Forskning och kliniska studier

Laboratoriemedicin hjälper så långt som möjligt till med provtagning, insamling, analyser och förvaring av prover i samband med forskningsstudier.

Provsamling

Biobanksprover kan hanteras vid Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö som hjälper till med provtagning, centrifugering, alikvotering och infrysning av olika plattor och rör.

Efter analys/omhändertagande skickas proven till en biobanksavdelning för förvaring. Kontakta ansvarig för aktuell biobanksavdelning tidigt i planeringsstadiet av studien för att säkerställa att biobanksavdelningen har möjlighet att ta emot och förvara proverna. Kontaktuppgifter till biobanksavdelningsansvariga kan fås från Regionalt biobankscentrum (RBC) Syd.

Laboratoriemedicin Bas är rådgivare vid uppstart av ny provsamling. Vid överenskommelse om att proven förvaras vid centrala biobanksenhetens (CBE) biobanksavdelning, BD47, är även CBE rådgivare vid uppstart. Laboratoriemedicin Bas hjälper även till med analyser i befintliga provsamlingar.

Innan insamling av prov kan påbörjas krävs en godkänd ansökan om inrättande av provsamling. Ansökan skickas till RBC Syd.

Regionalt biobankcentrum Syd (RBC Syd)

RBC Syd är ett stöd till alla verksamheter inom Södra sjukvårdsregionen som berörs av biobankslagen och hanterar bland annat biobanksansökningar för forskning samt samtyckesärenden.

CBE

CBE är Region Skånes gemensamma biobanksenhet för provsamlingar och erbjuder förvaring i biobanksavdelning, BD47, enligt överenskommelse.

Vid önskemål om förvaring av biobanksprov vid CBE kontaktas verksamheten via RS136BD47@skane.se.

Checklista inför uppstart av studie som ska hanteras med hjälp av Laboratoriemedicin

 1. Etikansökan ska vara godkänd.
 2. Följande ska utföras:
  1. Undersök var du vill förvara provsamlingen och kontakta ansvarig för den aktuella avdelningen.
  2. Ansök om att få starta provsamling.
  3. Fyll i formulär för provinsamling, se nedan. Beskriv även om du vill ha hjälp med provtagning och insamling.
 3. När du har fått klartecken från Laboratoriemedicin: Beställ kundkod till medicinsk service i Region Skåne.

Information om Laboratoriemedicin att använda under studien

Kontakt

Anvisningar och formulär

 • Fyll i formuläret inför planering av forskningsstudie. Formuläret är ett underlag för att kunna bedöma om och hur Labmedicin kan hjälpa till.

  Planering av provsamling

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  Information om provsamlingsansvarig

  Klinisk kemi debiterar kunden för planering och uppstart av provsamling. Uppstartskostnad är 2000 kr för kunder inom Region Skåne. Utöver detta så tillkommer det materialkostnad samt arbetskostnad per timme.

  Provsamlingen planeras att förvaras vid Biobanksavdelning


  Om Biobanksavdelningen ej är kontaktad bör detta ske snarast.

  Planerad tidsram

  Provtagning

  Provtagning planeras ske vid provtagningen på Laboratoriemedicin Bas i

  Provtagning planeras ske vid vårdcentraler, privata mottagningar, företagshälsovård (ange vilken) i

  Provhantering

  Provhantering (centrifugering, registrering, alikvotering) kommer att ske vid Laboratoriemedicin Bas provmottagning i

  Ange vilket provmaterial som kommer att samlas

  För att kunna sätta upp en provsamling vid Laboratoriemedicin Bas, krävs en godkänd biobanksansökan.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Kontakta oss för besök och mer information om utbildning eller rådgivning.

  För mer information gällande regulatoriska frågor eller praktiska frågor kring hantering och förvaring av biobanksprov, kontakta Malin Ivarsson, enhetschef enhet Biobank, på adress malin.ivarsson@skane.se.

 • Analys av forskningsprover

  Fyll i formuläret och skicka in för analys av forskningsprover.

  Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  Efter analysering (obligatorisk)


  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.