Nutritionspärmen

Nutritionspärmen innehåller avsnitt om ansvarsfrågor, näringsrekommendationer och praktiska råd för måltider och ska vara ett redskap för vårdpersonalen och ett underlag för kökspersonalen.

Maten är en viktig del av behandlingen när en patient är inlagd på sjukhus. Faktorer som sjukdom och ålder påverkar näringsbehovet vilket gör att alla patienter inte kan äta samma sorts mat. Behandling och sjukdom i sig påverkar dessutom ofta patientens aptit negativt, samtidigt som behovet av både energi och näring kan öka.

Aktuellt

Region Skåne arbetar under år 2021 med att implementera nya grundkoster utefter Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus.

Arbetet med att implementera nya grundkoster sker löpande. För sjukhusen i Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg och Orup införs nya grundkoster 26 maj 2021. För Helsingborgs sjukhus införs nya grundkoster 1 november 2021. Övriga orter beräknas implementerade till årsskiftet 2021/2022.

Efter hand som flera sjukhus övergår till nya grundkoster så kommer vissa kapitel i denna nutritionspärm att skrivas om, för att överensstämma med de nya grundkosterna.

Vid frågor går det bra att kontakta: kok.staben@skane.se

Förord

  • Nutritionspärmen ska fungera som ett gemensamt underlag för nutritionsbehandlingen av alla regionens patienter även om sjukhusmaten produceras och levereras på olika sätt inom Region Skåne. Kosthanteringen drivs i offentlig regi på sjukhusen i Ängelholm, Kristianstad, Hässleholm och Ystad medan hanteringen av sjukhusmaten på övriga sjukhus drivs i privat regi efter upphandling. 

    Uppdateringen av Region Skånes nutritionspärm 2020 har skett i samarbete med Region Skånes dietister, regionservice samt andra yrkesgrupper inom vården som har betydelse för en patientsäker nutritionsbehandling som till exempel logoped. Viss information baseras på beprövad erfarenhet men innehållet utgår till största del från Socialstyrelsens Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring (2011), Nordiska Näringsrekommendationerna (2012) samt Livsmedelsverket – nationella riktlinjer för måltider på sjukhus (2020).

    Redaktör och samordnare för uppdateringen är legitimerad dietist Karin Andersson och ansvarig utgivare är enhetschef Elisabet Bergh Börgdal, Klinisk nutritionsmottagning, Skånes universitetssjukvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.