Nutritionspärmen

Nutritionspärmen innehåller avsnitt om ansvarsfrågor, näringsrekommendationer och praktiska råd för måltider och ska vara ett redskap för vårdpersonalen och ett underlag för kökspersonalen.

Maten är en viktig del av behandlingen när en patient är inlagd på sjukhus. Faktorer som sjukdom och ålder påverkar näringsbehovet vilket gör att alla patienter inte kan äta samma sorts mat. Behandling och sjukdom i sig påverkar dessutom ofta patientens aptit negativt, samtidigt som behovet av både energi och näring kan öka.

Aktuellt

Region Skåne arbetar under år 2021 med att implementera nya grundkoster utefter Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus.

Arbetet med att implementera nya grundkoster sker löpande. För sjukhusen i Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg och Orup införs nya grundkoster 26 maj 2021. För Helsingborgs sjukhus införs nya grundkoster 1 november 2021. Övriga orter beräknas implementerade till årsskiftet 2021/2022.

Efter hand som flera sjukhus övergår till nya grundkoster så kommer vissa kapitel i denna nutritionspärm att skrivas om, för att överensstämma med de nya grundkosterna.

Vid frågor går det bra att kontakta: kok.staben@skane.se

Förord

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.