Förskrivning till asylsökande som tilldelats fullständigt personnummer

När den asylsökande patienten har fått fullständigt personnummer, det vill säga fått uppehållstillstånd samt kommunplacering, måste du som förskrivare kontakta VO Hjälpmedel innan du kan förskriva nya hjälpmedel till patienten.

Det är viktigt att inte registrera en förskrivning i WebSesam eller Visma webSesam till en patient som precis fått sina 4 sista siffror utan att först kontakta VO Hjälpmedel. Om den asylsökande patienten inte fått kommunplacering utan fortfarande bor kvar på samma adress ska Migrationsverket fortsatt betala för hjälpmedlen fram tills dess att patienten blivit placerad i en kommun.

Se även Hjälpmedel till patienter med uppehållstillstånd utan kommunplacering.

Endast för medarbetare VO Hjälpmedel:
Hur parten redigeras i Sesam 2 finns beskrivet i instruktion i Sesam 2. 

VO Hjälpmedel Administration
Telefon 0770-11 11 00
E - post  hjalpmedel.administration@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.