas odling. Vid utbredd och/eller progredierande impetigo, ofta av den bullösa formen samt vid impetigo som ej svarat på lokalbehandling rekommenderas systembehandling med antibiotikum (2):

  • Förstahandsmedel är flukloxacillin.
  • Som andrahandsmedel rekommenderas cefadroxil.
  • Vid penicillinallergi väljs klindamycin.

Fulldos rekommenderas i 7 dagar. Till vuxna är doseringen flukloxacillin 1 g x 3. Till barn är dosen flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7 dagar alternativt cefadroxil 15 mg/kg x 2 i 7 dagar.

Vid pc-allergi typ 1 ges klindamycin i dosen 300 mg x 3 till vuxna och till barn 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.

Behandlingsmål

Behandling av impetigo syftar till att stoppa smittspridning, påskynda läkning och minska symtomen samt förhindra progress och eventuella komplikationer.

Att beakta vid behandling

Behandling med antiseptika kan ej rekommenderas (3). 

Observera att lokalbehandling med Bactroban salva ej rekommenderas annat än i mycket svåra fall och i samverkan med specialist då detta preparat är det enda medlet mot bärarskap av MRSA.

Allmänt

Impetigo contagiosa (”svinkoppor”) är en ytlig hudinfektion vanligen orsakad av Stafylococcus aureus och i mer sällsynta fall av ß­-streptokocker. Impetigo är vanligast hos barn och smittar lätt.

Ansiktet är den vanligaste lokalisationen, men händer och bål drabbas också ofta. Initialt brukar förändringarna vara vätskande och efterhand bildas en honungsgul krusta.

Impetigo – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

  1. Hud- och mjukdelsinfektion. Läkemedelsverket 2018 (lakemedelsverket.se)
  2. Impetigo: antimicrobial prescribing. NICE guideline. Published: 26 February 2020 (nice.org.uk)
  3. Koning S, van der Sande R, Verhagen AP, van Suijlekom-Smit LW, Morris AD et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev. 2012;1:CD003261.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.