Nutritionspärmen

Nutritionspärmen innehåller avsnitt om ansvarsfrågor, näringsrekommendationer och praktiska råd för måltider och ska vara ett redskap för vårdpersonalen och ett underlag för kökspersonalen.

Maten är en viktig del av behandlingen när en patient är inlagd på sjukhus. Faktorer som sjukdom och ålder påverkar näringsbehovet vilket gör att alla patienter inte kan äta samma sorts mat. Behandling och sjukdom i sig påverkar dessutom ofta patientens aptit negativt, samtidigt som behovet av både energi och näring kan öka.

Aktuellt

Region Skåne arbetar med att ta fram ett nytt måltidskoncept – Nya måltider. Grunden i detta koncept innebär att det finns en meny med ett antal rätter som alltid finns tillgängliga i en kyl på avdelningen. Rätterna värms i en mikrovågsugn. Patienten ska alltså själv kunna bestämma vilken maträtt hen vill äta och ska kunna få en tillagad måltid oavsett tid på dygnet.

Om specialkost behövs beställs den utöver detta måltidskoncept.

Konceptet används på avdelningar runt om i Skåne och ska vara helt implementerat till sommaren 2025.

Vid frågor går det bra att kontakta: kok.staben@skane.se

Förord

  • Nutritionspärmen ska fungera som ett gemensamt underlag för nutritionsbehandlingen av alla regionens patienter även om sjukhusmaten produceras och levereras på olika sätt inom Region Skåne. Kosthanteringen drivs i offentlig regi på sjukhusen i Ängelholm, Kristianstad, Hässleholm och Ystad medan hanteringen av sjukhusmaten på övriga sjukhus drivs i privat regi efter upphandling. 

    Uppdateringen av Region Skånes nutritionspärm 2020 har skett i samarbete med Region Skånes dietister, regionservice samt andra yrkesgrupper inom vården som har betydelse för en patientsäker nutritionsbehandling som till exempel logoped. Viss information baseras på beprövad erfarenhet men innehållet utgår till största del från Socialstyrelsens Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring (2011), Nordiska Näringsrekommendationerna (2012) samt Livsmedelsverket – nationella riktlinjer för måltider på sjukhus (2020).

    Redaktör och ansvarig utgivare är enhetschef Elisabet Bergh Börgdal, Klinisk nutritionsmottagning, Skånes universitetssjukhus.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.