Forskning och kliniska studier

Laboratoriemedicin hjälper så långt som möjligt till med provtagning, insamling, analyser och förvaring av prover i samband med forskningsstudier.

Biobanksprover kan hanteras vid Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Laboratorierna hjälper till med provtagning, centrifugering, alikvotering och infrysning av olika plattor och rör. Laboratoriemedicin Bas hjälper även till med analyser i befintliga provsamlingar.

Efter analys/omhändertagande skickas proven till en biobanksavdelning för förvaring.

Att tänka på inför uppstart av studie som ska hanteras med hjälp av Laboratoriemedicin

Kontakta ansvarig för aktuell biobanksavdelning tidigt i planeringsstadiet av studien för att säkerställa att biobanksavdelningen har möjlighet att ta emot och förvara proverna. Kontaktuppgifter till ansvarig för respektive biobanksavdelning får du genom att skicka ett mejl till Regionalt biobankscentrum (RBC) Syd.

E-postadress RBCSYD@skane.se

Innan du tar kontakt med Laboratoriemedicin behöver du också ha: 

  • Godkänd etikansökan.
  • Godkänd biobanksansökan. 

Ansök om att få starta provsamling

Ansök om att få starta provsamling genom att fylla i formuläret.

Formulär för provinsamling

Beskriv även om du vill ha hjälp med provtagning och insamling.

När du har fått klartecken från Laboratoriemedicin kan du beställa kundkod.

Beställ kundkod till Medicinsk service i Region Skåne

Ansök om hjälp med analys i befintliga provsamlingar

Ansök om hjälp med analys i befintlig provsamling genom att fylla i formuläret.

Analys av forskningsprover

När du har fått klartecken från Laboratoriemedicin kan du beställa kundkod.

Beställ kundkod till Medicinsk service i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.