Akut bakteriell konjunktivit

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
I första hand
  vatten  
I andra hand
Antibiotika azitromycin Azyter
  fusidinsyra Fucithalmic
  kloramfenikol Kloramfenikol Santen ögonsalva
  kloramfenikol Kloramfenikol Santen ögondroppar

Terapiråd

Vuxna samt barn över 2 år

Tvättning av ögonlockskanter flera gånger dagligen med kranvatten. God handhygien är viktig på grund av smittsamhet. Byte av örngott och användning av engångshanddukar rekommenderas!

Om inte förbättring inträtt efter en veckas egenvård bör behandling med topikal antibiotika övervägas. Odling från konjunktiva tas vid samtidig impetigo eller svåra fall.

Observera att virala konjunktiviter ej ska behandlas med antibiotika.

Barn under 2 år

Vid recidiverande konjunktiviter kan tårvägsstenos föreligga. Odling tages på alla barn under 2 månaders ålder samt äldre barn med anamnes på infektion sedan födelsen.

Behandling av barn i nyföddhetsperioden:

  • Antibiotika efter odlingssvar.
  • Tänk på klamydia respektive gonokockinfektion.
  • Observera smittskyddslagen!

Behandling av barn efter nyföddhetsperioden upp till 2 år:

  • Tvättning av ögonlockskanter flera gånger dagligen med kranvatten.
  • God handhygien viktig på grund av smittsamhet.
  • Om ingen förbättring inträtt efter en veckas egenvård bör behandling med topikal antibiotika övervägas.
  • Odling tas vid samtidig impetigo, recidiverande samt svåra fall.

Behandling för vuxna och barn

Azitromycin

Azitromycin lämpar sig särskilt för behandling av bakteriella konjunktiviter hos barn. Dosering 1 droppe 2 gånger dagligen i 3 dagar, med kvarstående behandlingseffekt i 7 dagar, motiverar indikationen för behandling av barn som därmed slipper 5 administrationstillfällen/dag vilket behövs om kloramfenikol används.

Azitromycin finns som ögondroppe och är något mer trögflytande än kloramfenikol ögondroppe. Azitromycin tas två gånger dagligen under tre dagar. Effekten i randomiserade studier är lika god som vid 7 dagars behandling med tobramycin.

Fusidinsyra

Fusidinsyra är en lättflytande salvdroppe som oftast ej ger lokal irritation. Den har en verkningstid på cirka 12 timmar och ges därför 2 gånger per dygn.

Kloramfenikol

Kloramfenikol finns som salva eller droppe. Droppen har en kort verkningstid, salvan en något längre. Antalet behandlingstillfällen varierar på grund av sjukdomens svårighetsgrad.

Rött öga utan smärta – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.